Juhatus

Linnade ja Valdade Liitu juhib ja esindab juhatus, milles on 13 liiget. Juhatuse valib liidu volikogu oma liikmete hulgast. Juhatuse pädevuses on liidu volikogus ja üldkoosolekul arutatavate küsimuste ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine, avalikkuse informeerimine liidu tegevusest ja teised põhikirjalised ülesanded.
 
Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda kvartalis. Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) §-i 19 lõike 2 alusel mitmeid üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid küsimusi, sealhulgas juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustamist ei tohi anda põhikirjaga muu organi pädevusse. Linnade ja Valdade Liidu põhikirjaga on antud juhatuse liikmete valimine liidu volikogu pädevusse.
 
Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosseis on:
 
Esimees: 
Mihhail Kõlvart (Tallinna linnapea)
 
Aseesimehed: 
Urmas Klaas (Tartu linnapea) 
Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees) 
 
Liikmed:
Kurmet Müürsepp (Antsla abivallavanem)
Taavi Aas (Jõgeva vallavanem) 
Ingvar Saare (Lääneranna vallavanem)
Lauri Luur (Tori vallavanem)
Georg Pelisaar (Põlva Vallavolikogu esimees) 
Andres Laisk (Saue vallavanem)
Irina Talviste (Pärnu abilinnapea) 
Imre Jugomäe (Mulgi vallavanem) 
Maris Toomel (Jõhvi vallavanem)
Priit Lomp (Kastre vallavanem)
 
 
Varasemalt on liidu juhatuse esimehed olnud (alates 1990. aastast):
14.05.2019 - nov. 2021 Tiit Terik
Veebr 2018 - 02.05.2019 Taavi Aas
(Eesti Linnade Liidu juhatuse esimehed):
16.02.2010 – veebr. 2018 Taavi Aas
05.06.2007 – 16.02.2010 Urmas Kruuse
15.02.2006 – 05.06.2007 Margus Lepik
23.11.2000 – 15.02.2006 Jaanus Tamkivi
07.04.1999 – 23.11.2000 Andrus Ansip
07.05.1997 – 07.04.1999 Raivo Murd
24.01.1997 – 07.05.1997 Tõnis Lukas
17.04.1995 – 24.01.1997 Raivo Murd
1994 Tiit Vähi
1992 Väino Sassi
1990 Toomas Mendelson