CPMR

Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (CPMR – Conference of Peripherial Maritime Regions)

https://cpmr.org/

Liitu Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse infokirjaga SIIN

CPMR poliitiline võrgustik, mis koondab Euroopa merelisi äärealasid esindavaid institutsioone.
Initsiatiivid: Euroopa tulevik, riigiabi, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ränne, Brexit.

Ühendus asutati 1973. aastal ning selle liikmeteks on 160 regiooni 28 riigist.

Kuna Eestis puuduvad valitavat poliitilist organit omavad regioonid ja tulenevalt maavalitsuste likvideerimise otsusest, siis Rahandusministeeriumi otsusest tulenevalt esindab Eestit alates 2018.aastast kui ühtset regiooni, ühenduses ELVL.

CPMR liikmelisus on fikseeritud liikmemaksu kaudu. ELVL liikmemaksu (24 041€) tasub kokkuleppeliselt EV Rahandusministeerium ja tegevuskulud katab ELVL igaaastasest riiklikust eraldisest.

CPMR president: hr Gilles Simeoni, Corsica Täitevnõukogu president (Prantsusmaa).

ELVL esindaja CPMR Poliitika büroos alates 2020. aastast: Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea. Asendusliige on Kristiina Maripuu, Saaremaa Vallavolikogu aseesimees.

CPMR-s töötab 6 geograafilist komisjoni. ELVL osaleb kahes:
1.    Läänemerekomisjon (BSC), mille Täitevkomitee liikmeks kinnitati Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea; Andrei Novikov, Tallinna abilinnapea
(BSC Täitevkomitee valis Romek Kosenkraniuse BSC asepresidendiks)

2.    Saartekomisjon (IC), mille Büroo liikmeks kinnitati  Kristiina Maripuu, Saaremaa Vallavolikogu aseesimees

Varasematel aastatel osalesid nendes komisjonides maavalitsuste esindajad ja nimetatud asjaolust tingituna tasub liikmemaksu Rahandusministeerium.

---------------------------------------

CPMRi 25. märtsil 2022 Poliitika büroo poolt vastu võetud toetusavaldus Ukrainale. (.pdf)