ELVL hankeplaan 2021

ELVL hankeplaan 2021 

(Kinnitatud 12.01.2021 juhatuse otsusega)

 

ELVLi hankekorra kohaselt - Riigihangete korraldamine maksumusega alates 30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ostmise ja teenuste tellimisel ning alates 60 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde korral sätestatakse iga-aastases ELVL hankeplaanis, mis kinnitatakse ELVL juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul arvates ELVL eelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel muuta või täiendada.

 

Kinnitada ELVL juhatuse otsusega liidu 2021. a hankeplaani alljärgnevad hanked:

 

Ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus

Hanke eeldatav maksumus ilma km-ta

Koos km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankemenetluse liik

Märkuste lahter

VOLIS2 analüüs ja prototüüp

58 333€

70 000€

I kv

Veebr.- november. 2021

Kaimo Käärmann-Liive

Lihthange

SF projekt, täistaotlus kinnitatakse RIA poolt peale hankemenetlusi. Olukorra analüüs, võimaliku lahenduse tehniline kirjeldus ja täismahus prototüüp testimiseks kõikidele KOV-idele.

VOLIS2 haldus- ja ärimudeli analüüs

4 166€

5000€

I kv

Veebr.- november. 2021

Kaimo Käärmann-Liive

Lihthange

SF projekti eraldi hange, vajalik on leida jätkusuutlik halduslahendus enne VOLIS2 arenduse rahastamise taotlemist.

Anna Teada uuendus

41 666€

50 000€

I kv

Märts – detsember 2021

Kaimo Käärmann-Liive

Lihthange (ELVL-MKM ühishange)

Anna Teada süsteemile tehakse andmevahetusliides Tallinna linna Heakorra- ja haljastuse infosüsteemiga (HHIS) ning suurendatakse lahenduse kasutusmugavust

KOV IKT süsteemide analüüs

41 666€

50 000€

III kv

Juuni – oktoober 2021

Kaimo Käärmann-Liive

Lihthange

SF projekt KOV IKT strateegias kinnitatud. Teostatakse KOV-ides standardlahendusena kasutatavate avalikke teenused osutavate infosüsteemide analüüs kehtestatud nõuete täitmise ja võimalike andmeliideste loomise vaatest.