CEMR

Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions - CEMR)
http://ccre.org/

Liitu Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu infokirjaga SIIN

28. jaanuaril 1951 asutasid Genfis ligikaudu 60 linnapead Belgiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Šveitsist ja Madalmaadest Euroopa Kohalike Omavalitsuste Nõukogu (CEM). 1984.aastal kaasati piirkonnad ja organisatsioon hakkas kandma nimetust: Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), mis on vanim Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindav ühendus. CEMR erineb teistest ühendustest selle poolest, et selle liikmed ei ole kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, vaid neid esindavad üleriigilised ühendused ehk liidud. 2021.aasta seisuga on CEMRi liikmeteks 60 omavalitsuste- ja piirkondade ühendust/liitu 41 Euroopa riigist, mis hõlmab ligikaudu 130 000 kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust.

ELVL osaleb ELL õigusjärglasena Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tegevuses läbi tööstruktuuride alates 1995.aastast. Koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn  „parimat praktikat" jagav organisatsioon oma liikmetele sh  õigusloome st liikmesriikide õigusaktide sünkroniseerimine Euroopa Liidu õigusaktidega.

CEMR töös on olulised kaks sammast
1. CEMR on eelkõige lobby organisatsioon Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide osas kõikides valdkondades, mis mõjutavad kohalikke - ja piirkondlike omavalitsusi;
2. CEMR on koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn  „parimat praktikat" jagav organisatsioon oma liikmetele ning vahendab seda teadmist meie partneritele.

Poliitikakomitee on CEMR-i alaline juhtorgan, mis moodustatakse liikmete valitud esindajatest kolmeaastaseks perioodiks.
CEMRi Poliitikakomitee liikmetena osalesid 2022. aastal organisatsiooni töös Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavolikogu liige), Andres Laisk (Saue vallavanem), Juhani Jaeger (Elva Vallavolikogu liige) ja asendusliikmed Irina Talviste (Pärnu abilinnapea), Annika Vaikla (Viimsi Vallavolikogu liige), Priit Toobal (Põhja–Sakala Vallavolikogu esimees). Poliitikakomitee koosolekud toimusid 2022. aasta juulis Bolognas ja detsembris Pariisis. Poliitikakomitee koosolekutel olid arutusel COVID-19 mõjud kohalikul tasandil, toimusid debatid Ukraina abistamise, soolise võrdõiguslikkuse, koduvägivalla, kliima ja energia teemadel. Uuendati büroo ja töörühmade liikmelisust ja struktuure, uue tegevdirektori ettepanekul. 

Kokku on CEMRil 11 fookusgruppi, mis käsitlevad viit teemadegruppi.
1.    Valitsemine, demokraatia ja kodakondsus
2.    Keskkond, kliima ja energia
3.    Rahvusvaheline kaasatus ja koostöö
4.    Majandus, sotsiaalvaldkond ja territoriaalne ühtekuuluvus
5.    Kohalikud ja piirkondlikud avalikud teenused.

Ekspertgruppide töökoosolekutele on vajadusel kaasatud ELVL Brüsseli esindaja Tiiu Madal.