13/09/2022 ELVL volikogu koosolek

ELVL volikogu koosolek toimub 13.09.2022 kell 13.00-16.00 Tallinnas, hotell Viru Konverentsikeskuses, saalis Grande 3. Ootame teid kõiki osalema kohapeal! Kui volikogusse nimetatud esindajal ei ole võimalik osaleda, siis palume edastada info osalemiseks asendusliikmele!

 

Volikogu koosoleku päevakord:

1. Riigihalduse ministri suunad
Riina Solman, riigihalduse minister

2. Valimiskomisjoni moodustamine

3. ELVL 2023. aasta liikmemaksu kinnitamine
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa1: 
Liikmemaksu arvutus_2023 (.xls)
Lisa2: ELVL_Liikmemaks 2023_Seletuskiri (.pdf)

4. Valimiskorra tutvustus, ELVL juhatuse liikme valimine
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks  - https://www.elvl.ee/juhatuse-ja-revisjonikomisjoni-liikmete-valimiskord
L
isa3: Avalduse vorm 13.09.22 ELVL juhatuse liikme kandidaadi esitamiseks

                        [vaheaeg]        

5. Uue liikmemaksu valemi väljatöötamise töörühma moodustamine                                  Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

6. Riigi eelarveläbirääkimiste Siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse valdkonna töörühma moodustamine
Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa4: SiM ettepanek läbirääkimise töörühma moodustamiseks 2022 kevad(.pdf)

7. Muudatused ELVL riigieelarve läbirääkimiste hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühmas
Jan Trei, ELVL asedirektor                                        

8. Ülevaade 12.09.2022 toimunud kohtumisest Valitsuskomisjoniga
Jan Trei, ELVL asedirektor

9. UCLG esindaja ja asendaja nimetamise kinnitamine
Rait Pihelgas, ELVL asedirektor

10. Juhatuse liikme valimistulemuste kinnitamine

11. ELVL 2022. a 7 kuu eelarve täitmine
Toomas Johanson, ELVL nõunik
Lisa5: 
Eelarve_2022_7 kuu täitmine_fin (.pdf)
Lisa6: Seletuskiri _ 2022. aasta eelarve 7 kuu täitmine (.pdf)

12. Muudatustest ELVL büroo koosseisus                            
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Lisa7: 
ELVL Büroo töötajate koosseis, ametinimetused (.pdf)
Lisa8: ELVL_struktuur_sept_2022 (.pdf)

13. Avaliku sektori innovatsioonimeetme tutvustamine
Anne Jürgenson, Riigikantselei Avaliku sektori innovatsioonimeetme juht
Lisa9Innovatsioonimeetme tutvustus

14. Rohepöörde käsiraamatu tutvustamine
Veiko Sepp, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute  keskuse vanemanalüütik
Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel - vt. https://riigikantselei.ee/media/1974/download

 

Lugupidamisega
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor
503 5714

 

ELVL volikogu koosoleku protokoll nr 4 13.09.2022 (.pdf)