Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esmased ettepanekud Riigi eelarvestrateegia (RES) dokumendi aastateks 2016-2019 eelnõu koostamiseks

Lp Hanno Pevkur siseminister, valitsuskomisjoni esimees                     
 
                                                  ELL: 19.02.2015  nr 1-7/35     
EMOL: 19.02.2015 nr 5-4/34
 
Rahandusministeerium                                                                                                          
 
Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu 
esmased ettepanekud Riigi eelarvestrateegia dokumendi 
aastateks 2016-2019  eelnõu koostamiseks
 
Käesolevaga esitame Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 kavandamise protsessis Rahandus-ministeeriumile ja Valitsuskomisjonile omapoolsed esmased vormikohased, olulise fiskaalse mõjuga ettepanekud. 
 
Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 ettevalmistamisega seonduvalt kordame jätkuvalt omavalitsusliitude taotlust kajastada riigi eelarvestrateegias kohalike omavalitsuste tulubaasiga seonduv informatsioon ja tuua välja valdkonna poliitikaid kujundavate ministeeriumite haldusalade raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele kavandatavate vahendite mahud, tagamaks omavalitsustele eelarvete keskpikal planeerimisel täiendav stabiilsus ja läbipaistvus. 
 
Teeme ettepaneku käsitleda eelarveläbirääkimiste vaheprotokollis vaid riigieelarve strateegiat. Liidu esitavad oma  üksikasjalikud ettepanekud 2016 aasta riigieelarve koostamiseks aprillis. Läbirääkimistel käsitletakse 2016 aasta riigieelarve sisu peale riigieelarve strateegiat käsitleva vaheprotokolli vastuvõtmist.
 
Omavalitsusliidud loodavad, et valitsuskomisjon käsitleb käesoleval aastal omavalitsuste ettepanekuid konstruktiivselt, et oleks võimalik saavutada positiivne tulemus kohalike omavalitsuste ülesannete täitmiseks ja arengu tagamiseks.
 
Ettepanekuid on saanud heakskiidu ELL juhatuses ja EMOL volikogus.
 
 
Lugupidamisega
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/             /allkirjastatud digitaalselt/
Ott Kasuri                                      Jüri Võigemast
EMOL tegevdirektor                    ELL tegevdirektor