ELVL juhatuse ja volikogu koosolek 12. märts 2019

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ja volikogu koosoleku protokoll nr.1

KUTSE

ELVL ühine juhatuse ja volikogu koosolek toimub 12. märtsil 2019 algusega kell 11.00 (kohvilaud alates 10.30), Hestia Hotel Europa (Paadi 5, Tallinn), saalis Põhja-Euroopa.


FB event: https://www.facebook.com/events/555272461551988/


Koosoleku lõppedes ootame teid külla ELVL uute bürooruumide avamisele Tallinnas Roosikrantsi 12/1, II korrus (orienteeruvalt kell 14.30).
 

Selleks, et saaksime prognoosida koosolekul ning büroo avamisel osalejate arvu, palun märkige oma osalemine lingil: goo.gl/x3D3BU , täname neid kes seda juba teinud on.

Koosoleku päevakord (ettepanek):

 

1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Ave Viks, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik; Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär
Ave Viksi slaidikava
Toomas Seppa slaidikava

2. Riigieelarve läbirääkimiste ajakava muudatustest. Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. a eelarve kinnitamine. Jan Trei, ELVL asedirektor; Ene Millert, ELVL raamatupidaja

ELVL eelarve täitmine 2018

ELVL 2019.a eelarve eelnõu tulud 

ELVL 2019.a eelarve eelnõu kulud

ELVL 2019.a eelarve eelnõu seletuskiri

4. Audiitori määramine 2018-2019 raamatupidamise aastaaruande ülevaatuseks. Ene Millert, ELVL raamatupidaja

5. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2020-2023 ja riigieelarve 2020. a läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor; Tiit Kirss, ELVL konsultant

  5.1. Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm. Märt Moll, ELVL nõunik

  5.2. Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik

  5.3. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik

  5.4. Transpordi ja teede töörühm. Märt Moll, ELVL nõunik

  5.5. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

  5.6. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik

  5.7. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik

  5.8. Lõimumise valdkonna töörühm. Jan Trei, ELVL asedirektor

 https://www.elvl.ee/res-ettepanekud_2020 

 ELVL ettepanekud 2019 aasta komisjonide eelarveläbirääkimistele

 ELVL ettepanekud riigieelarvestrateegia 2020-2023 ja RE 2020 läbirääkimistele

 ELVL ettepanekud riigieelarvestrateegia 2020-2023 läbirääkimistele

 Ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks 

 Eelarveläbirääkimiste ettepanekute põhjendused ja selgitused

 

6. Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisude muudatused

7. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (9. aprill  2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees

8. Muud küsimused ja informatsioonid

 8.1. Valitsuskabineti otsusest seoses ruumiloome ekspertrühma aruandega ning edaspidised tegevused. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor
  Taustinfo (ELVL 19.02.2019 juhatuse pkp. 6.2.)
  https://www.riigikantselei.ee/et/uudised/ruumiloome-ekspertruhm-esitles-oma-too-lopparuannet

  https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/ruumiloome_lopparuanne_.pdf

 8.2 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

 8.3 12.-13. veebruaril 2019 toimunud XV Linnade ja Valdade Päevade kokkuvõte ja 2020 Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest (18.-19. märts 2020). Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik
 Slaidikava

Lugupidamisega
Jan Trei
ELVL asedirektor