09/03/2022 ELVL volikogu koosolek

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VOLIKOGU UUE KOOSSEISU 1. KOOSOLEK
 
FOTOGALERII üldkoosolekust ja volikogu koosolekust.
 

Juhised Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatele ja asendajatele virtuaalseks ja kohapeal osalemiseks üldkoosolekul ja volikogu koosolekul 9. märtsil 2022 (.pdf)

Liidu volikogu koosolek toimub 09. märtsil, algusega kell 14:30 Tallinnas Hotell Viru konverentsikeskuses (Viru väljak 4, II korrus). Registreerimine algab kell 13:30.
Koosolekul on võimalik osaleda ka virtuaalselt.
Palume kõiki Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmete (linnade ja valdade volikogude) poolt LIIDU VOLIKOGUSSE nimetatud esindajaid osalema Liidu volikogu koosolekul.
Juhul kui nimetatud esindaja Liidu volikogu koosolekul osaleda ei saa, asendab teda Liidu liikme poolt nimetatud asendaja. Palume sel juhul teavitada asendajat.

 

Päevakord:

1. Volikogu koosoleku rakendamine (avamine, päevakorra kinnitamine, valimiskomisjoni ja häältelugemiskomisjoni moodustamine,informatsioonid). koosoleku juhataja

   Järelvaatamine: https://youtu.be/nxRPz-RtdKY

2.  Valimiskorra (Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks) tutvustamine ja valimiskorra täiendamine. valimiskomisjoni esindaja
Kehtiv juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimiskord
Valimiskorra täiendused

Esitlus (.pdf)
Järelvaatamine: https://youtu.be/Chh8xVL0C7U

3. Ülevaade juhatuse ja volikogu tegevusest 2018-2021. Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees

Esitlus (.pdf)
   Järelvaatamine: https://youtu.be/7jlvJFMIFPc

4. ELVL juhatuse liikmete valimine.

   Järelvaatamine: https://youtu.be/BZ_2AZGAC_Q

5. Viirusest teadlase pilguga. Toivo Maimets,Tartu Ülikooli rakubioloogia professor; Teadusnõukoja juht

Esitlus (.pdf)
   Järelvaatamine: https://youtu.be/FQsI2uYGJTc

6. Töötajate kompetentsipõhine juhtimine ja koolitusvajaduse hindamine kohalikes omavalitsustes. Rivo Noorkõiv, OÜ GEOMEDIA juhatuse esimees, konsultant

Esitlus (.pdf)
   Järelvaatamine: https://youtu.be/VO8NGD2F9yg

7.  Juhatuse liikmete valimistulemuste kinnitamine.     

8.  Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
/Koos toimusid nii juhatuse esimehe kui aseesimeeste valimine, rev. komisjoni liikmete valimine jäi kandidaatide puudumise tõttu ära/

   Järelvaatamine: https://youtu.be/7HYaGlek178

9.  Regioonide Komitee põhiliikme kandidaadi nimetamine. Veikko Luhalaid,  ELVL tegevdirektor 

10. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine.

11. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine.

12.  Juhatuse aseesimeeste valimine.

13.  Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine.

14.  Jooksvad küsimused ja informatsioonid.

Volikogu koosoleku lõppedes (orienteeruvalt 19:00) toimub juhatuse vastuvõtt

Mihkel Juhkami
ELVL juhatuse aseesimees

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

 

Vorm ELVL juhatuse liikme kandidaadi esitamiseks 09.03.22 (.docx), 

PDF vorm ELVL juhatuse liikme kandidaadi esitamiseks

 

Vorm ELVL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamiseks 09.03.22 (.docx)

PDF vorm ELVL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamiseks

 

Vorm ELVL juhatuse esimehe kandidaadi esitamiseks 09.03.22 (.docx)

PDF vorm ELVL juhatuse esimehe kandidaadi esitamiseks

 

Vorm ELVL juhatuse aseesimehe kandidaadi esitamiseks 09.03.22 (.docx)

PDF vorm ELVL juhatuse aseesimehe kandidaadi esitamiseks

 

NB! Päevakorrapunktide juurde kuuluvad failid lisame lähipäevil.

Sündmus toimub vastavalt valitsuse poolt määratud COVID reeglitele. Hetkel kehtivaid reegleid saab vaadata aadressil kriis.ee.

 

VIRU KONVERENTSIKESKUSE KÜLALISTE PÄEVA PARKIMINE:

Parkimine Viru Keskuse parklas:

Viru Keskuse parkla asub kaubanduskeskuse III ja IV korrusel ja on ligipääsetav ööpäevaringselt.

Parkimine mobiiliga sõidukinumbrite alusel. (tõkkepuud ei ole).

Iga alustatud 30 min 1 €/  Viru konverentsiklientidele 30% soodushind 0,70 €

Näide: 8 h parkimist tavahind 16 € / soodushind 30% 11,20 €

             1 h parkimist tavahind 2 €/ soodushind 30% 1,40 €

  •  Registreeri parkimine parkimise alustamisel ja valida saab kahe variandi vahel:
    • Sõnumiga: autonumber ja tsoon numbrile 1902 (nt 123ABC VIRU), lõpetamiseks helistada numbrile 1903 (ainult Eesti mobiilsideoperaatori kasutajad)
  • Parkimise nutirakendusega PARGI.EEAutloBarking (võimalik kasutada ka välismaalastel, kuna äppe saab siduda pangakaardiga)
  •   30% soodustuse saamiseks tuleb Viru hotelli 2 korrusele jõudes konverentsikeskuse fuajees asuvasse  automaati auto registreerimisnumber aktiveerida.
  •  Parkimise eest on võimalik tasuda mobiilselt, mis lisandub mobiili arvele või läbi    nutirakenduse, mida saab siduda pangakaardiga.

Lisaks valida ka parkimise alustamist ja soodushinnaga tasumist:

  • Viru hotelli esimese korruse fuajees  Viru Keskuse parkla makseautomaadis, kus on fikseeritud parkimispikkused ja soodushinnad : 4 h - 7 €8 h – 12 €, 10 h – 15 € , 24 h  – 19,20 €. Tasuda tuleb ette ja maksta saab ainult pangakaardiga.

 

MAJUTUVATE KÜLALISTE PARKIMINE:

Parkimine Viru Keskuse parklas erihinnaga 10 €/ 24 h

Auto tuleb parkida Viru Keskuse parklas ja kohe saabudes vastuvõtus peab registreerima parkimise alustamise – mainida vastuvõtu töötajale " 10 € korporatiivparkimine".