VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2021 a. riigieelarve ning RES 2021-2024 osas - keskkonna ja maaküsimuste töörühm

Keskkonna ja maaküsimuste töörühma liikmed 2021. a riigieelarve läbirääkimistel:

Eha Võrk, Tallinna abilinnapea
Alo Brandt, Tallinn Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja
Hegri Narusk, Elva valla majandusosakonna juhataja
Marit Laast, Viru-Nigula vallavalitsuse planeerimis- ja maakorraldusspetsialist
Sven Tarto, Nõo vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
Bert Holm, Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
Taniel Vain, Harku valla planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja
Arvi Luuk, Järva vallavolikogu liige
Külli Tammur, Lääne-Harju vallavolikogu esimees
Urmas Möldre, Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
Lüüli Junti, Tallinna  Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonna juhataja
 
TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID:
 
Varasemaid töörühma protokolle vaata https://www.elvl.ee/tooruhmade-koosolekute-protokollid