14/09/2021 ELVL volikogu koosolek

ELVL volikogu koosolek toimub 14. septembril algusega kell 13:00 Teamsis.  

Volikogu koosoleku päevakord: 

1. 2021. aasta 7 kuu eelarve täitmine – 10 min
Toomas Johanson, ELVL nõunik
2021.a eelarve 7 kuud täitmine (.pdf)
Seletuskiri (.pdf)
 
2. 2021. aasta lisaeelarve – 10 min
Toomas Johanson, ELVL nõunik
2021.a_Lisaeelarve_PROJEKT (.pdf)
Seletuskiri
 
3. 2022. aasta liikmemaksu kinnitamine – 15 min
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Liikmemaksu arvutus (.pdf)
Seletuskiri (.docx)
 
4. Ülevaade 2023. aasta RE ja 2023 – 2026 aasta RES läbirääkimiste ettevalmistamisest (info) – 15 min
Jan Trei, ELVL asedirektor
 
5. Muudatuste kinnitamine ELVL eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisudes – 10 min
Jan Trei, ELVL asedirektor
 
6. Ülevaade detsentraliseerimisest - 15 min
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja
 
Lugupidamisega
 
Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees
 
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor
 

ELVL volikogu koosoleku protokoll nr 4 14.09.2021 (.pdf)