07/06/2022 ELVL volikogu koosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek toimub 07.06.2022 Hotell Europa, Tallinn, Paadi 5 (saalis Ida-Euroopa). Volikogu koosolek algab kell 13:00.

TEAMSi kaudu liitumine: 

 

Click here to join the meeting

 

Volikogu koosoleku päevakord:

1. Muudatused eelarveläbirääkimiste valdkondlikes töörühmades.

Jan Trei, ELVL asedirektor  -  15min
Lisa1: Muudatused läbirääkimiste valdkondlikes töörühmades (.pdf)

2. ELVL 2021. a eelarve täitmine.

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor;  Ene Millert, ELVL raamatupidaja  - 10 min
Lisa2: ELVL_2021.a eelarve_TÄITMINE (.pdf)
Lisa3: 
Seletuskiri_2021_ eelarve täitmine_ (16.05.2022) (.pdf)

3. ELVL 2021 majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor; revisjonikomisjoni esimees -  10 min
Lisa4: ELVL 2021 maj. aasta aruanne  (.pdf)
Lisa5: Audiitori otsus (.pdf)

4. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi kinnitamine.

Rait Pihelgas, ELVL asedirektor  -  10 min

5. ELVLi esindajate nimetamine Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Poliitikakomiteesse (1 põhiliige + 3 asendusliiget).

Rait Pihelgas, ELVL asedirektor  -  10 min

6. KOV veebilehtede uue platvormi arendamise projektist.

Katrin Rajamäe, ELVL büroo nõunik  - 5 min
Lisa6: Memo IKT  (.pdf)

7. KOV teenuste ja infosüsteemide juhtimine – ülevaade läbiviidud analüüsi tulemustest ja soovitused olukorra parandamiseks.

Andres Kütt, Proud Engineers OÜ  esindaja  - 30 min

8. Istungite ja e-hääletuste keskkonna (VOLIS 2) prototüübi tutvustus.
Prototüübi kasutamise juhend

Aleksei Uljanov, Wisercat Estonia OÜ esindaja   - 20 minutit

9. Muud küsimused (kui ajalimiit võimaldab)

9.1 Eesti ja Ukraina omavalitsuste koostööst sõjajärgsel perioodil.

 

ELVL volikogu koosoleku protokoll nr 3  7.06.2022 (.pdf)