12/05/20 ELVL juhatuse koosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub virtuaalselt 12. mail 2020 Teams'i keskkonnas algusega kell 13.00.

Päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade tulumaksu laekumistest kohalikele omavalitsustele
Jan Trei, ELVL asedirektor;
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja;
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik.

Maksu- ja Tolliameti poolt ülekantud üksikisiku tulumaks 2020. aastal võrdluses 2019. a sama perioodiga (PDF fail)
Seletuskiri tabelile (.docx failina siit)

RaM slaidikava (PDF fail)
Kohtumisel jagatud link:
https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/vms20_24042020out.xlsx?download=1

2. ELVL poolsed ettepanekud riigihalduse ministri määruse „COVid-19  eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele  investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega  seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" eelnõusse
Jan Trei, ELVL asedirektor;
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

ELVL kiri - märkused eelnõule (.docx failina siin)
ELVL kirja lisa (.docx failina siin)

3. Juhatuse liikmete informatsioon olukorrast kohtadel
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees ning juhatuse liikmed

3.1 Eesti Väikekaupmeeste Liidu pöördumisest - Eelnõu alkoholiseaduse § 40 lg 12 ja § 76 muutmiseks ja põhjendus
Mihkel Juhkami, ELVL juhatuse aseesimees

Pöördumine (.docx fail siin)

Eelnõu alkoholiseaduse § 40 lg 12 ja § 76 muutmiseks ja põhjendus (.docx fail siin)

 

4. ELVL 2019.a majandusaasta aruanne
Ene Millert, ELVL raamatupidaja

Majandusaasta aruanne (PDF fail)
2019 täitmine koond (PDF fail)
Tegevusaruanne  (PDF fail)


5. ELVL 100.  juubeliürituse ning Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Sirje Ludvig, ELVL nõunik


6. Muud küsimused ja informatsioonid


6.1 MTÜ Jäätmehalduskeskus ettepanekutest jäätmeseaduse muutmiseks
Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
Ettepanekud (.docx failina siin)

Infoks:
12.12.2019 - ELVLi mittekooskõlastus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõule (.docx failina - siin)
18.02.2020 - ELVL kiri Keskkonnaministeeriumisse (.docx failina - siin)

6.2. ELVL toetuskiri Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo poolt Euroopa Komisjonile esitatavale projektitaotlusele
Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
Memo (.docx failina siin)


6.3 Riigikogu kultuurikomisjoni menetluses olev kollektiivne pöördumine koolikogukonnale suuremate õiguste andmiseks  
Hille Ilves, ELVL nõunik
Memo (.docx failina siin)
 

Lugupidamisega
Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees

 

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor