06/04/2021 ELVL juhatuse koosolek

ELVL 06.04.2021 juhatuse koosolek algusega kell 11.00 virtuaalselt TEAMS keskkonnas  

 

Päevakord

1.   "Ehituse pikk vaade 2035" tutvustamine 30 min

Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler;
Ivo Jaanisoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamumajanduse osakonna juhataja

Lisa1: Ehituse pikk vaade 2035 (.pdf)
Lisa2: ELVL kooskõlastus Ehituse pikk vaade (.pdf)

2. KOV IKT rahulolu-uuringu tulemuste tutvustamine –  20 min

Jan Trei, ELVL asedirektor;
Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik

Lisa3: IKT küsitluse esitlus (.pdf)

3. ELVL KOV IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüsi lähteülesande kinnitamine - 25 min

Jan Trei, ELVL asedirektor;
Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik

Lisa5: Ärianalüüsi lähteülesanne (.docx)

4. ELVL 2021 a hankeplaani täiendamine hankega „ELVL KOV IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüs"  - 3 min

Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik 

Lisa4: ELVL hankeplaan 2021 täiendus (.pdf)

5. Linnade ja Valdade Päevade 2021 toimumisest -  15 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor;
Sirje Ludvig, ELVL nõunik

 

ELVL juhatuse koosoleku protokoll nr 3   6.04.21 (.pdf)