13/12/2022 ELVL juhatuse koosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) korraline juhatuse koosolek toimub 13. detsembril 2022 Tallinn Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses ning virtuaalselt Teams keskkonnas. 

ELVL juhatuse koosolek kell 11.15-13.15 

Juhatuse päevakorras:

1. Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi nimetamine (mandaadiperiood 2020-2025) ja esitamine volikogule kinnitamiseks
Ott Kasuri, ELVL nõunik
Lisa1: 
Memo Kandideerimisest Regioonide Komitee asendusliikme kohale (.pdf)

2. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni põhiliikme kandidaadi nimetamine (mandaadiperiood 2021-2026) ja esitamine volikogule kinnitamiseks         
Ott Kasuri, ELVL nõunik
Lisa2: 
MEMO kandideerimisest CLRAE põhiliikme kohale (.pdf)

3. ELVL 2023. aasta liikmemaks
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa3: 
2023.a Liikmemaks ja kv_jaotus (.pdf)

4. ELVL 2023. aasta eelarve II lugemine
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa4: 
2023_Eelarve_eelnõu (.pdf)
Lisa5Seletuskiri _ 2023. aasta eelarve (.pdf)

5. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. a - arutelu seoses koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetusega  
Jan Trei, ELVL asedirektor; Hille Ilves, ELVL nõunik; Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna juhataja; Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna nõunik
Lisa6: 
MEMO ELVL juhatusele - VV tasandus- ja toetusfondi jaotamisest ja kasutamisest (.pdf)
Lisa9ELVL protokoll 23.11.2022 - kohtumisest ministritega (.pdf)

6. Kohalike omavalitsuste 2023. aasta tulude ja kulude prognoos
Toomas Johanson, ELVL nõunik

7. Ülevaade riigieelarve 2024. a läbirääkimiste korraldamisest 
Mihhail Kõlvart, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa7: 
Teekaart_ RE 2024 ja RES 2024-2027 (.pdf)

8. Informatsioon lõimumise koordineerimise tegevustest 
Kädi Koppe, ELVL nõunik

9. Ukraina abistamisest
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

10. ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute toimumise ajakava 2023. aastal  
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2023
Lisa8: ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2023 (.pdf)

11. Informatsioonid ja muud küsimused
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

 

Veikko Luhalaid
tegevdirektor
+372 503 5714
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Roosikrantsi 12/1 | 10119 Tallinn
www.elvl.ee | Veikko.Luhalaid@elvl.ee