KOV IT koordineerimine

ELVL koostöös Rahandusministeeriumiga haldab ja arendab KOV-üleseid infosüsteeme ning kujundatakse uusi kohalikke e-teenuseid kodanikele.

Koordineerimistegevuse eesmärk on elaniku vaatest siduda kokku riigi ja KOV e-teenused ning läbi omavalitsuste vahelise koostöö viia alla infosüsteemide arendamise ja haldamise kulud. Selleks on kokku lepitud KOV IKT strateegia, mille põhipunktid on:

 • Omavalitsuste elanikkonnale osutatavad e-teenused on vajalikud, terviklikud, kaasaegsed, kasutuses;
 • Omavalitsuste IKT taristu ja tehnoloogia on standardiseeritud, koordineeritud, stabiilne, jätkusuutlik  ja turvaline;
 • Omavalitsuste IKT areng on koordineeritud.
   

Eesti Linnade ja Valdade Liidule kuuluvad infosüsteemid 

 • KOV-de universaalne koduleht KOVTP ja KOVTP-ga seotud e-vormide keskkond KOVMEN.
  KOVTP ja KOVMEN  uuendamisvajaduste kohta on läbi viidud analüüs (vt https://www.elvl.ee/kovtp_kovmen).
  Käimas on läbirääkimised Riigikantseleiga võtmaks KOV-des kasutusele Valitsusportaali 2.0 KOV-dele kohandatud lahendus.
  Koostöös Majandus ja Kommunikatsiooni ministeeriumiga osaletakse riigi sündmusteenuste planeerimisel ja vastava KOV iseteeninduskeskkona prototüübi (proof oc concept) projektis, et ka KOV teenused oleks osa sündmusteenustest.
 • Volikogude infosüsteem VOLIS.  2021 on käimas VOLIS2 uuendamise analüüsihange (vt. https://www.elvl.ee/planeeritud-projektid#volis2).
 • Kõikidesse KOV-desse teateid edastav teavitussüsteem Anna Teada (https://www.elvl.ee/anna-teada.ee), mille uuendamine teostatakse aastal 2021.