14/02/2023 ELVL volikogu koosolek

Lp esindajad Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus

Ootame teid osalema ELVL volikogu koosolekule 14.02.2023 Tallinnas, Nordic Hotel Forumis, Viru väljak 3.

Koosoleku algus kell 13.00. Kui teil ei ole võimalik osaleda, palun edastage kutse enda asendusliikmele.

Volikogu koosolekule eelneb ELVL juhatuse koosolek kell 11.00

 

Volikogu koosoleku päevakorras:

1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2024-2027 ja riigieelarve 2024. a läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa1: Riigiga peetavate eelarveläbirääkimiste prioriteedid (.pdf)
Lisa2: LISA 1 RE ja RES läbirääkimiste tabel 1. veebruar 2023 (.pdf)
Lisa3: LISA 2 Ettepanekute võrdlustabel_RE 2024 (.pdf)

2. Juhatuse liikme valimine

Lisa1: ELVL juhatuse liikme kandidaadi esitamine (.docx)

3. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Lisa2: ELVL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamine (.docx)

4. CPMRi (Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus) koostööorganisatsiooni ülevaade.
Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

5. Ülevaade ehitisregistri hetkeseisust.
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ehitisregistri talituse juhataja

6. Tuumaenergia kasutusele võtmise plaanidest Eestis ning  tuumarajatiste asukohavaliku uuringu eelaruande tutvustus.
Reelika Runnel, Keskkonnaministeerium, kantsleri nõunik
Alan Rood, Rahandusministeerium, ruumilise planeerimise osakonna nõunik 

 

Lugupidamisega

 

Veikko Luhalaid
tegevdirektor
+372 503 5714
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Roosikrantsi 12/1 | 10119 Tallinn

www.elvl.ee | Veikko.Luhalaid@elvl.ee

 

-----------------

PARKIMISINFO:

Lähimad parkimisvõimalused:

Admirali parkimismaja tsoon P19

Ahtri 6a, Tallinn

Avatud: 24/7

1 tund

2.4 € /h

 

1 kalendripäev

4 €

 

 

 

Viru keskuse parkimismaja tsoon VIRU

Viru väljak 4/6, Tallinn

Avatud: 24/7

Iga alustatud 30 minutit

1.5 €