Kontaktid

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Roosikrantsi 12/1, II korrus 
Tallinn 10119
Asukoht kaardil » 
Tel: +372 60 43 001
Reg. nr. 80185947
info@elvl.ee

Töötajate kontaktid:

Veikko Luhalaid

Tegevdirektor

Büroo töö juhtimine ja korraldamine, liidu suhete korraldamine valitsusasutustega, teiste riiklike institutsioonidega ning muude asutuste ja organisatsioonidega

6043014

mob: 5035714

Veikko.Luhalaid@elvl.ee

Inga Köster

Juhiabi

Liidu asjaajamine, infohaldus, koosolekute korraldamine.

6043001

mob: 5286974

Inga.Koster@elvl.ee

Jan Trei

Asedirektor

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine - kohaliku omavalitsuse korraldus; sotsiaalvaldkond; õigusloome; rahandus; turvalisus; sotsiaalhoolekanne; tervishoid ja tervisekaitse; tööhõive; haridus- ja noorsootöö; KOV IKT ning Euroopa Liidu struktuurivahendite valdkonna koordineerimine; riigieelarve läbirääkimiste korraldamine Vabariigi Valitsusega.

6043006

mob: 5168806

Jan.Trei@elvl.ee

Rait Pihelgas

Asedirektor

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine - liidu välissuhted; arendusvaldkond; keskkonnakaitse; säästev areng; elamumajandus; planeeringud; teed ja transport; ehitus; maaelu; energeetika.

mob: 5051762

Rait.Pihelgas@elvl.ee 

Anne-Ly Sumre

Personalijuht

KOV personali arendus

mob: 5254146

Annely.Sumre@elvl.ee

Ott Kasuri

Nõunik

KOV arendusvaldkond

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine.

6043013

mob: 5179788

Ott.Kasuri@elvl.ee

Tiit Terik

Nõunik

Partnerlussuhted riigiasutuste ja- ametitega; organisatsiooni sisekommunikatsioon ja suhtlus liikmesomavalitsustega; 

mob: 5653829

Tiit.Terik@elvl.ee 

Hille Ilves

Nõunik

Haridus- ja noorsootöö.
Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

6043010

mob: 5207125

Hille.Ilves@elvl.ee

Kaimo Käärmann-Liive

Nõunik

Operatiivinfo koordineerimine IKT kompetentsikeskuses ning projektides osalemine, KOV IKT strateegiaga seonduvate erinevaid osapooli ja partnereid kaasavate arutelude, ürituste korraldamine.

VOLIS infosüsteemi tootejuht.

6043003

Kaimo.Kaarmann-Liive@elvl.ee

Kalle Toomet

Nõunik

Planeeringud, ehitus, energeetika, maaelu, transport ja teed. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

6043009

mob: 5063488

Kalle.Toomet@elvl.ee

Reigo Lehtla

Nõunik

Keskkonnakaitse ja säästev areng, jäätmemajandus. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

Liidu esindajana EL institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös ning projektides osalemine arendusjuhi antud pädevuses.

6043008

mob: 5110459

Reigo.Lehtla@elvl.ee

Kädi Koppe

Nõunik

Kultuur, sport ja lõimumine. Muinsuskaitse. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine ametijuhendis toodud valdkondades.

6043011

mob: 58241718

Kadi.Koppe@elvl.ee

Liis Epro

Nõunik

Liidu avalikud suhted ja liidu kodulehe toimetamine

mob: 53 364 767

Liis.Epro@elvl.ee

Mailiis Kaljula

Nõunik

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja -tervisekaitse, tööhõive. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

6043004

mob: 56621771

Mailiis.Kaljula@elvl.ee

Marliis Rettau

Nõunik

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti  delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine. Liidu esindamise korraldamine EL institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös.

6043007

Marliis.Rettau@elvl.ee

(alates 14.08.2022 asendab Ott Kasuri)

 

Sirje Ludvig

Nõunik

Üleriigiliste koolitus- ja koostööürituste korraldamine, rahvusvaheline koostöö ja projektides osalemine, liidu ajaloo kogumine, arhiveerimine ja säilitamine, büroo majandusküsimused, personalitöö

6043002

mob: 5023000

Sirje.Ludvig@elvl.ee

Tiina Üksvärav

Nõunik

Õigusaktide ja nende eelnõudega seonduva temaatika analüüs ning haldamine

6043017

mob: 53443101

Tiina.Uksvarav@elvl.ee

Toomas Johanson

Nõunik

Rahanduse valdkonna analüüsimine, läbirääkimised Vabariigi Valitsusega, ELVL liikmemaksude planeerimine ja arvestamine

mob: 53429976

Toomas.Johanson@elvl.ee

Katrin Rajamäe

KOV IKT spetsialist-projektijuht

KOV IKT töö planeerimine, korraldamine, kontrollimine, juhtimine ja ettepanekute tegemine. KOV IKT strateegia ja tegevuskava.

KOV uue veebilehe infosüsteemi projektijuht. 

mob:  513 8333

katrin@elvl.ee 

Nevel Paju 

KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist

KOV IKT tugiteenuste lahendused.

KOV taristu arhitektuuri ja turvalisuse valdkonna koordineerimine, vastavate ELVL partneritega koostöö koordineerimine.

KOV-de konsulteerimine oma tegevusvaldkondades.

mob: 53483576

Nevel.Paju@elvl.ee

Ene Millert

Raamatupidaja

ELVL raamatupidamine, finantsaruandlus

6043005

mob: 5142246

Ene.Millert@elvl.ee

Tiiu Madal

ELVL Brüsseli esindaja

Kohaliku omavalitsuse valdkonnaga seonduv tegevus Euroopa Liidu institutsioonides Brüsselis ja liidu liikmetele sellekohase informatsiooni vahendamine

mobiil Belgias: 
+32 49 707 10 83
tel. Brüsseli kontoris: 
+32 2 21 38 220
tel. ELVL büroos:
6043012

Tiiu.Madal@elvl.ee

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindus:

Square de Meeûs 1
4. korrus
B-1000 Brussels
Belgium
Telefon: +32 2 21 38 220
e-post: brussel@elvl.ee

 

STRUKTUURIPUU