14/09/2021 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek toimub 14. septembril algusega kell 11:00 Teamsis. 
 
Juhatuse koosoleku päevakord:
 
1. 2021. aasta 7 kuu eelarve täitmine – 10 min
Toomas Johanson, ELVL nõunik
2021.a eelarve 7 kuud täitmine (.pdf)
Seletuskiri (.pdf)
 
2. 2021. aasta lisaeelarve – 10 min
Toomas Johanson, ELVL nõunik
2021.a_Lisaeelarve_PROJEKT (.pdf)
Seletuskiri
 
3. 2022. aasta liikmemaksu kinnitamine– 15 min
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Liikmemaksu arvutus (.pdf)
Seletuskiri (.docx)
 
4. 2022. aasta eelarve I lugemine – 20 min
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Toomas Johanson, ELVL nõunik
Eelarve_2022_I lugemine_Projekt (.xls)
Seletuskiri (.pdf)
 
5. KOV veebilehtede uue platvormi arenduse rahastamisest ja omaosalusest – 10 min
Kaupo Kase, IKT kompetentsikeskuse projektijuht
Memo (.docx)
 
6. Kokkuvõte Linnade ja Valdade Päevadest - 15 min
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
 
7. Info koolide ventilatsiooniseadmete ja CO2 andurite soetamiseks 2,6 miljonit € KOVidele ja erakoolidele - 5 min
Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
8. BSSSC aastakonverentsi korraldamine 2022.aastal Eestis - 5 min
Marliis Rettau, ELVL nõunik
 
9. Ülevaade ELVL üldkoosoleku ja volikogu ettevalmistamisest– 10 min
Jan Trei, ELVL asedirektor
Memo (.docx)
 
10. Valitsuskabineti otsus kompenseerida omavalitsustele vaktsineerimisega seotud kulud
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lugupidamisega
 
Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees
 
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor