19/10/2021 ELVL juhatuse koosolek

19. oktoobril algusega kell 13.00 toimub juhatuse koosolek Teamsi vahendusel.

Juhatuse päevakord: 

1. KOV IKT kompetentsikeskuse haldus-ja teenusmudeli vahearuande tutvustus ning haldus-ja teenusmudeli alternatiivide valimine analüüsi II etapiks

Ettekandja: Kristiina Oll (Civitta Eesti OÜ)
Kaasettekandja: Jan Trei, ELVL asedirektor; Katrin Rajamäe, ELVL IKT spetsialist-projektijuht

Lisa1: ELVL IKT haldus- ja teenusmudeli analüüsi tutvustus ja arutelu (.pdf)

Lisa2: ELVL KK_vahearuanne_10.10 (.pdf)

 

Koosolekut ei toimunud kvoorumi puudumise tõttu.