11/01/2022 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek 11.01.2022 algusega kell 13:00 Teamsis

Päevakorras:

1. Valitsuskomisjoni ja ELVLi RES ja RE läbirääkimiste tõhustamise ning ajakava muudatuse ettepanekud alates 2022.a toimuvatest läbirääkimistest

Kaie Küngas, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

Lisa 1: RE ja RES läbirääkimiste muudatused (.pdf)

Lisa6: RES_labiraakimised_tookord (.pdf)

2. Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2022-2025 (II lugemine)

Jan Trei, ELVL asedirektor
Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa5: Tegevussuunad 2022-2025_(30.11.2021) (.pdf)

3. Kultuuriministeeriumi koostöösoov ELVL-iga seoses lõimumise, sh kohanemispoliitika koordineerimisega kohalikul tasandil

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

Lisa 2: KuM_memo_ELVL-le 03.12 (.pdf)

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaksu alused (II lugemine)

Jan Trei, ELVL asedirektor
Toomas Johanson, ELVL nõunik

5. ELVL büroo personalikuludest

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

6. ELVL üldkoosoleku ja volikogu  koosoleku korraldamisest 9. märtsil 2022

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

Lisa 3: ELVL üldkoosoleku ja volikogu päevakorrad ning koolitus 2022 (.pdf)

7. ELVL hankeplaan 2022

Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik

Tegemist on 2021 a hankeplaanist nö 'üle tulevate' hangetega, sest Anna Teada arenduse hange on ühishange MKM -iga ning ootame endiselt nende kooskõlastust. KOV teenusportaali hanget ei jõudnud detsembris läbi viia ning teeme seda 2022. a I kvartalis.

Lisa 4: ELVL hankeplaan 2022 
.pdf failina

8. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõust (HTM)

Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Hille Ilves, ELVL nõunik

9. Informatsioon projektist „ELVL suutlikkuse tõstmine läbi teenuste osutamise liikmetele"

Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

10. Informatsioon hariduse Pilootprojekt VOL 2 osalemiseks laekunud KOVide sooviavaldustest

Hille Ilves, ELVL nõunik

 

Juhatuse protokoll nr 1, 11.01.2022 (.pdf)