anna-teada.ee

anna-teada.ee

Leheküljel anna-teada.ee ning nutirakenduses (Android, iOS) saab KOV-e teavitada heakorraprobleemidest. Heakorraprobleemist teavitaja ei pea teadma, millise KOVi territooriumil probleem asub, sest süsteem saadab teate asukohapõhiselt õigele KOV-le. Kui heakorraprobleem asub riigimaanteel, siis edastatakse teavitus Maanteeametile.

ELVL-l on plaanis lehekülge ning rakendust uuendada 2021 aastaks, eelkõige korda teha kaardiga seonduv.

Vajalike uuenduste nimekiri