06/04/2021 ELVL volikogu koosolek

ELVL 06.04.2021 volikogu koosolek algusega kell 13.00 virtuaalselt TEAMS keskkonnas  

 

Päevakord: 

1. Kogukondade võimestamine loomaks turvalisemat homset  -  15+15 min

Kristian Jaani, siseminister
Võimalused PPA ja KOVde efektiivsemaks koostööks turvalisuse ja turvatunde loomisel (.pdf)

2. 2021 lisaeelarve ja KOV-ide meetmete tutvustamine  -  25+10 min

Sulev Liivik; Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

Slaidikava (.pdf)

Vaata ka
https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/kov_46_mln_toetuse_jaotus_05042021.xlsx?download=1

3. Eelarveläbirääkimiste ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma asutamine   -  7 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

Slaidikava päevakorrapunktide 3-7 kohta (.pdf)

Lisa1: MEMO:Ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma asutamine (.odf)

4. Ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosseisu kinnitamine – 10 min ;

Jan Trei, ELVL asedirektor

5. ELVL keskkonna- ja maade töörühma ümbernimetamine keskkonna töörühmaks  ning vajadusel keskkonna töörühma koosseisu muutmine  - 10 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

6. Elamumajanduse töörühma tegevuse lõpetamine – 3 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

7. Informatsioon RE 2022 ja RES 2022-2025  läbirääkimistest ning uuest läbirääkimiste töökorrast – 15 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

8. Informatsioon rahva- ja eluruumide loendusest aastal 2021 – 10 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

 

ELVL volikogu koosoleku protokoll nr 2  6.04.2021 (.pdf)