10/03/20

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub teisipäeval 10. märtsil 2020, algusega kell 12.00 Tallinnas (Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, saal Bolero 1).
FB Event: https://www.facebook.com/events/645449029331189/

Kohvilaud kell 11:30.

Päevakorras (ettepanek):   
1.  Koroonaviirusest ning esmased käitumisjuhised kohalikele omavalitsustele
Martin Kadai, Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja    
 
2. Targa linna 15 mln eurose piloodiprogammi tutvustamine, mida Tallinna Tehnikaülikool hakkab ellu viima koos Eesti linnadega 
Ralf-Martin Soe ja Einari Kisel, Tallinna Tehnikaülikooli targa linna tippkeskus
3. Innovatiivsed riigihanked avalikus sektoris                   
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) teemajuht Tiiu Treier  ja innovatsiooniekspert Andrei Nikonov 
4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2021-2024 ja riigieelarve 2021. a läbirääkimisteks (anname kontsentreeritud ülevaate toimunud läbirääkimiste töörühmade tulemustest ) 
Jan Trei, ELVL asedirektor
  -Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm. Toomas Johanson, ELVL nõunik / kokkuvõte
  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik / kokkuvõte
  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik / kokkuvõte
  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik / kokkuvõte
  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Henri Pook, IKT kompetentsikeskus / kokkuvõte
  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Kädi Koppe, ELVL nõunik / kokkuvõte
  -Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik / kokkuvõte
  -Lõimumise valdkonna töörühm. Kädi Koppe, ELVL nõunik / kokkuvõte
 
5. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmades 
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
 
6. ELVL büroo töötajate koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade (volikogu otsus 12.11.2019) muutmisest
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
 
7. Eesti esindajate mandaaditest Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogus (CEMR)   
Mihkel Juhkami, ELVL juhatuse aseesimees
 
8. HOL-i ettepanekust osalemiseks Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Läänemere Komisjoni (BSC) transpordi töögrupi tegevuses Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajana  
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
 
9.  Kooskõlastusringil olevast MKMi eelnõust "Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine"  
Jan Trei, ELVL asedirektor,  Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik
 
10. Linnade ja Valdade Päevade ettevalmistamisest.
10. märts on viimane reg. tähtaeg!