VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2022 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2022-2025” osas

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud RES 2022-2025 ja riigieelarve 2022. a läbirääkimisteks:

September 2021:

Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajate 2022. a riigieelarve läbirääkimiste koosoleku protokoll 20.09.2021 (.pdf)

 
Varasemad:

- ELVL ettepanekud RES 2022-2025 ja riigieelarve 2022. a läbirääkimisteks  (.docx)

VABARIIGI VALITSUSE JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELISE EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖKORD

26.02 toimunud valitsuskomisjoni ja ELVL RES läbirääkimiste koosoleku allkirjastatud protokoll (.pdf)

- 27.04.2021 VALITSUSKOMISJONI JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU RIIGI EELARVESTRATEEGIA 2022-2025 JA 2022 RIIGIEELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLL (.pdf)
           Lisa1: 2022-2025_RES_ja_RE_ELVL_läbirääkimised_tööruhmade kokkuvõtted (.pdf)

27.04.2021 toimunud Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajate 2022 riigieelarve ja 2022-2025 riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste koosoleku protokoll (.pdf)

 
 
Läbirääkimiste delegatsioon
 
Põhiliikmed:
Tiit Terik, Tallinna linnavolikogu esimees
Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees
Urmas Klaas, Tartu linnapea
Priit Lomp, Kastre vallavanem
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem
Georg Pelisaar, Põlva vallavanem
Mart Võrklaev, Rae vallavolikogu liige
 
Asendusliikmed:
Anti Allas, Võru linnapea
Angelika Kallakmaa, Tallinna linnapea konsultant
Margus Lepik, endine Valga vallavanem
Rait Pihelgas, Järva vallavolikogu liige
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Ljudmila Jantšenko, Kohtla-Järve linnapea
Priit Värk, Paide linnapea
 
 
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon (enne 2007 aastat Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni) ja Linnade ja Valdade Liidu (varem - Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni läbirääkimiste põhieesmärgiks on riigieelarve ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvete kujundamise ning muud kohaliku omavalitsustega seotud küsimused. 
 
Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus, keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1-2 alusel ja kooskõlas riigieelarve seaduse § 46 lõikega 2 moodustatud valitsuskomisjon ning üleriigiline omavalitsusliit Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL).
 
Läbirääkimiste istungit juhatab Vabariigi Valitsuse komisjoni esimees, riigihalduse minister Jaak Aab. Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni juhib ELVL juhatuse esimees Tiit Terik.
 
Läbirääkimised on toimunud 1994. aastast alates ning toimuvad üldkogu istungina ja töörühmades. Läbirääkimisteks moodustatakse ELVL (enne 2018 a-t Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni ja valitsuskomisjoni esindajatest ning ELVL (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) ja asjaomaste ministrite poolt nimetatud asjatundjatest järgmised töörühmad: 
 
- rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
- hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm;
- töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
- transpordi ja teede töörühm;
- IKT töörühm
- kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
- keskkonna ja maaküsimuste töörühm;
- lõimumise töörühm.
 
Töörühma esimeheks on vastava valdkonna ministeeriumi kantsler või asekantsler, kaasesimeheks üks töörühma kuuluv ELVL (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni liige. Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi (varem ka Siseministeeriumi) esindajad.
 
Üldkogu käib koos vähemalt kolmel korral: eelseisva eelarveaasta kohta peetavate läbirääkimiste ajagraafiku kindlaksmääramiseks, vaheprotokolli aruteluks ja allakirjutamiseks ning lõpp-protokolli aruteluks ja fikseerimiseks.
 
Läbirääkimiste kokkulepe või fikseeritud lahkhelid antakse üle Vabariigi Valitsusele esitamiseks Riigikogule koos järgneva aasta riigieelarve seaduse eelnõuga.