13/12/2022 ELVL volikogu koosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) korraline volikogu koosolek toimub 13. detsembril 2022 Tallinn Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses ning virtuaalselt ka Teams keskkonnas. 

ELVL volikogu koosolek kell 13.30-15.10

1. Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi nimetamine (mandaadiperiood 2020-2025)
Ott Kasuri, ELVL nõunik
Lisa1: Memo Kandideerimisest Regioonide Komitee asendusliikme kohale (.pdf)

2. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni põhiliikme kandidaadi nimetamine (mandaadiperiood 2021-2026) 
Ott Kasuri, ELVL nõunik
Lisa2: MEMO kandideerimisest CLRAE põhiliikme kohale (.pdf)

3. ELVL 2023. aasta liikmemaks
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa3: 2023.a Liikmemaks ja kv_jaotus (.pdf)

4. ELVL 2023. aasta eelarve
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa4: 2023_Eelarve_eelnõu (.pdf)
Lisa5Seletuskiri _ 2023. aasta eelarve (.pdf)

5. Siseturvalise ja kriisisuutlikkuse eelarveläbirääkimiste töörühma liikmete kinnitamine
Slaidikava
Jan Trei, ELVL asedirektor

6. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisudes
IKT töörühm; hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm; kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; lõimumise töörühm; keskkonna töörühm
Slaidikava
Jan Trei, ELVL asedirektor

7. Sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüsi tutvustus
Tauno Õunapuu; LevelLab OÜ
Lisa7Lõpparuanne_13-06-2022 - sotsiaalkaitse kulud (.pdf)

8. ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute toimumise ajakava 2023. aastal.  
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2023
Lisa6: ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2023 (.pdf)

 

Veikko Luhalaid
tegevdirektor
+372 503 5714
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Roosikrantsi 12/1 | 10119 Tallinn
www.elvl.ee | Veikko.Luhalaid@elvl.ee

ELVL volikogu koosoleku protokoll nr 5  13.12.2022 (.pdf)