22.06.2010 TTÜ koosolek

Eesti Omavalitsusliitude Vanematekogu koosolek toimus 22. juuni 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis. Koosolekul toimus arutelu Riigikogus riigi ja kohaliku omavalitsuse partnerluse teema ettevalmistamisest ning kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigiliste liitude edasist arengut (sh võimalikku ühe liidu moodustamist). Arutluse all oli ka:

– Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu Pöördumine 2009. aasta mais Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) poole, mis tulenes meie riigieelarve muutmisest sama aasta veebruaris ning selle Pöördumise järgnev menetlemine;

Riigikohtu 16. märtsi 2010. a otsus (sh riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesannete piiritlemisest ja finantseerimisest);

– Kohalike maksude kehtestamine;

– Käesoleva aasta septembris kavandab Riigikogu käsitleda riiklikult tähtsa küsimusena riigi ja kohaliku omavalitsuse partnerlust.