Riigihange: Infosüsteemi Anna Teada uuendamine

31.01.23

PiltInfosüsteemi Anna Teada (https://www.anna-teada.ee) abil saab kodanik teavitada kohalikku omavalitsust või Transpordiametit heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Infosüsteem oskab automaatselt teateid edastada kõikidele kohalikele omavalitsustele ja Transpordiametile.

Hanke eesmärgiks on Infosüsteemi Anna Teada täiendamine ja kaasajastamine
Tellitava Töö I etapi tulemus on  Infosüsteemi „Anna Teada" detailanalüüs, mille sisendiks on hanke korraldaja poolne nimekiri uutest soovitud funktsionaalsustest, veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ja andmeturbe nõuded. II etapi tulemus on  infosüsteemi arendus vastavalt läbiviidud detailanalüüsile ja infosüsteemi käivitamine Riigipilves.

Riigihanke nr 235353
Hankelepingu seisund: Allkirjastatud. Tähtaeg 1. mai.
Projekti seis: Analüüs lõppenud. Arendamine käib.
Hankedokumendid: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3111132/documents?group=B

EU logo