10/11/20 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatus toimub 10.11.2020 algusega kell 11.00, hotell Viru konverentsikeskuse Bolero saalis ja TEAMSis. 
Arvestatud on, et kohapeal osaledes oleks võimalik jälgida 2+2 reeglit
 
Päevakorras: 

1. Riigieelarve läbirääkimiste ajakava muudatuste ettepanekud   -  10 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

Lisa: RE ja RES läbirääkimiste tõhustamine ja ajakava muudatused_ettepanekud (.docx)

Slaidikava (.pdf)

2. Audiitori valimine 2020, 2021, 2022 majandusaasta aruannete läbivaatuseks    -  10 min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

3. ELVL 2021. aasta eelarve II lugemine ja esitamine volikogule kinnitamiseks  -   15  min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa1: 2021.a_Eelarve_eelnõu_II lugemine (.pdf)
Lisa2: Seletuskiri _ 2021. aasta eelarve II lugemine (.pdf)

4. ELVL 2020. aasta eelarve 9 kuu täitmine  - 10 min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa1: Eelarve 2020.a 9 kuu täitmine (.pdf)
Lisa2: Seletuskiri_2020 eelarve 9 kuu täitmine (.pdf)

5. EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikme kandidaadi esitamine ELVL volikogule  – 10 min

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Marliis Rettau, ELVL nõunik

6. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni liikmete (mandaadiperiood 2021-2026) esitamine volikogule kinnitamiseks -  10 min

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik

7.1 ELVL esindajate nimetamine Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Poliitika büroosse ja esitamine ELVL volikogule kinnitamiseks.  

7.2 ELVL esindajate nimetamine Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Läänemere komisjoni (BSC) Täitevkomiteesse ja esitamine volikogule kinnitamiseks.    Toivo Riimaa, ELVL asedirektor     - 5 min

8. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu pöördumine teemal õiglase ülemineku kava elluviimine
Lisa1: Viru-Nigula vallavalitsuse pöördumine riigihalduse ministri poole (.pdf)
Lisa2: Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu pöördumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu poole (.pdf)

 

Lugupidamisega
Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees

 

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

ELVL juhatuse koosoleku protokoll 10.11.2020 (.docx)