08/06/2021 ELVL volikogu koosolek

ELVL 8.06.2021 volikogu koosolek algusega kell 13:00 Teamsis

Volikogu koosoleku päevakord:

1. Informatsioon sügisel algavast rahvaloendusest - 30 min
Liina Osila, Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht

2. Analüüs ja ettepanekud kohalike omavalitsuste ülesannete ja rahastamise ülevaatamiseks, suurendades omavalitsuste rolli detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu – 40 min
Jaak Aab, riigihalduse minister
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja
Lisa8: KOV-de roll Eesti valitsuskorralduses (.pdf)

3. Ülevaade KOKS`i muutmise protsessist  - 15 min
Ave Viks, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik
Jan Trei, ELVL asedirektor
Tiina Üksvärav, ELVL nõunik
Lisa7: Ülevaade KOKSi muutmisest (.pdf)

4. Linnade ja Valdade Päevade (LVP) korraldamine 2021 augustis – 20 min
Sirje Ludvig, ELVL nõunik
Jan Trei, ELVL asedirektor

5. Ülevaade ELVL 2020. aasta eelarve täitmisest
Toomas Johanson, ELVL nõunik
Lisa1: TÄITMINE_2020_Koond_04.05.2021 (.pdf)
Lisa2: Seletuskiri_2020 eelarve täitmine (.pdf)

6. ELVL 2020. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti kinnitamine – 15 min
Urmas Kristal, ELVL revisjonikomisjoni liige
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Toomas Johanson, ELVL nõunik
Lisa3: 2020. aasta majandusaruanne (.pdf)
Lisa4: ELVL revisjoniakt 2020 (.pdf)
Lisa5: Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta tegevusaruanne  (.pdf)

7. Muud küsimused ja informatsioonid – 10 min

7.1 Omavalitsuste, ministeeriumi riigikoolide osakonna ning haridusühenduste ja liitude pöördumisest Opiqu ja Foxcademy juhtide poole
Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

Lisa6: Pöördumine_digiõppematerjal (.pdf)


08.06.2021 volikogu koosoleku protokoll (.pdf)