12/04/2022 ELVL volikogu koosolek

ELVL volikogu koosolek toimub 12.04.2022 Pärnus, ESTONIA Resort Hotel & Spa, A.H.Tammsaare 4a/6  ja virtuaalselt TEAMS-is kell 13:00-15:00.

Palun andke tagasisidet meilile info@elvl.ee , kas osalete volikogu koosolekul Pärnus kohapeal või virtuaalselt!

Revisjonikomisjoni liikmete valimine toimub virtuaalsete osalejate jaoks VOLIS keskkonnas (vaata juhendit - https://www.elvl.ee//volis-haaletuse-juhend_12.04.2022_vol_koosolek).

ELVL volikogu koosoleku päevakord:

1. Volikogu koosoleku rakendamine (päevakorra kinnitamine, valimiskomisjoni moodustamine)

2 Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2023-2026 ja riigieelarve 2023. a läbirääkimisteks (kontsentreeritud ülevaade läbirääkimiste töörühmade töö tulemustest)
Jan Trei, ELVL asedirektor   (sissejuhatus päevakorrapunkti)

  -Rahanduse ja maksupoliitika töörühm. Toomas Johanson, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik / kokkuvõte

- Ruumi, elamumajanduse ja maade töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik/kokkuvõte

  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Katrin Rajamäe, IKT kompetentsikeskus / 

   kokkuvõte

  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Kädi Koppe, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Keskkonna töörühm. Reigo Lehtla, ELVL nõunik / kokkuvõte

  -Lõimumise töörühm. Kädi Koppe, ELVL nõunik / kokkuvõte

Lisa1:  ELVL_Koond ettepanek RE 2023_RES 2023-2026_(30.03.2022) (.pdf)
Lisa6: 
ELVLi ettepanekud riigieelarve 2023 läbirääkimisteks RES 2023-2026 osas (.docx)

3. ELVL revisjonikomisjoni liikmete valimine
(valimiskomisjoni esimees)
Lisa4: 
ELVL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamine 12.04.22 (.docx)

4. Riigieelarve läbirääkimiste töörühmade liikmete kinnitamine
Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa2: ELVL läbirääkimiste töörühmad 2022 aprill (.pdf)

5. Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamine
Veikko Luhalaid, tegevdirektor

6. ELVL 2022. a eelarve kinnitamine. ELVL büroo struktuurist.
Veikko Luhalaid, tegevdirektor
Lisa3: Eelarve_2022_IV lugemine (.pdf)
Lisa5: ELVL struktuur_märts 2022 (.pdf)

7. ELVL revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine
(valimiskomisjoni esimees)

8. Regioonide Komitee põhiliikme kandidaadi nimetamine
Marliis Rettau, ELVL nõunik

 

Lugupidamisega

Veikko Luhalaid
Tegevdirektor
Eesti Linnade ja Valdade Liit
5035714