10/11/20 ELVL volikogu koosolek

ELVL volikogu koosolek toimub 10.11.2020 algusega kell 13.00, hotell Viru konverentsikeskuse Bolero saalis ja TEAMSis. 
Arvestatud on, et kohapeal osaledes oleks võimalik jälgida 2+2 reeglit.
 
Päevakorras: 

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste koostööst kestliku ja peresõbraliku Eesti kujundamisel  - 20+10 min

Riina Solman, rahvastikuminister
Slaidikava (.pdf)

2. 2021+  struktuurifondide ja EL taaskäivitamise instrumentide kasutuselevõtu ettevalmistused   – 20+10 min

Kadri Tali, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja
Slaidikava (.pdf)

3. ELVL juhatuse ettepanekud RES 2022-2025 ja riigieelarve 2022. a läbirääkimisteks  - 10 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

Lisa: RE ja RES läbirääkimiste tõhustamine ja ajakava muudatused_ettepanekud (.docx)
Lisa1: 2022. aasta eelarveläbirääkimised_kultuuri- ja spordi valdkond (.docx)
Lisa2: ELVL transpordi ja teede töörühma ettepanekud juhatusele (.docx)
Lisa3: ELVLi HNT töörühma ettepanekud 2022.a RE LR tabel(.docx)
Lisa4: Keskkonna- ja maa küsimused - ETTEPANEKUD koos töörühma kommentaaridega(.docx)
Lisa5: Prioriteedid_Põhitabel_Rahandus_2022 (.docx)
Lisa6: TST_ettepanekud (.docx)

Slaidikava (.pdf)

4. Informatsioon ELVL 2020. aasta eelarve 9 kuu täitmisest  - 5 min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa1: Eelarve 2020.a 9 kuu täitmine (.pdf)
Lisa2: Seletuskiri_2020 eelarve 9 kuu täitmine (.pdf)

5. Audiitori kinnitamine 2020, 2021, 2022 majandusaasta aruannete läbivaatuseks    -  10 min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

6. ELVL 2021. aasta eelarve kinnitamine  -   10  min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa1: 2021.a_Eelarve_eelnõu_II lugemine (.pdf)
Lisa2: Seletuskiri _ 2021. aasta eelarve II lugemine (.pdf)

7. EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni kandidaatide nimetamine ja esitamine riigihalduse ministrile  - 10 min

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Marliis Rettau, ELVL nõunik

8. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni liikmete (mandaadiperiood 2021-2026) nimetamine ja esitamine riigihalduse ministreile   - 10 min

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik

9.1 ELVL esindajate nimetamine Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Poliitika büroosse.  

9.2 ELVL esindajate nimetamine Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Läänemere komisjoni (BSC) Täitevkomiteesse   - 10 min

Toivo Riimaa, ELVL asedirektor 

10. Muudatuste kinnitamine ELVL eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisudes.  - 5 min

Jan Trei, ELVL asedirektor

11. Osalusdemokraatia edendamisest Rahvaalgatus.ee platvormi kaudu kohalikes omavalitsustes

SA Eesti Koostöö Kogu esindaja - 20 min

Slaidikava (.pdf)

 

Lugupidamisega

Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees

 

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

ELVL volikogu koosoleku protokoll 10.11.2020 (.docx)