12/11/19 Tartu

11.11.19

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 12. novembril 2019, algusega kell 13.00 Tartu Raekojas (Raekoja plats 1a, III korrus).
FB Event: https://www.facebook.com/events/308788669737730/

Palume registreerida SIIN

Volikogu päevakorras (ettepanek):

1. Strateegia "Eesti 2035" tutvustamine
Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik

2. Valimiskomisjoni moodustamine juhatuse liikme valimiseks
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

3. Analüüs-uuring kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse väljaselgitamiseks ja rahalise kohustuse võtmine
Kalle Toomet, ELVL nõunik

Taustafail

4. Valimiskorra tutvustamine juhatuse liikme valimiseks ja juhatuse liikme valimine
Valimiskomisjoni esimees

5. Eesti Linnade ja Valdade  Liidu 2019 eelarve 9 kuu täitmine
Ene Millert, ELVL raamatupidaja
ELVL eelarve täitmine 9 kuud, kulud, tabel
ELVL eelarve täitmine 9 kuud, tulud, tabel

6. ELVL koosseis, ametinimetused ja palgamäärad
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

ELVL büroo  koosseis, ametinimetused ja palgamäärad eelnõu

7. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020 eelarveprojekt
Ene Millert, ELVL raamatupidaja; Jan Trei, ELVL asedirektor
2020 ELVL eelarve eelnõu, kulud, tabel
2020 ELVL eelarve eelnõu, tulud, tabel

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve seletuskiri

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020.a liikmemaks

8. ELVL juhatuse liikme valimiste valimistulemuste kinnitamine
Valimiskomisjoni esimees

9. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2021-2024 ja riigieelarve 2021. a läbirääkimisteks - fail
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor
  -Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm. Tiit Kirss, ELVL nõunik - fail
  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik - fail
  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik - fail
  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik - fail
  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Henri Pook, IKT kompetentsikeskus - fail
  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik - fail
  -Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik - fail
  -Lõimumise valdkonna töörühm. Jan Trei, ELVL asedirektor - fail

Liikmete ettepanekud - koondfail

10. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmades

11. Informatsioonid
   11.1 Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100 juubeliürituse korraldamine
   Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

   11.2 Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest 18.-19.märts 2020
   Sirje Ludvig, ELVL nõunik