09/02/21 ELVL volikogu koosolek

ELVL Volikogu koosolek toimub 9.02.2021 kell 13.00-15.00  TEAMSis ja Tallinna Linnavolikogu saalis (Vana-Viru 12).


Oluline informatsioon!

Seoses juhatuse liikme salajase hääletusega VOLIS keskkonnas (https://www.volis.ee/gvolis/?kid=63573), palume hiljemalt 5. veebruari hommikul saata ELVL volikogu liikmete esindajate ja nende asendajate isikukoodid (juhatuse liikmete isikukoodid on bürool olemas)!  

Lisas on fail esindajate ja asendusliikmete nimedega. Kui märkate ebatäpsusi või olete esindajaid uuendanud ja bürool puudub sellekohane info, siis ootame teilt sellekohast volikogu otsust.

Hääletusele sisselogimiseks ja hääle andmiseks on vaja, et osalejal oleks kehtiv ID kaart või mobiil-ID / SMART-ID leping.

 

Valimised viiakse läbi vastavalt „Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks" (Kinnitatud ELVL volikogu otsusega 27.02.2018; muudetud 08.12.2020).  https://www.elvl.ee/juhatuse-ja-revisjonikomisjoni-liikmete-valimiskord. Salajase hääletuse läbiviimiseks kuvatakse vastav link eelpool viidatud Teamsi koosoleku keskkonnas.

Kutsele on lisatud juhatuse liikme kandidaadi esitamise vorm ning juhime tähelepanu, et vastavalt ülalviidatud valimiskorra muudatustele võib kandidaadi ja kandidaadi nõusoleku esitada aadressile info@elvl.ee  digitaalselt allkirjastatud vormil. Kandidaadid esitatakse hiljemalt juhatuse liikme valimise päevakorrapunkti alguses.

 

Koosoleku materjalid lisatakse jooksvalt lehele https://www.elvl.ee/09/02/21

 

Päevakorras:

1.Valimiskomisjoni moodustamine.

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

2. Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökorra muudatuste läbiarutamine.

Töökorra muudatuse eelnõu (.docx)

Muudatustest ELVL läbirääkimiste töörühmades.

Jan Trei, ELVL asedirektor

Slaidikava (.pdf)

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2022-2025 ja riigieelarve 2022. a läbirääkimisteks (anname kontsentreeritud ülevaate toimunud läbirääkimiste töörühmade tulemustest). 

Veikko Luhalaid; ELVL tegevdirektor

Slaidikava - Ülevaade toimunud läbirääkimiste töörühmade tulemustest (.pdf)

4. ELVL juhatuse liikme valimiskorra tutvustamine. ELVL juhatuse liikme valimised.

Valimiskomisjon; Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

5. Kohalike  teeandmete korrastamine  teeregistris on kaasa toonud muutused KOV teehoiuvahendites 2021.

Kalle Toomet, ELVL nõunik; Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

Slaidikava (.pdf)

Koondandmed inventeerimine I etapp (.xlsx)

Teede rahastamine 2021 (.xlsx)

6. Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest.

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Sirje Ludvig, ELVL nõunik

7. Muud küsimused ja informatsioonid.  

8. ELVL juhatuse liikme valimistulemuste kinnitamine.

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

 

Lugupidamisega

Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

 

ELVL Volikogu protokoll nr.1 - 9.02.2021 (.docx)