09/08/2022 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek 09. augustil 2022 kell 11:00 ELVL büroos Roosikrantsi 12/1, Tallinn ja Teamsis.

 

Päevakorras:

1. Esindaja ja asendusliikme nimetamine UCLG-sse (Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused) ja esitamine kinnitamiseks volikogule.

Ettekandja: Rait Pihelgas, ELVL asedirektor. (15min)

2. Informatsioon Eesti omavalitsuste toetusest Ukraina Žõtomõri oblasti omavalitsustele.

Ettekandja: Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor. (15min)

3. Ettepanek koostöömemorandumi sõlmimiseks ELVL ja Žõtomõri omavalitsuste assotsiatsiooni vahel.

Ettekandja: Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor. (15min)

4. Informatsioon lõimumise koordineerimise tegevustest.

Ettekandjad: Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor; Kädi Koppe, ELVL büroo nõunik. (15min)

5. Ülevaade alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu mõjuanalüüsi teostamisest.

Ettekandja: Jan Trei, ELVL asedirektor. (10min)
Lisa1: 
AHS eelnõu mõjude lähteülesanne (.pdf)

6. ELVL IKT projektide ülevaade ja rahastamine alates 2023. aastast.

Ettekandjad: Katrin Rajamäe, ELVL büroo nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor. (20min)
Lisa2: 
KOVIT esitlus juhatusele (.pdf)

7. Soome-Eesti sõpruslinnade ja - valdade küsitluse läbiviimisest Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Kuntaliitto) ettepanekul 2022. aasta sügisel. 

Ettekandjad: Ott Kasuri, ELVL büroo nõunik; Rait Pihelgas, ELVL asedirektor. (10min)
Lisa3: 
Kaaskiri - Eesti-Soome sõprusomavalitsused (.pdf)
Lisa4Küsimused Soome-Eesti sõprusomavalitsuste koostööst (.pdf)
Lisa5Soome-Eesti koostööleping 2019-2022 (.pdf)

8. Eesti Noorsootöötajate Kogu ettepanek alustada noorsootöötajate palgaläbirääkimisi ning sõlmida kollektiivleping.

Ettekandjad: Hille Ilves, ELVL büroo nõunik; Jan Trei ELVL asedirektor. (10min)
Lisa6: 
Eesti Linnade ja Valdade Liit_kiri_Eesti Noorsootöötajate Kogu (.pdf)
Lisa7: ENK kollektiivleping (.pdf)

8. Informatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu vahel sõlmitud koostöömemorandumist.

Ettekandja: Jan Trei, ELVL asedirektor. (10min)
Lisa8: 
Pensionäride Ühenduste Liit ja ELVL_koostöömemorandum (.pdf)