12/11/19

13.11.19

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. novembril 2019, algusega kell 11.00 Tartu Raekojas (Raekoja plats 1a, III korrus).

Juhatuse koosolekule järgneb samas kohas algusega kell 13:00 ELVL volikogu koosolek.

FB Event: https://www.facebook.com/events/333359047252805/

Juhatuse päevakorras (ettepanek):

1. Detsentraliseerimise analüüsi tutvustamine
Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja

Ettekanne

2. Riigi Kinnisvara AS lepingu muudatused
Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kiri 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kiri Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile 

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100 juubeliürituse korraldamine
Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

4. Analüüs-uuring kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse väljaselgitamiseks ja rahalise kohustuse võtmine
Kalle Toomet, ELVL nõunik

Taustafail

5. Eesti Linnade ja Valdade  Liidu 2019 eelarve 9 kuu täitmine
Ene Millert, ELVL raamatupidaja
ELVL eelarve täitmine 9 kuud, kulud, tabel
ELVL eelarve täitmine 9 kuud, tulud, tabel

6. ELVL koosseis, ametinimetused ja palgamäärad
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

ELVL büroo  koosseis, ametinimetused ja palgamäärad eelnõu

7. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020 eelarveprojekti arutelu
Ene Millert, ELVL raamatupidaja; Jan Trei, ELVL asedirektor
2020 ELVL eelarve eelnõu, kulud, tabel
2020 ELVL eelarve eelnõu, tulud, tabel

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve seletuskiri

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020.a liikmemaks

8. Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS) tegevusest
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

9. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2021-2024 ja riigieelarve 2021. a läbirääkimisteks - fail
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor
  -Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm. Tiit Kirss, ELVL nõunik - fail
  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik - fail
  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik - fail
  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik - fail
  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Henri Pook, IKT kompetentsikeskus - fail
  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik - fail
  -Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik - fail
  -Lõimumise valdkonna töörühm. Jan Trei, ELVL asedirektor - fail

Liikmete ettepanekud - koondfail

10. HTM/19-1022 - Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär
Hille Ilves, ELVL nõunik
Link eelnõu toimiku vaatele:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/539d4d4a-a5aa-4b6f-a15e-2ad2c5f96dfd

11. Informatsioonid
   11.1 Apteegireformist
Mailiis Kaljula, nõunik

Eesti Apteekide Ühenduse pöördumine

ELVL pöördumine Sotsiaalministeeriumi poole seoses Apteegireformiga

Kantar Emor uuring Apteekide külastamine ja Eesti elanike hoiakud apteegireformi suhtes