Eesti ja Ukraina omavalitsuste koostöö

 

24. veebruaril 2022 aastal alustas Vene Föderatsiooni täiemahulist sissetungi Ukrainasse.  Algas sõda Ukrainas.  Eesti Linnade ja Valdade Liit otsustas koheselt korraldada Ukraina omavalitsuste abistamise. Esmalt toetas Liit 25000 euroga Ukraina Linnade Liitu. Seejärel kaardistati sõpruslinnad, piirkonnad Ukrainas ja vahendati aktiivselt uusi sõprusomavalitsuste kontakte. Aasta lõpuks oli 17 Eesti omavalitsusel sõprusomavalitsus Ukrainas ja neile anti igakülgset humanitaarabi. 

2022. aasta suvel tegi Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus volikogule ettepaneku koguda annetusi, et kogutud vahendite eest toetada Zõtomõri oblastit hädavajalikuga. Siinsete omavalitsuste panuse ja vabatahtlikult kogutud summa ulatuses hangiti generaatorid.
Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) kuulutas välja riigihanke generaatorite soetamiseks, Eesti kohalikud omavalitsused on selleks panustanud ühtekokku ligi 250 000 eurot.
Samal teemal saatsime pressiteate 15. novembril 2022, kui kuulutasime välja riigihanke. 
2023. aasta märtsikuus saatsime aga teele esimese suurema kogemuse generaatoreid, teema kohta saab lugeda samuti meie kodulehelt
 
Alustasime koostööd Ukraina Väikelinnade Liiduga (Association of Towns of Ukraine).