10/05/2022 ELVL juhatuse koosolek

10. mail, algusega kell 12:00 toimub ELVL juhatuse koosolek Liidu büroos Roosikrantsi 12/1, Tallinn ning Teamsis. Juhatuse koosolekud on Liidu liikmete esindajatele avatud. Samale päevale kavandatud ELVL volikogu koosolek jääb ära! 

 

ELVL juhatuse päevakorras:  

1. Kultuuriministeeriumi koostöösoov Eesti Linnade ja Valdade Liiduga seoses lõimumise, sh kohanemispoliitika koordineerimisega kohalikul tasandil. – 20+5 min

Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler; Marion Tamberg, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist
Lisa1: 
Kultuuriministeeriumi koostöösoov Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (.pdf)

2. Eesti Koolitoidu Liidu pöördumine koolilõuna hinna tõstmiseks. – 10 min

Jan Trei, ELVL asedirektor
Evelyn Esajas, Eesti Koolitoidu Liidu esindaja
Lisa2: 
Eesti Koolitoidu Liidu pöördumine koolilõuna hinna tõstmiseks 2023 (.pdf)

3. ELVL 2021. a majandusaasta aruande I lugemine.  – 15 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa3: 
ELVL 2021 koostamisel olev maj.aasta aruanne (.pdf)
Lisa4: 
ELVL tegevusarunne 2021 - lisa majandusaasta aruandele (.pdf)

4. ELVL tegvdirektori töötasust. – 10 min

Mihhail Kõlvart, ELVL juhatuse esimees

5. Volituse andmine ELVL tegevdirektorile. – 10 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa5: 
Volituse andmine ELVL tegevdirektorile (.pdf)

6. Sotsiaalkindlustusameti ettepanek sõlmida haldusleping KOV-idega (välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 73 lõike 3¹ ja lõike 5 alusel hüvitada Ukraina peredele ühekordselt alalise elukoha leidmise/ üürimise ning vajaduspõhiselt ka tõlketeenuse osutamise kulusid) – 15 min

Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa6: 
Memo ELVL juhatusele (.pdf)
Lisa7: SKA-KOV_halduslepingu projekt_seisuga 25.04.2022.
Lisa8: SKA Lisa 1_Aruande vormi projekt seisuga 25.04.2022 (.xls)

7. Õpetajate 2023.a töötasu alammäära läbirääkimistest.  – 10 min

Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa9: 
EHL kutse õpetajate 2023.a töötasu alammäära läbirääkimistele (.pdf)
Lisa10: Memo - ELVL juhatus - Õpetajate töötasu alammäära läbirääkimistest (.pdf)

8.Muud küsimused:

8.1 RES ja RE läbirääkimiste protsessist.

Jan Trei, ELVL asedirektor

8.2 Läbirääkimiste töörühmade töökorraldusest.

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

8.3 Kaevandamise hea tava.

Rait Pihelgas, ELVL asedirektor

 

Lugupidamisega
Veikko Luhalaid
tegevdirektor
Eesti Linnade ja Valdade Liit
5035714