ELVL juhatus 14. sept. 2021, pkp 5

DOCX formaadis (.docx)

 

MEMO

6.09.2021 

KOV veebilehtede uue platvormi arenduse rahastamisest ja omaosalusest

Taustainfo:

Kohalike omavalitsuste teenusportaal (KOVTP) on tarkvaraplatvorm, mis loodi 2009. aastal.

Seda kasutab asutuse veebilehe platvormina 73 kohalikku omavalitsust.

2020. a koostatud analüüs tõi välja, et KOVTP  ei ole jätkusuutlik  ning selle edasiarendamine ei ole mõistlik. ELVL on otsinud  alternatiive ja on jõutud selgusele, et Riigikantselei poolt arendatud Valitusportaali (VP) platvorm on suurel määral sama funktsionaalsusega, kui seda on KOVTP. VP on tänaseks uuenenud ja kasutusele on võetud versioon 2.0. VP portaali kasutavad näiteks Transpordiamet, Riigikantselei, Põllumajandus ja Toiduamet.

Hetkel on ELVLi juhtimisel käivitumas analüüs, mille käigus kaardistatakse KOV spetsiifilised arendusvajadused VP-s. Analüüs on sisendiks edasisele arendusprojektile.

 

ELVL-il on avanenud võimalus esitada taotlus veebilehtede arendusprojekti rahastamiseks Struktuurfondidest. Projekti eeldatav eelarve on 235 000, millest omaosalus 35 000 eurot.

 

Enne taotluse esitamist on vajalik selgus ja kindlus, kuidas lahendatakse projekti omaosaluse tasumine.  Ettepanek on projekti omaosalus maksta Rahandusministeeriumi ja ELVL-i vahel sõlmitud IKT väikearenduste summa realt. Omaosalust on reaalselt vaja aastal 2022.

 

Projekti eesmärk:

Kohalike omavalitsuste kaasaegne ja ühtne veebilehe platvorm, mis aitab tagada KOV teenuste osutamise ühtlast taset ning positiivset kasutajakogemust kodanikele.

Tulemused:

  • Arendatud on KOV uus veebiplatvorm, mis põhineb Valitsusportaal 2.0 arendusel, mis baseerub vabavaralisel Drupali sisuhaldussüsteemil.  
  • Projekti kaasatud 5 piloot-omavalitsust on võtnud uue platvormi kasutusse.
  • Käivitatud on kuutasuga veebilehtede haldus- ja majutusteenus kõikidele kohalikele omavalitsustele.

Ajakava ja eelarve:

Tegevus

Aeg

Eelarve

Taotluse koostamine SF meetmesse

August – sept 2021

 

Arenduse hanke läbiviimine

Dets 2021 – veebr 2022

 

Uue platvormi arendustööd

Veebr 2022 – veebr 2023

160 000

Uue platvormi testimine, piloot (sh koolitused ja helpdesk)

Mai  – dets 2022

50 000

SF projekti juhtimine

 

25 000

 

KOKKU

235 000

 

sh ELVL RM leping

35 000

 

sh Struktuurifondid

200 000