12/04/2022 ELVL volikogu koosolek

ELVL volikogu koosolek toimub 12.04.2022 Pärnus, ESTONIA Resort Hotel & Spa, A.H.Tammsaare 4a/6  ja virtuaalselt TEAMS-is kell 13:00-15:00.

Palun andke tagasisidet meilile info@elvl.ee , kas osalete volikogu koosolekul Pärnus kohapeal või virtuaalselt!

Revisjonikomisjoni liikmete valimine toimub virtuaalsete osalejate jaoks VOLIS keskkonnas (vaata juhendit - https://www.elvl.ee//volis-haaletuse-juhend_12.04.2022_vol_koosolek).

ELVL volikogu koosoleku päevakord:

1. Volikogu koosoleku rakendamine (päevakorra kinnitamine, valimiskomisjoni moodustamine)

2 Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2023-2026 ja riigieelarve 2023. a läbirääkimisteks (kontsentreeritud ülevaade läbirääkimiste töörühmade töö tulemustest)
Jan Trei, ELVL asedirektor   (sissejuhatus päevakorrapunkti)

  -Rahanduse ja maksupoliitika töörühm. Toomas Johanson, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik / kokkuvõte

- Ruumi, elamumajanduse ja maade töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik/kokkuvõte

  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Katrin Rajamäe, IKT kompetentsikeskus / 

   kokkuvõte

  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Kädi Koppe, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Keskkonna töörühm. Reigo Lehtla, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Lõimumise töörühm. Kädi Koppe, ELVL nõunik / kokkuvõte

Lisa1:  ELVL_Koond ettepanek RE 2023_RES 2023-2026_(30.03.2022) (.pdf)
Lisa6: 
ELVLi ettepanekud riigieelarve 2023 läbirääkimisteks RES 2023-2026 osas (.docx)

3. ELVL revisjonikomisjoni liikmete valimine
(valimiskomisjoni esimees)
Lisa4: 
ELVL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamine 12.04.22 (.docx)

4. Riigieelarve läbirääkimiste töörühmade liikmete kinnitamine
Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa2: ELVL läbirääkimiste töörühmad 2022 aprill (.pdf)

5. Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamine
Veikko Luhalaid, tegevdirektor

6. ELVL 2022. a eelarve kinnitamine. ELVL büroo struktuurist.
Veikko Luhalaid, tegevdirektor
Lisa3: Eelarve_2022_IV lugemine (.pdf)
Lisa5: ELVL struktuur_märts 2022 (.pdf)

7. ELVL revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine
(valimiskomisjoni esimees)

8. Regioonide Komitee põhiliikme kandidaadi nimetamine
Marliis Rettau, ELVL nõunik

 

Lugupidamisega

Veikko Luhalaid
Tegevdirektor
Eesti Linnade ja Valdade Liit
5035714

ELVL volikogu koosoleku protokoll nr 2  12.04.2022 (.pdf)