2022. aasta ELVLi pressiteated

 
01.02.2022 - Jan Trei: omavalitsused on valiku ees – kas algab tänavate pimendamine?


Eesti Linnade ja Valdade Liidu iganädalased nädala kokkuvõtted 2022. aastal.


Pressiteated koostöös ministeeriumite, ametite ja omavalitsustega: 
22.12.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade: Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Linnade ja Valdade Liit sõlmisid koostöölepingu
25.11.2022 Rahandusministeeriumi pressiteade: Solman: põhjendatud juhul saame taotleda omavalitsustele õpetajate palgatõusuks lisaraha
09.11.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade: Omavalitsuste haridusjuhid arutavad Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega ühiselt valdkonna väljakutseid
07.10.2022 Riigikantselei pressiteade: Säästva arengu komisjon pidas uues koosseisus esimese istungi
14.09.2022 Rahandusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu pressiteade: Solman: omavalitsused vajavad riigieelarvest rohkem toetust
13.09.2022 Kultuuriministeeriumi pressiteade: Kultuuriminister: kultuuritöötajad peavad olema kohalikul tasandil väärtustatud

18.06.2022 Sotsiaalkindlustusameti pressiteade: Eluaseme üüritoetust saab taotleda juba enam kui pooltes omavalitsustes
15.06.2022 Rahandusministeeriumi pressiteade: Kohalike teenuste kvaliteediga üllatavad nii suured kui ka väiksemad omavalitsused
01.06.2022 Sotsiaalkindlustusameti pressiteade: Sõjapõgenike eluaseme üürikulude katmiseks on halduslepingu sõlminud juba 31 omavalitsust
27.05.2022 Rahandusministeeriumi pressiteade: Omavalitsused soovivad riigieelarve kasutamisel rohkem finantsilist iseseisvust
17.05.2022 Sotsiaalkindlustusameti pressiteade: Sotsiaalkindlustusamet sõlmib kohalike omavalitsustega sõjapõgenike eluaseme kulude hüvitamiseks halduslepinguid
15.03.2022 Sotsiaalministeeriumi pressiteade: Kohalikud omavalitsused said ülevaate Ukraina sõjapõgenikele pakutavatest tervishoiuteenustest
09.03.2022 Sotsiaalministeeriumi pressiteade: Kohalikud omavalitsused said ülevaate Ukraina sõjapõgenike abistamisest
25.02.2022 Sotsiaalministeeriumi pressiteade: Riik toetab vaimse tervise teenuseid 1,3 miljoniga
29.01.2022 Sotsiaalministeeriumi pressiteade: Signe Riisalo: Inimese omaosalus hooldekodu koha eest tasumisel peab vähenema


 

 
2021. aasta pressiteated ja arvamuslood leiab SIIT