11/05/2021 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek 11.05.2021  kell 13:00-15:30  Teamsis

Päevakorras:

1. Uute taristuobjektide rajamiseks vajalike maapõuevarade mahtude ja sobilike karjääride asukoha olukorrast, protsessidest ja laienemise perspektiividest ning kaasnevatest keskkonnamõjudest omavalitsustes.  (20+10 min)
Martin Nurme, Keskkonnaameti ringmajanduse osakond, maapõuebüroo juhataja
Lisa1: Martin Nurme ettekanne (.pdf)
Ene Jürjens, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna juhataja

2. Ehituse pika vaate 2035 ,,Kokkulepe ehitusvaldkonna seitsme suure sammu astumiseks" tutvustamine ja läbiarutamine (20+10 min)
Jan Trei, ELVL asedirektor
Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler
Lisa2EPV kokkulepe (.pdf)

3. Linnatänavate standardi uuendamine ja rahastamine ELVL eelarvest. (10+10 min)
Kalle Toomet, ELVL nõunik
Lisa3: Linnatänavate standardi EVS 843 uuendamine esitlus (.pdf)
Lisa4: Juhatusele ettepanek 28.04.2021_linnatänavate standard (.pdf)

4. Linnade ja Valdade Päevade (LVP) korraldamine 2021 augustis. (20 min)
Sirje Ludvig, ELVL nõunik

5. Cybexeri küberhügieeni e-õppe moodul töötajate teadmiste parandamiseks, võimalik kasutuselevõtt KOV-ides, tutvustus. (20+10 min)
Eveli Kljujev, Riigipilve müügijuht 

6. ELVL 2020. aasta eelarve täitmine. (5 min)
Toomas Johanson, ELVL nõunik

7. ELVL 2020. a majandusaasta aruanne (esimene lugemine). (7 min)
Toomas Johanson, ELVL nõunik
Lisa5: ELVL-Maj.aastaaruanne2020 (.pdf)

8. Haridusvaldkonna arenguprogrammidest ja juhendmaterjalidest.  (5 min)
Hille Ilves, ELVL nõunik
Lisa6: 
Haridusvaldkonna koostööprojektidest (.pdf)

9. Digiõppekirjanduse teema (5 min)
Ott Kasuri, ELVL arendusjuht


ELVL juhatuse protokoll nr 4 (.pdf)