13/08/19

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. augustil 2019, algusega kell 11.00 Tallinnas, ELVL büroo saalis (Roosikrantsi tn 12/1, II korrus). Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.

Päevakord (ettepanek):

1.KOV infosüsteemide Rahandusministeeriumilt ülevõtmine ELVLile. Henri Pook, ELVL projektijuht; Jan Trei, ELVL asedirektor

MEMO KOV infosüsteemide ülevõtmisest

2. Nõusoleku andmine linnapeade pakti toetajaks liitumiseks. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

Memo linnapeade pakti teemal (.docx)

3. ELVL ja RKAS vahel sõlmitud Roosikrantsi 12/1 üürilepingu muutmine. Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

4. HTMi eraldatava riigieelarvelise toetuse kasutamise leping KOV haridusjuhtide koolitamiseks. Hille Ilves, ELVL nõunik

Memo (.docx)

Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping (.docx)

5. ELVL tegevdirektori asendamine. Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

6. ELVL juhatuse ja volikogu järgmiste koosolekute toimumise aeg (3. september 2019). Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

7. Muud küsimused ja informatsioonid

7.1 Eesti IV Omavalitsuspäevad 19.-20. septembril 2019 aastal Pärnus. Jan Trei, ELVL asedirektor

Omavalitsuspäevade päevakorra kavand

7.2 Vormsi Vallavolikogu ELVL liikmeks astumise otsus nr 8, 21.06.19. Jan Trei, ELVL asedirektor

Vormsi Vallavolikogu otsus (.pdf)

7.3 Informatsioon kohtumisest Riigi Infosüsteemiga Ametiga.Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor

7.4 Vene Föderatsiooni Linnade Liidu ettepanek koostööks. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

Taustmaterjal (.pdf)

Taustmaterjal 2 (Agenda, draft)

7.5 Kõrgõzstani (Kirgiisi Vabariigi) delegatsiooni visiit Eestisse ja Lätti 22.-25. 09.2019 . Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

7.6 Kandidaadi esitamine Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi Poliitikabüroo asendusliikmeks ja Saarte komisjoni büroo liikmeks. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

Saaremaa Vallavalitsuse korraldus (.pdf)

7.7 HTMi info hariduslike erivajadustega õpilaste koolidega  seonduvast. Hille Ilves, ELVL nõunik

7.8 Informatsioon seoses 2020 riigieelarve läbirääkimistega. Jan Trei, ELVL asedirektor

 

Jan Trei

Asedirektor

EESTI  LINNADE  JA VALDADE LIIDU JUHATUSE

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr  4

Tallinnas  13.08.2019.a  ELVL büroos (Roosikrantsi 12/1)  

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.10

Koosoleku juhataja: Tiit Terik

Protokollija:   Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Tiit Terik (Tallinna Linnavolikogu), Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Kurmet Müürsepp (Antsla Vallavalitsus), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus, osales Skype vahendusel), Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), Mart Võrklaev (Rae Vallavalitsus), Siim Suursild (Pärnu Linnavalitsus).

Puudusid: Margus Lepik (Valga Vallavalitsus), Anti Allas (Võru Linnavalitsus), Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus), Anneli Ott (Võru Linnavolikogu).

Kutsutud: Margus Lehesaar (Rahandusministeeriumi arendusosakonna nõunik), Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), Raivo Meitus (Jõgeva Vallavalitsus), Margus Jaanson (Rapla Vallavalitsus).

ELVL büroost osalesid: Jan Trei, Sirje Ludvig, Toivo Riimaa, Tiiu Madal, Mailiis Kaljula, Tiina Üksvärav, Nevel Paju, Henri Pook, Ott Kasuri, Kalle Toomet,  Hille Ilves, Marliis Rettau, Krista Kupits, Kaimo Käärmann-Liive, Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1.KOV infosüsteemide ülevõtmine ELVLile

Henri Pook, ELVL projektijuht; Jan Trei, ELVL asedirektor

2. Nõusoleku andmine linnapeade pakti toetajaks astumisel

Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

3. ELVL ja RKAS vahel sõlmitud Roosikrantsi 12/1 üürilepingu muudatustest 

Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

4. HTMi eraldatavast riigieelarvelisest toetusest KOV haridusjuhtide koolitamiseks 

Hille Ilves, ELVL nõunik

5. ELVL tegevdirektori asendamisest

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

6. ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosolekute toimumise aeg (3. september)

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

7. Muud küsimused ja informatsioonid

7.1 Eesti IV Omavalitsuspäevad 19.-20. septembril 2019 aastal Pärnus

Jan Trei, ELVL asedirektor

7.2 Vormsi Vallavolikogu ELVL liikmeks astumise otsus nr 8, 21.06.19 

Jan Trei, ELVL asedirektor

7.3 Informatsioon kohtumisest Riigi Infosüsteemiga Ametiga

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor

7.4 Vene Föderatsiooni Linnade Liidu ettepanekust koostööks

Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

7.5 Kõrgõzstani (Kirgiisi Vabariigi) delegatsiooni visiidist Eestisse ja Lätti 22.-25. 09.2019

Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

7.6   Kandidaadi esitamine Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi Poliitikabüroo asendusliikmeks ja Saarte komisjoni büroo liikmeks. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

7.7 HTMi info hariduslike erivajadustega õpilaste koolidega  seonduvast 

Hille Ilves, ELVL nõunik

7.8 Informatsioon seoses 2020 riigieelarve läbirääkimistega

Jan Trei, ELVL asedirektor

 

Päevakorrapunkt 1

KOV infosüsteemide ülevõtmine ELVLile

Henri Pook tegi ülevaate KOV infosüsteemide tarkvara ja õiguste ülevõtmisest Rahandusministeeriumilt ELVLile (memo lisatud). 

12.07.19 toimus kohtumine riigihalduse ministri Jaak Aabiga ning teiste seotud ametnikega Rahandusministeeriumist. Sellel kohtumisel tehti ELVLile ettepanek võtta VOLIS, KOVTP,  KOVMEN ja Anna Teada infosüsteemid üle Rahandusministeeriumilt alates 1.01.2020 koos         

kolme-aastase finantseerimisega Rahandusministeeriumi poolt ELVL-le summas 100 000 EUR/aastas. Lisaks on olemas võimalus taotleda finantseerimise jätkumist ka 2023. a juhul, kui uued infosüsteemid selleks ajaks veel valmis pole ja peab olemasolevaid edasi haldama.  

Samuti jäädi nõusse sellega, et uute infosüsteemide projektide (VOLIS, KOVTP, KOVMEN) analüüside valmimise järel asutakse läbi rääkima nendega seonduvate halduskulude  osalises katmises lähtuvalt analüüsides välja toodavatest haldusmudelitest. 

RPIS-e osas saab ELVL vastu võtta tarkvara koodi, kuid kohustust tagada teenus ei kaasne. ELVL esitab Rahandusministeeriumile omapoolse ettepaneku, millised väikearendused ülevõetud infosüsteemidesse hangitakse.

Sellisel kujul tehtud uus ettepanek (100 000 €/a 3 aastat + 1a lisataotlemise võimalus + jätkuvad läbirääkimised riigipoolse toetuse osas uute infosüsteemide valmimise-järgseks perioodiks) parandab ELVLi poolset positsiooni tunduvalt. Esiteks suureneb väikearenduste toetussumma 25 000 EUR võrra, mis võimaldab koguda teatud puhvrit kriisiolukorraks (nt turberiski ilmnemisel) ning finantseerida väikearenduste tellimisega seonduvaid tegevusi. Lisaks ei pea ELVL investeerima RPIS-e arendustesse ega teenuse ülevalhoidmisesse – mis oleks olnud rahaliselt üks koormavamaid kohustusi. 

KOV IKT kompetentsikeskuse esialgsed arvutused väikearenduste teostamiseks nendesse infosüsteemidesse näitavad, et pakutud toetusega saab teostada vajalikud turva- ja hädavajalikud funktsionaalsuste täiendused ülevõetavatesse infosüsteemidesse, et nad toimiksid vähemalt kuni aastani 2023 turvaliselt ja oluliste tõrgeteta.

ELVL on ette valmistanud infosüsteemide vastuvõtmiseks vajaliku koodirepositooriumi ning infosüsteemide testkeskkonnad.

Ülevõetavatesse infosüsteemidesse planeeritavad olulisimad investeeringud ELVL poolt on:

Kehtestatud nõuete täitmine, millega seotud muudatused tuleb infosüsteemidesse sisse viia: TARA autentimine, WCAG  ja EL ligipääsetavuse direktiivi nõuded, avaandmete väljundid, GDPR nõuded.

  • Funktsionaalsuste parandamine – eelkõige investeeringud andmeliidestesse (VOLIS, Anna Teada, KOVTP vormid)
  • Infosüsteemide analüüs ja tehniliste eelduste loomine seoses Riigipilves majutamise võimalusega.
  • VOLIS-e Eesti ja välisriikides kasutatavate versioonide liitmine funktsionaalsustes, mis on vajalikud ka Eestis (nt uus kasutajate ja gruppide haldus, uued istungite vaated, suurem koormustaluvus).
  • RPIS-e koodi kasutuselevõtmine loodavas KOV geoinfosüsteemi lahenduses (Viimsi piloot).
  • Luuakse puhver 25% ulatuses vahenditest erakorraliste olukordade kiireks lahendamiseks (nt küberriski ilmnemisel). Puhvrist saab vajadusel tõsta ka riistvaraplatvormis tehtavaid muudatusi.
  • Hallatakse koodirepositooriumi ning KOV IKT andmete halduse keskkonda.

Jan Trei täiendas Henri Pook`i ettekannet ja informeeris koosolekul osalejaid, et IKT teemad on viimastel aastatel olnud ka riigieelarve läbirääkimiste üheks teemaks. Ülevõetavate infosüsteemide osas on Rahandusministeeriumiga ka rahastuse pool läbi räägitud ja seepärast on teema ka tänasel koosolekul, et saaksime vastu võtta põhimõttelise otsuse. Ülevõtmine toimub lepingu alusel. 

Sõna sai Margus Lehesaar, kes selgitas Rahandusministeeriumi valmisolekut lepingu sõlmimiseks.

Oluline on see, kes riigis veab infotehnoloogia arendamist. Üks osa sellest on infosüsteemid, aga suurem pilt on see, et milline organisatsioon või asutus veab omavalitsuste infotehnoloogia arendamist. Täna on sellise ettepaneku näol ELVLile tegemist just sellise nägemusega, et ELVL hakkab organisatsioonina vedama omavalitsuste infosüsteemide arendamist, tuginedes selles omavalitsuste soovidele.

ELVL ja RAMi vahelise lepingu tingimused on veel täpsustamisel. ELVL vaatest toimuks infosüsteemide ülevõtmine 1. jaanuarist 2020. 

Toimus arutelu. Koosolekul osalejad olid seda meelt, et kui lisaressurss on olemas, siis infosüsteemide ülevõtmine on mõistlik. Kui praegu keelduda vanade süsteemide ülevõtmisest, siis ei ole võimalik ka tulevikus taotleda uute süsteemide ülevõtmist. Töö käigus täpsustub, kuidas üleantavad süsteemid toimivad ja mida KOVid vajavad.

Kindlasti peaks üks eestvedaja (organisatsioon) süsteemidega tegelema, aga selleks on vaja ka lisaressurssi (inimesi ja raha), sest süsteemid vajavad pidevat arendamist. ELVL võiks juhtida, pole mõistlik, et iga KOV ise midagi arendaks. Põhivaldkonnad, millega KOVid tegelevad on kõigil suhteliselt sarnased.  

OTSUSTATI: 1.1 Lähtuvalt riigihalduse ministri ettepanekust võtta vastu Rahandusministeeriumi kohalikele omavalitsustele loodud infosüsteemid KOVTP, KOVMEN, Anna Teada, VOLIS ning RPIS tingimusel, et nende tarkvarade haldamisega seotud kulutused katab Rahandusministeerium 100 000 € ulatuses aastas aastatel 2020 – 2022. Otsus on vastu võetud teadmises, et ELVLil on võimalus vajadusel taotleda analoogset toetust ka 2023. aasta kohta ning  jätkuvad läbirääkimised riigipoolse toetuse tingimuste ja mahu osas uute infosüsteemide valmimise-järgseks perioodiks. 

1.2 Volitada ELVL tegevdirektorit korraldama lepingu ettevalmistamisega seonduvat ning tegema ettevalmistusi infosüsteemide omanikurolli toimimiseks alates 1. jaanuarist 2020.

 

Päevakorrapunkt 2 

Nõusoleku andmine linnapeade pakti toetajaks astumisel

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni linnapeade paktist ja sellega seonduvast.

Euroopa Komisjon käivitas linnapeade pakti 2008. aastal, et tunnustada ja toetada kohalikke omavalitsusi nende jõupingutustes säästva energia- ja kliimapoliitika rakendamisel; 

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on alt-üles liikumine, mis ühendab igas suuruses omavalitsusi, mis võtavad vabatahtliku kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärke integreeritud lähenemise kaudu kliimamuutuste leevendamisele ning nendega kohanemisele.

Eestis on Linnapeade paktiga liitunud Rõuge, Rakvere, Tartu, Jõgeva ja Tallinn.

Euroopa Komisjon on teinud Eesti Linnade ja Valdade Liidule ettepaneku osaleda Linnapeade pakti toetajaliikmena. Hetkel on Linnapeade pakti toetajaliikmeid 22, sealhulgas Soome, Läti ja Leedu üleriigilised organisatsioonid.

 

Ø   Pakti toetajad on kohustatud andma regulaarselt, vähemalt kord kahe aasta jooksul, aru oma tegevuste kohta, kasutades selleks online-küsimustikku.

Ø   tutvustama linnapeade pakti algatust, kaasates praegusi ja potentsiaalseid allakirjutanuid;

Ø   toetama ja nõustama linnapeade paktile allakirjutanuid;

Ø   toetama ja jagama teadmisi, kogemusi, parimaid tavasid, vahendeid ning ressursse, mis on paktile allakirjutanute jaoks olulised;

Ø   tegema koostööd teiste pakti toetajate ja riiklike/piirkondlike koordinaatoritega, et tugevdada ühistegevust ja edendada koordineeritud lähenemisviisi;

Ø   osalema linnapeade pakti tegevustes;

Liidule Linnapeade pakti toetajaliikmeks olemine rahalisi kohustusi ei too. ELVL oleks liidu liikmetele nõuandvas ja info vahendaja rollis, büroo keskkonnavaldkonna nõunik on valmis seda ülesannet täitma. 

OTSUSTATI: Nõustuda ELVL liitumisega linnapeade paktiga kui toetajaliige.

 

Päevakorrapunkt 3 

ELVL ja RKAS vahel sõlmitud Roosikrantsi 12/1 üürilepingu muudatustest 

Sirje Ludvig ja Jan Trei andsid ülevaate võimalikest muudatustest ELVL büroo üürilepingus.

Lepingu muudatuse korral oleks võimalik büroo kasutuses olevale pinnale juurde saada täiendavaid ruume Roosikrantsi 12 esimesel korrusel. Hetkel on bürool puudu arhiiviruumist, mis on vajalik nii linnade liidu kui maaomavalitsute liidu ajalooliste dokumentide ja trükiste säilitamiseks. Töötajate lisandumisel büroo koosseisu on juurde vaja täiendavaid töökohti. Lisavõimalus on esimesel korrusel asuv saal, mis mahutaks teatristiilis umbes 50 istekohta.  

Praegu on büroo kasutuses ca 331 m2 pinda, esimese korruse ruumide lisandumisel oleks kokku kasutada ca 523 m2. Samas on RKASe soovitud üüri ja kõrvalteenuste hinnatõus märkimisväärne.

Täna büroo kasutuses olevate ruumide korrashoiu osas oleme RKASele korduvalt pretensioone esitanud ning kohtunud ka RKASe esindajatega. Büroo ei ole rahul sisekoristuse kõrge maksumusega,  pakutava teenuse kvaliteet ei vasta algselt lubatule.

Aprillis esitati RKASe poolt uued üüri ja kõrvalteenuste hinnad aastaks 2020, büroo vaidlustas sisekorra hinnatõusu, mis kolmekordistus. Selgus, et RKAS on oma arvestustes eksinud juba esialgset lepingut vormistades.

Talvel oli probleeme lume sulamisest tingitud korduva läbijooksuga lagedest, mille tulemuseks on ühte kabinetti mitu korda remonditud ja büroo töö on olnud häiritud. 

Ees ootab veel üks remont, kuna tulenevalt uputustest on tekkinud laekonstruktsioonides hallitusseened.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Bürool vaadata üle võimalikud ja realistlikud vajadused ruumide osas ning esitada lepingu muutmise ettepanek järgmisele juhatuse koosolekule. 

 

Päevakorrapunkt 4 

HTMi eraldatavast riigieelarvelisest toetusest KOV haridusjuhtide koolitamiseks 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni ELVL koostööst Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutusega Innove KOV haridusjuhtide koolitamiseks.

Esimene ELVL ja HTMi vaheline leping riigieelarvelise toetuse eraldamiseks sõlmiti 2018 detsembris ja 1. märtsil 2019 käivitus pilootprojekt kaheksa KOVi osalusel, teemal „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides". 

Sügisel 2019 käivitub KOV haridusjuhtide arenguprogramm, mis koosneb kuuest erinevast moodulist ning lõpeb lõputöö ja esitlusega 2020 aastal toimuvatel Linnade ja Valdade Päevadel. Koolituse läbiviimiseks pakub HTM uut riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingut summas 40 000 €. Lepingulise toetuse vahenditest soovib HTM pakkuda teatud osas täiendkoolituse võimalust KOVide haridusjuhtidele (üle kolme aastase töökogemusega KOVis), kes esimeses projektis ei osalenud.

Täienduskoolituse vahendite süsteemne kavandamine ja riigipoolne toetamine aitab kaasa sellele, et munitsipaalüldhariduskoolide  õpetajad ja  KOVide haridusjuhid ning -spetsialistid saaksid tõsta oma professionaalsust. Süsteemne täienduskoolitus tagab kompetentsete, pädevate õpetajate ning KOV haridusjuhtide ja -spetsialistide professionaalse taseme.

OTSUSTATI: Sõlmida Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigieelarvelise toetuse kasutamise leping KOV haridusjuhtide täiendkoolituseks.

 

Päevakorrapunkt 5 

ELVL tegevdirektori asendamisest

Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast on suuliselt informeerinud asedirektor Jan Trei`d ja avaldanud soovi lõpetada töösuhe ELVL tegevdirektori ametikohal ning töötada edasi ELVL büroos nõuniku töökohal osalise tööajaga alates 26.08.2019.

Liidu juhatuse koosolekul osalejad põhimõtteliselt nõustusid Jüri Võigemasti soovidega tema vabastamiseks tegevdirektori ametist ning töötamise jätkamiseks nõuniku ametikoha. Kuna aga juhatuse koosoleku ajaks puudus Jüri Võigemasti sellekohane kirjalik avaldus, siis otsustati kirjaliku avalduse laekumisel korraldada juhatuse otsuse vastuvõtmiseks e-koosolek ning saata kõigile juhatuse liikmetele otsustamiseks küsimus Jüri Võigemasti vabastamise kohta tegevdirektori ametist. (Vastavalt põhikirjale on juhatuse pädevuses  tegevdirektori töölt vabastamine).

Tulenevalt ELVL põhikirjast loetakse juhatuse otsus „vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult, sealhulgas elektronposti teel, juhatuse kõik liikmed".

Seoses Jüri Võigemasti pikaajalise töötamisega (14 aastat) Eesti Linnade Liidu ja ELVL tegevdirektorina ning tema suure panusega omavalitsuste ühistegevuse arendamisel, tegid koosolekul osalejad ettepaneku premeerida Jüri Võigemasti kahe tegevdirektori kuupalga suuruses summas. 

Jüri Võigemasti töölt eemal viibimise ajal on tegevdirektori ülesandeid täitnud ELVL asedirektor Jan Trei, kellele juhatuse otsusega määrati lisatasu alates 18.01.2019 täiendavate ülesannete täitmise eest

J.Võigemasti haiguslehel viibimise ajaks. Seoses sellega, et J.Võigemasti haigusleht lõppes ja ta viibib puhkusel, tehti ettepanek jätkata J.Treile lisatasu maksmist kuni J.Võigemasti tegevdirektori ametist vabastamiseni ja uue tegevdirektori ametisse nimetamiseni.

OTSUSTATI:

5.1  Saades Jüri Võigemastilt kirjaliku avalduse sooviga vabastada ta tegevdirektori ametist, 

viia küsimuse otsustamiseks läbi juhatuse e-koosolek.

5.2  Nõustuda Jüri Võigemasti töötamise jätkamisega büroos nõuniku ametikohal.  

5.3 Arvestades sellega, et tegevdirektori Jüri Võigemasti haigusleht lõppes 17.07.2019, jätkata  alates 18.07.2019 tegevdirektori äraoleku ajal ELVL asedirektorile Jan Treile igakuise lisatasu maksmist 810 € kuni tegevdirektori ametisse asumiseni.

 

Päevakorrapunkt 6

ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosolekute toimumise aeg

OTSUSTATI: Juhatuse ja volikogu koosolekud toimuvad Tallinna Linnavolikogus 3. septembril. Juhatus kell 11:00 ja volikogu 12:30-15:00 

 

Päevakorrapunkt 7 

Muud küsimused ja informatsioonid

7.1 Eesti IV Omavalitsuspäevad 19.-20. septembril 2019 aastal Pärnus

Kuulati Jan Trei ja Toivo Riimaa informatsiooni 19.-20.09.2019 toimuva IV Omavalitsuspäeva ettevalmistusest. Peakorraldajaks on Pärnu omavalitsusliit. Üritus on kahepäevane, peateemadeks haridus ja ettevõtlus. Esimesel päeval toimub konverents ning Riigikogus esindatud erakondade esimeeste paneeldiskussioon. Õhtu lõpetab vastuvõtt omavalitsuspäeval osalejatele. Teisel päeval toimub töö paneelides, millest ühes käsitletakse hariduse, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluse temaatikat ning teises ettevõtluse, hariduse ning avaliku võimu temaatikat. Omavalitsuspäeva raames on soovijatel võimalik külastada erinevaid Pärnu ettevõtteid ning õppeasutusi.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

7.2 Vormsi Vallavolikogu ELVL liikmeks astumise otsus nr 8, 21.06.19 

Jan Trei informeeris koosolekul osalejaid Vormsi Vallavolikogu otsusest, mille kohaselt on Vormsi vald otsustanud astuda ELVL liikmeks ning nimetanud oma esindajad. 

ELVLi kuulub nüüd 77 omavalitsust 79-st.

OTSUSTATI: Lugeda Vormsi vald vastu võetuks ELVL liikmeks alates 21.06.2019.

 

7.3 Informatsioon kohtumisest Riigi Infosüsteemiga Ametiga

Kuulati Tiit Teriku ja Jan Trei informatsiooni kohtumisest Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) juhtkonnaga.

Kohtumine oli informatiivne, vahetati mõtteid erinevatel teemadel. 

RIA on riiklik kompetentsikeskus, mis arendab ja haldab e-riigi keskseid taristuteenuseid ning tagab riigi küberturvalisuse.

Riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA on kirjas riigi infosüsteemide ja andmete kirjeldused. RIHAst leiab ülevaate erinevatest infosüsteemidest riigis, nende eesmärgist ja andmetest. RIHAsse pannakse kirja KOVide või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemid. Eesmärk on riigi infosüsteemi haldamise läbipaistvuse tagamine; riigi infohalduse planeerimine; riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute andmekogude koosvõime toetamine ning andmekogude nõuetele vastavuse kontrollifunktsiooni võimaldamine.

Kohtumisel tegi Jan Trei RIAle ettepaneku, et Liidu ja RIA kohtumised ning infovahetus juhtkonna tasemel võiksid jätkuda regulaarselt.

RIA esindajad on valmis tulema Liidu volikogu koosolekule, et selgitada omavalitsusjuhtidele riigi infosüsteemide toimimise ja küberturvalisuse temaatikat.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

 

7.4 Vene Föderatsiooni Linnade Liidu ettepanekust koostööks

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni Venemaa Linnade Liidu kutsest rahvusvahelisele foorumile Tšeljabinskisse 15.-16.08.2019 ning soovist sõlmida koostööleping Eesti Linnade ja Valdade Liiduga. Kutse on adresseeritud ELVL juhatuse esimehele.

Juhatuse liikmed olid seisukohal, et koostööd erinevate organisatsioonidega on soovi korral võimalik korraldada ka ilma lepinguid sõlmimata.  

Tiit Terik andis teada, et seosest muude töökohustustega, ei ole tal võimalik konverentsil osaleda.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ning tänada Venemaa Linnade Liitu kutse eest. 

 

7.5 Kõrgõzstani (Kirgiisi Vabariigi) delegatsiooni visiidist Eestisse 22.-25.09.2019 ja Lätti (25.-29.09.19). 

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni Kõrgõzstani soovist külastada Eestit ja Lätit. Eesti osas ollakse huvitatud   haldusreformist ja e-valitsemisest. Kõrgõzstan taotleb hetkel visiidi rahastust Šveitsi fondidest ning kui rahastus saadakse, siis visiit toimub.  

Kõrgõzstani poolt on delegatsioon kõrgetasemeline (esimene asepeaminister, seadusandliku komitee esimees, riigi ja kohalike omavalitsuste administratsiooni juht jt) ning eeldatakse sama ka Eesti poolse vastuvõtu osas. 

Büroo valmistab ette ELVL poolse kutse ning esialgse programmi ja võimalike kohtumiste ajakava Kõrgõzstani delegatsiooni vastuvõtuks. 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.6   Kandidaadi esitamine Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi Poliitikabüroo asendusliikmeks ja Saarte komisjoni büroo liikmeks.

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni CPMRist. 

1973. aastal loodud Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (the Conference of Peripheral Maritime Regions, edaspidi CPMRtegutseb nii regioonide mõttekojana kui ka lobiorganisatsioonina, mille eesmärk on tagada Euroopa senisest tasakaalustatum areng ning liikmesregioonide vajaduste ja huvidega arvestamine suure territoriaalse mõjuga poliitikate kujundamises ning elluviimises. 

Alates 1998. aastast osalesid CPMRi töös Pärnu, Saare, Hiiu ja Ida-Viru maavalitsused. Eestis läbiviidud haldusreformi tulemusena lõpetasid maavalitsused oma töö ja alates 1.01.2018 osaleb Eesti nimetatud organisatsioonis ühtse piirkonnana.

Rahandusministeerium on delegeerinud CPMRi töö koordineerimise Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

Detsembris 2018 kinnitas ELVL volikogu CPMRi poliitikabüroo liikmeks Valga vallavanema Margus Lepiku ja CPMRi Läänemere komisjoni täitevkomitee liikmeks Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse.

1980. aastal asutatud CPMR-i saarte komisjoni eesmärk on teadvustada saarelisusest tingitud püsivaid ebasoodsamaid olusid, kutsuda üles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike pöörama saartele erilist tähelepanu ning kujundama saarte olukorra parandamiseks vajalikke poliitikaid ja viima ellu vastavaid tegevusi. Samuti edendab komisjon saartevahelist koostööd ning seda nii ühisprojektide kui ka teiste tegevuste kaudu. 

Saaremaa vald on nõus esindada Eestit ja osaleda CPMR-i saarte komisjoni tegevuses.

OTSUSTATI: Esitada ELVL volikogule kinnitamiseks Saaremaa valla abivallavanema Kristina Maripuu kandidatuur CPMR poliitikabüroo asendusliikmeks ja CPMR saarte komisjoni poliitikabüroo liikmeks.

 

7.7 HTMi info hariduslike erivajadustega õpilaste koolidega  seonduvast 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni. Määrus „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020" on kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" elluviimiseks, sealhulgas eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Toetust antakse kooskõlas riigieelarve strateegiaga ja „Eesti elukestva õppe strateegia 2020" (edaspidi EÕS) koolivõrgu programmi ning rakendusplaani aastateks 2015–2018 lisa „Haridustaristusse investeerimise põhimõtted" eesmärkidega.

Käimasoleva rahastusperioodi ESFi vahendeid ca 16 milj eurot, jagatakse erivajadustega õpilast koolide korrastamiseks.

Esitatud taotlustest on HTMi valikusse jäänud neli erinevat objekti kolmest erinevast KOVst: Tartu (2), Tallinn ja Võru. Tegemist on riigi koolidega, KOVide omaosalust ei ole.

Lahendamist vajavad veel HEV õpilaste õppeasutused: Narvas, Valgas, Haapsalus, Saaremaal ja Jõgeval, millede osas on koostöö KOVdega väga oluline.

30.augustil toimub hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise ekspertkomisjoni koosolek.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.8 Informatsioon seoses 2020 riigieelarve läbirääkimistega

Kuulati Jan Trei informatsiooni läbirääkimistest.

Suve algul lõppesid eelarveläbirääkimised selle teadmisega, et kuigi ELVL ja ministeeriumite poolsed ettepanekud olid Rahandusministeeriumile esitatud, siis läbirääkimiste protokolli ei allkirjastatud ning Rahandusministeerium jäi ootama uut majandusprognoosi, mis peaks valmima augusti lõpus. 

16.09.2018 plaanitakse kokku kutsuda läbirääkimiste valitsuskomisjon, kus tuleb kõne alla ka lõpp-protokolli allkirjastamise temaatika.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 

Tiit Terik                                                                                 Inga Köster

 

Koosoleku juhataja                                                                 Protokollija