13/09/2022 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek toimub 13.09.2022 10.30-12.40 Tallinnas, hotell Viru Konverentsikeskuses, saalis Grande 3. Ootame teid kõiki osalema kohapeal! 


Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu mõjuanalüüsi tutvustamine
Jan Trei, ELVL asedirektor;  Tauno Õunapuu, LevelLab OÜ
Lisa1: 
AHS mõjuanalüüsi aruanne (.pdf)
Lisa2: AHS finantsmõju (.xls)

2. Informatsioon ELVL juhatuse uue liikme valimisest
Mihhail Kõlvart, ELVL juhatuse esimees
Lisa3: 
Avalduse vorm 13.09.22 ELVL juhatuse liikme kandidaadi esitamiseks (.pdf)

3. Informatsioon õpetajate 2023.a töötasu alammäära läbirääkimistest ja kohtumisest 06.09.2022 HTMis
Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa4: 
Õpetajate 2023. a töötasu alammäära läbirääkimised (.pdf)

4. ELVL 2023. aasta liikmemaksu kinnitamisest         
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa5: 
Liikmemaksu arvutus_2023 (.xls)
Lisa6: ELVL_Liikmemaks 2023_Seletuskiri

5. Uue liikmemaksu valemi väljatöötamise töörühma moodustamisest
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

6. Rahaliste vahendite eraldamisest 2023. a valimiste korraldamiseks
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa7: 
Taotlus_RK2023 valimiste täiendavad vahendid_05.09.2022

7. Keskvalitsuse ja ELVL koostööst
Riina Solman, riigihalduse minister

8. Muudatustest ELVL riigieelarve läbirääkimiste hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühmas
Jan Trei, ELVL asedirektor

9. Siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse valdkonna töörühma moodustamise ettepanek       
Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa8: 
SiM ettepanek läbirääkimise töörühma moodustamiseks 2022 kevad

10. Muudatustest ELVL büroo koosseisus
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa9: 
ELVL Büroo töötajate koosseis, ametinimetused
Lisa10: ELVL_struktuur_sept_2022

11. Peipsiääre valla ELVL liikmeks vastuvõtmine
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

12. Informatsioon Ukraina toetamisest
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

Lugupidamisega
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor
503 5714