Linnade ja Valdade Päevad 2016

Lingid ettekannete slaidikavadele

XII Linnade ja Valdade Päevad toimusid 16.-17.märtsil 2016 Tallinnas.

LVP_2015_logo

Linnade ja Valdade Päevad toimusid 2016 a. juba kaheteistkümnendat korda.

Aitäh kõigile osalejatele - ettekandjatele, moderaatoritele, kuulajatele ning infostendidega väljas olnud ettevõtjatele/asutustele!

Kui soovite anda tagasisidet 12. Linnade ja Valdade Päevade kohta, siis saate seda teha anonüümselt siin:
http://goo.gl/t52Mga

Kohtumiseni 13. Linnade ja Valdade Päevadel järgmisel aastal.

Ettekanded, mille avalikustamiseks loa saame, ilmuvad siia hiljemalt 18. aprillil.

Mõned fotod
- Fotograaf Peeter Hütt:
https://www.dropbox.com/l/sh/aFMD2doe84KpG2DoDm54Qo

- Mari-Liis Ludvig:
https://picasaweb.google.com/104026790151166658600/LinnadeJaValdadePaevad2016?authkey=Gv1sRgCI2g5Yja37ujvwE

Statistikat osalemise kohta:

Kuulajaid
1. päeval:
635
2. päeval: 515


Lektorid, moderaatorid, kokku: 160
   
Stendide juures olnud (ning osaliselt ettekandeid teinud) ettevõtete esindajad: 100
   
Korraldajad ja külalised: 22

Press: 15

Osalejate kohta täpsemalt:

1)    KOV-e (valla- ja linnavalitsused ja -volikogud) /122/;

2)    maakondlikud omavalitsusliidud /7/:
- Harjumaa Omavalitsuste Liit
- Järvamaa Omavalitsuste Liit
- Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
- Põlvamaa Omavalitsuste Liit
- Pärnumaa Omavalitsuste Liit
- Valgamaa Omavalitsuste Liit
- Viljandimaa Omavalitsuste Liit

3)    maavalitsused /6/:
- Harju Maavalitsus
- Ida-Viru Maavalitsus
- Põlva Maavalitsus
- Rapla Maavalitsus
- Valga Maavalitsus
- Viljandi maavalitsus

4)    ministeeriumid /2/:
- Kultuuriministeerium
- Rahandusministeerium

5)    muud riigiasutused /4/:
- Riigikantselei
- Konkurentsiamet
- Riigikogu
- Tervise Arengu Instituut

6)    muud asutused, institutsioonid ja äriühingud /15/:

- AS Lääne Tallinna Keskhaigla
- Asutus Kadrioru Park
- Avaliku Halduse Arengukeskus
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
- Friends Tantsu- ja teatrikool, Tartu
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
- Kodukant Hiiumaa
- Nissi Põhikool
- OÜ Tarvastu Varad
- Pärsti Pansionaat
- Pühajõe küla
- Saarte Koostöökogu MTÜ
- Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
- Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus
- Viljandimaa Hoolekandekeskus

Väljapanekutega või reklaamiga osalenud ettevõtteid ja organisatsioone - 37:
Alphagis OÜ
ANDMEVARA AS
AU Energiateenus OÜ
DANSKE BANK A/S EESTI FILIAAL
Dermoshop
Eesti Noorteühenduste Liit
EESTI RAHVA MUUSEUM
EESTI TEADUSAGENTUUR SA
EFCA
ENERGIASÄÄSTUBÜROO OÜ
ESAKODA MTÜ
Fixman Eesti OÜ
FKE OÜ
Foxcademy
GEODATA Arendus OÜ
Interinx OÜ
Karamelle OÜ
Kirjastus SE&JS
LEENA-MIREKS OÜ
Lindorff
LIPUVABRIK OÜ
Meditech Estonia OÜ
M-Files OY
Movek Grupp OÜ
MUUW Estonia OÜ
Nord Varaliising OÜ
OKSJONI KORRALDUSE OÜ
Pagar Võtaks OÜ
Restoran Uus Kuus
SOLETEK OÜ
Statistikaamet
Superservice Innovation OÜ
TALLINNA ARENGU- JA KOOLITUSKESKUS SA
Teede Tehnokeskus AS
TipTipTap OÜ
Tööinspektsioon
Äripäev AS

Avamine
Suured muudatused sotsiaaltöös
Siseturvalisus
Kohalike eelarvete tulevik
Kohaliku arengu trendid ja võimalused
Noored ja KOV
Sport/kultuur
Välispoliitika
Võlahaldus
Riigihanked
Keskkonnafoorum
Energeetika
Varia
Debatt - haldusreform
Haridus muutuvas maailmas
Haldusreform
Linna/valla majandus
Ettevõtluse võimalikkus maal
Veemajandus
Milliseid rolle mängivad kogukonnad?
e-KOV

Avamine

Kolmapäev, 16. märts 2016
SAALID GRANDE 1+2

10.00-11.00 AVAMINE

Toomas Hendrik Ilves, Vabariigi President
Vabariigi President linnade ja valdade päeval Tallinnas, 16. märtsil 2016

Arto Aas, riigihalduse minister

Taavi Aas, Tallinna abilinnapea, ELL juhatuse esimees
Kõne

Toomas Kiho, Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees
Slaidikava

Moderaatorid:
Kurmet Müürsepp, EMOL esimees,
Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor

Üles

Suured muudatused sotsiaaltöös

Kolmapäev, 16. märts
SAAL  GRANDE 1

11.20-16.40

Kõik on uus aastal kakstuhatkuusteist.

Kõnejuht: Sirje Kree, Tartu linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

11.20-11.40 Ootused ja soovitused sotsiaaltööle Toompealt vaadates
Aivar Kokk, Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees

11.40-12.25 Lastekaitseseadus. Regionaalsed tugiüksused 
Eve Liblik, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse juht

12.25-12.45 STAR lastekaitsetöös ja haldusreformi valguses
Katrin Pedastsaar, Sotsiaalministeeriumi digitaalvõimekuse arendamise osakonna
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri juht 

12.45-13.20 Toimetulek agressiivsete klientidega
Airiin Demir, kliiniline lastepsühholoog, Verge metoodika maaletooja.

13.20-14.00 Lõuna

Kõnejuht: Eike Käsi, Keila linna abilinnapea, ESTA eesistuja

14.00-14.15 Kavandatavad muudatused õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemisel
Elise Nikonov, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist

14.15-14.30 Esmase psühhoosiga noorte toetusprogramm Iru noortemajas
Merike Otepalu, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

14.30-14.50 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Jaanus Põldmaa, Sotsiaalministeeriumi õigus- ja personaliosakonna 
õigusnõunik

14.50-15.20 Sotsiaalhoolekande seaduse rakendamisest ja sellega seoses tõstatunud 
küsimused

Tõnis Vaik, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik 

15.20-15.50 Raha ja sotsiaaltöö  
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik

15.50-16.05 Tugiisik vajab tuge
Marianne Hermann, MTÜ Maana projektijuhi abi

16.05-16.25 SKA teenused
Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse projektijuht

16.25–16.40 Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"
Mare Naaber, Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse projektijuht

Üles

Siseturvalisus

Kolmapäev, 16. märts
SAAL GRANDE 2


11.30-17.00
Ühiskondlik ootus on, et turvalisuse tagamiseks suurendataks reageerivat võimekust ehk
politseinike ja päästjate arvu ja tehnikat, samal ajal ei ole riigil majandusliku
(riigieelarve) ja demograafilise (töövõimelise elanikkonna vähenemine) olukorra tõttu
võimalik neile ootustele vastu tulla
https://www.siseministeerium.ee/et/stak

KES TÄIDAB ÜHISKONDLIKU OOTUSE?

Moderaatorid:
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär
Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor
Moderaatorite kokkuvõte - slaidikava

11.35-12.00 Väljakutsed Eesti turvalisusele, kogukonnakeskne turvalisus, koostöö ja
KOV võimalik roll

Raivo Küüt, Siseministeeriumi asekantsler

12.00-12.25 Abipolitseinike ootused KOVile ja riigile, kuidas aidata abistada
Dein-Tom Tõnsing, Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees

12.25-12.50 Kes kaitseb avalikku korda?
Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

12.50-13.20 Lõuna

13.20-13.45 Sisejulgeoleku tagamine õhenevas riigis
Kalev Härk, Valga linnapea

13.45-14.10 Kogukondliku ja piirkondliku politseitöö korraldus, muutused ja
väljakutsed

Kalvi Almosen, Politsei- ja Piirivalveameti  arendusosakonna ennetuse ja
süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik, politseikolonelleitnant

14.10-14.35 Kohaliku tasandi kuriteoennetuse uuringu tutvustamine
Märten Veskimäe, Tartu Ülikool RAKE projektijuht

14.35-15.00 Õppimiskohad uuringust ja edasised plaanid kohaliku tasandi
kuriteoennetuse edendamisel

Anu Leps, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna
analüüsitalituse nõunik
Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna
nõunik

15.10-15.30 Kohvipaus

15.30-15.55 Turvalise elukeskkonna kujundamine üheskoos, head algatused ja
õppetunnid maakonna tasandil
Ülle Laasner ja Kaidar Kirves Rapla Maavalitsuse tervisedenduse
spetsialist ja assistent

15.55-16.20 Kogukondade roll turvalise elukeskkonna kujundamises
Anneli Kana, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige

16.20-16.35 Turvalisemad kogukonnad – igaühe panus
Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

Arutelu ja kokkuvõte

Üles

Kohalike eelarvete tulevik

Kolmapäev, 16. märts
GRANDE 3


11.20-13.20
"Alati aktuaalne"

Kõnejuhid:
Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik
Lauri Luur, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

11.20-11.45 Kohaliku eelarve arengud haldusreformi tuules
Arto Aas, riigihalduse minister

11.50-12.10 Ülevaade majanduse arengu prognoosist 2016-2017 aastal
Sven Kirsipuu, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

12.10-12.35 Eelarvete tulevikust
Angelika Kallakmaa-Kapsta, PhD, Tallinna Linnakantselei konsultant

12.35-12.55 Kohaliku omavalitsuse eelarvete lühiülevaade ja rakenduse
"Riigiraha"arendused

Pirgit Lohk, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise
osakonna nõunik

12.55-13.20 Kohaliku omavalitsuse ülesannete hindamise projekti järeldused ja
arenguvõimalused. Omavalitsuste rahastamise aktuaalsed teemad 2016-2017

Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise osakonna juhataja

Üles
 

Kohaliku arengu trendid ja võimalused

Kolmapäev, 16. märts 2016
SAAL GRANDE 3


14.00-17.10

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Andres Kaarmann, Eesti Linnade Liidu arendusdirektor

14.00-14.10 Avasõnad

14.10-14.30 Regionaalarengu trendid ja väljakutsed mujal maailmas
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

14.30-14.50 Väljakutsed kohalikus arengus
Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

14.50-15.10 Koolide, ettevõtete ja kohalike omavalitsuste koostöö teadmistemahuka
majanduse arengu mootorina

Signe Ambre, Eesti Teadusagentuuri (ETAg) teaduse populariseerimise osakonna
arendusjuht

15.10-15.30 Kohaliku omavalitsuse finantssüsteemi uus perspektiiv. Pilk virtuaalse
eelarverakenduse võimalustele

Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuuri (EFTA), finants-ja juhtimissüsteemide
ekspert

15.30-15.50 Kohvipaus

15.50-16.10 Tartu - atraktiivne tulevikuideede andja ja kandja
Jarno Laur, Tartu abilinnapea

16.10-16.30 Jõhvi – Ida-Virumaa hea, nutikas ning atraktiivne arengu- ja kultuurikeskus
Rein Luuse, Jõhvi Vallavalitsuse arendusnõunik

16.30-16.50 Kas Eestis tuleb uus rändepööre? Vanusstruktuuri ja rändevoogude
muutumise ning hõbe- ja rohemajanduste mõju elanike paiknemisele 2030+

Garri Raagmaa, Tartu Ülikool, regionaalplaneerimise dotsent

16.50-17.10 Kohaliku arengu küsimuste TOP(10) Euroopa Liidu Regioonide Komitee
(CoR) vaates

Uno Silberg, dr (maj), Kose Vallavolikogu esimees, CoR/EA asepresident

Üles

Noored ja KOV

KUIDAS SAAKSID NOORED JA KOHALIK OMAVALITSUS TEHA KOOSTÖÖD KIIRELT MUUTUVA MAAILMA TAUSTAL?

Esmaspäev, 16. märts
Bolero 1


11.20-13.15

Moderaator: Triin Bõstrov, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vanemspetsialist

11.20-11.30 Sissejuhatus "Noored muutuvas maailmas: minevik-olevik-tulevik"
Madis Lepajõe, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler

11.30-12.00 Haldusreformi arengud – tähendus noortekogude ja noortevolikogude jaoks
Ivo Visak, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees - ettekanne
Kuldar Adel, Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude koordinaator

12.00-12.30 Kohaliku omavalitsuste ja noortekeskuste koostöö NEET noorte
toetamise osas
Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht ja NEET-noorte
lisatoe meetme juht
Kerli Kõiv, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees ja        
noorsootöö spetsialist
Vaata ka http://tugila.ee/

12.30-13.00 KOV-ide koostöö toetamine noorsootöö teenuste arendamisel
Kaire Soomets, Eesti Noorsootöö Keskus, KOV koostöögrupi üksuse suunajuht

13.00-13.15 Lõpetamine ja lõuna

Üles

Sport/kultuur

Kolmapäev, 16.03.2016
Saal BOLERO 1


14.15-16.40

Kõnejuht: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite ekspert     
                     
14.15-14.20 Sissejuhatus

14.20-14.50 Merekultuuriaasta 2016
Karen Jagodin, Eesti Meremuuseumi projektijuht

14.50-15.30 Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioon
Indrek Saar, kultuuriminister

15.30-16.00 Haldusreform ja kultuur
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

16.00-16.30 XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään". Kontseptsioonist ja ühisest
teekonnast aastasse 2017
Aet Maatee, Laulu- ja tantsupeo SA juhataja ja
Sten Weidebaum, Laulu- ja tantsupeo SA teabejuht

16.30-16.40 Kokkuvõte

Üles

 Välispoliitika

Kolmapäev, 16. märts
SAAL BOLERO 2

11.20-13.30

Moderaatorid:
Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor ja
Jana Vanamölder, Välisministeeriumi poliitika planeerimise büroo direktor

11.20-11.50 Euroopa Liidu julgeolek
Paul Teesalu, Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor

11.50-12.20 Suhted Venemaaga
Julika Luts, Välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo diplomaat

12.20-12.50 Süüria ja Lähis-Ida: kas lahenduseta kriis?
Marin Mõttus, Välisministeeriumi Aasia, Aafrika, Austraalia ja Ladina-Ameerika
büroo direktor

12.50-13.10 Eesti võimalused Hiina suunal
Andres Talvik, Välisministeeriumi Aasia, Aafrika, Austraalia ja Ladina-Ameerika
büroo nõunik

13.10-13.30 Arengukoostöö ja humanitaarabi
Helen Ennok, Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo diplomaat

Üles

Võlahaldus KOV-s - kes peaks tasumata arveid meelde tuletama?

Kolmapäev, 16. märts 2016 a.
BOLERO 2

14.00-14.30

14.00-14.20 Võlahaldus - klienditeeninduse oluline osa!
Riin Aas, Lindorff, kliendisuhete juht

Lindorff – eelistatud koostööparter  laekumata arvete haldamises

Lindorffi eesmärk on jõuda arvete tasumiseni võimalikult kiiresti häid sissenõudmise
tavasid järgides. Lahendame Eestis  tasumata arvetega seotud küsimusi aastas 1997.
Tegutseme mitmete avaliku sektori ettevõtete partnerina keskendudes kuluefektiivsusele
ja heale klienditeenindusele tervikuna.

14.20-14.30 Valga linna võlahaldus - koostöö ja kogemused
Ragne Tsäkko, Valga linnasekretär

Üles

Riigihanked

Kolmapäev,16. märts 2016 a.
Saal BOLERO 2

15.10-17.00

15.10-15.30 Parimad praktikad teisaldava vara soetamisel riigihankega
Ruti Miil, Nord Varaliising OÜ, suurkliendi müügijuht

Nord Varaliising on 8 aasta jooksul pakkunud finantseerimise lahendusi avalikule
sektorile. Peamiselt on meie kliendid koolid, lasteaiad aga ka hooldekodud ning
omavalitsused. Kõik teisaldatavad varad koondatakse ühte lepingusse ning
lisaväärtusena kaasneb varade tarneahela juhtimine.

15.30-15.45 Innovatsiooni toetavate hangete programm Eestis
Sigrid Rajalo, MKM, Majandusarengu osakond, arendusvaldkonna peaspetsialist
Vaata lisaks:
http://eafip.eu/events/major-events/eafip-major-event-paris/
https://www.innovation-procurement.org/

15.45-17.00 Aprillis 2016 saabub uute riigihangete direktiivide ülevõtmise tähtaeg, ent
riigihangete seadus on Eestis endiselt eelnõu etapis. Ettekanne keskendub eelnõu
praegustele lahendustele võrdluses praeguse RHS-ga (ehk mis eelnõu järgi muutub),
samuti käsitletakse ka teemat, kas ja mis muutub juhul, kui direktiivide ülevõtmise
tähtajaks uut seadust vastu veel ei võeta (direktiivi otsekohaldatavus).
Slaidikava
Kristina Laarmaa, LL.M., V A R U L

Üles

Keskkonnavaldkonna arengukõnelused – homset elukeskkonda luuakse täna

Kolmapäev 16. märts
ANDANTE


11.20-17.15   

Moderaator: Mart Järvik, Järvakandi vallavanem

11.20-11.45 KOVe puudutavad muudatused keskkonnaalastes õigusaktides 2016 aastal
Marko Pomerants, keskkonnaminister

11.45-12.00 KOV-d teavitavad oma muredest ja esitavad küsimusi otse ministrile

12.00-12.20 Tallinn teel Euroopa Roheliseks Pealinnaks
Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

12.20-12.30 Mõttekoja avamine – ideid ja mõtteid ühistegevusteks ja kaasatud
olemiseks Euroopa Rohelise Pealinna aasta raamistikus
Kristiina Kupper, Tallinna Keskkonnaamet, linna maastiku arhitekt ja Irja Alakivi,
Eesti Linnade Liidu konsultant

12.30-13.30 Lõuna

Moderaator: Kaja Peterson, SEI-Tallinn programmijuht, Riigikantselei juures toimiva
säästva arengu komisjoni esimees

13.30-14.00 Maapõuestrateegia koostamine. Kes, mida, milleks?
Tiit Kaasik, Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna nõunik - Slaidikava
Rein Raudsep, Keskkonnaministeeriumi nõunik

14.00-14.25 Riigikontrolli audit kallasradade kasutamisest. Kas omavalitsused ja
Keskkonnainspektsioon on teinud kõik endast sõltuva, et inimene pääseks
randa ja saaks kallasrajal liikuda?

Illar Tõnisson, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse osakonna auditijuht

14.25-14.55 Linnaplaneerimine kahaneva linna oludes
Jiří Tintěra, TTÜ doktorant, Valga linnaarhitekt

14.55-15.25 Eesti valmistub liituma Euroopa maastikukonventsiooniga. Liitumise
tähendus ja tähtsus riigile ja kohalikele omavalitsustele
Slaidikava
Tekst slaidikava juurde
Urve Sinijärv, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist

15.25-15.50 Tallinn jäätmete liigiti kogumises ning ringmajanduse edendajana võrdluses
teiste EL pealinnadega

Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja

15.50-16.30 Kliimamuutused – strateegiline planeerimine ja ruumilise planeerimise
väljakutsed KOV-des

Merle Looring, Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik,
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud

16.30-16.50 Korraldatud jäätmevedu hanke ettevalmistusest kuni järelevalveni KOVGIS EVALD-i abil
Vello Solna, Geodata juhatuse liige

16.50-17.10 Vaba mikrofon

17.10-17.15 Lõppsõnad

Mõned fotod .doc failis (faili koostaja: Irja Alakivi)

Üles

Energeetika

Kolmapäev, 16. märts
SAAL DUETTO


11.20-17.15

Keskkonnahoidlik soojusmajandus

Kõnejuht: Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik

11.20-11.50 Sissejuhatus taastuvenergia teemasse, toetused
Jako Reinaste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetika osakond,
energiaturgude juht

11.50-13.10 SA KIK

Soojusvarustuse planeerimisest soojusmajanduse arengukavade näitel
Siim Umbleja, SA KIK, energeetika juhtivkoordinaator

Kaugküttesüsteemide investeeringutoetustest
Jaanika Lilienberg, SA KIK, projektikoordinaator

Biometaani transpordisektoris tarbimise toetusest
Tänavavalgustussüsteemide investeeringutoetustest
Slaidikava
Tõnis Kurrik, SA KIK, projektikoordinaator

13.10-13.30 Päikeseelekter või tavaelekter - valikud
Andri Jagomägi, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond:
Materjaliteaduse instituut: Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, teadur

13.30-14.20 Lõuna

14.20-14.50 Energiatõhusus ja vajaduspõhised energialahendused
Criss Uudam, AU Energiateenus OÜ, Taastuvenergeetika ja koostootmise valdkonna juht

14.50-15.20 Alevite tsentraalsed maaküttesüsteemid
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja
Lembit Ida, Movek Grupp OÜ korruselamute müügijuht

15.20-15.50 Pelletid – parim valik alla 1MW
Aldo Kotli, SB Keskkütteseadmed OÜ

15.50-16.20 Küttekulude kontrolli all hoidmine Smart Heat rakenduse abil
Kalle Kukk, Soletek OÜ

16.20-16.50 Energiateenuste platvorm - Enisef
Jaan Tepp, Enisef

16.50-17.15 Arutelu päevateemadel

Üles

Varia

Kolmapäev, 16. märts
SAAL ALLEGRO

12.00-17.20

Kõnejuhid:
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

Elu MAAL nimega EESTI

12.00-13.00
Maaelu arengukava, uus periood, uued tegevused
Urmas Kruuse, maaeluminister

Regionaalpoliitiline tugi maapiirkondadele
Priidu Ristkok,  Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika osakonna juhataja

Maaturism    
Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht

Maaelu tegude festival
Anneli Kana, Külaliikumise Kodukant juhatuse liige, Metsanurme külaseltsi tegevjuht

LEADER
Piret Leskova, Eesti Leader Liit tegevjuht

13.00-13.20 Eesti Rahva Muuseum kui kogu eesti pärandi hoidja
Tõnis Lukas, Eesti Rahva Muuseumi direktor  

13.20-13.35 Work in Estonia: Eesti kui talendimagnet
Kata Varblane, EAS, Välisinvesteeringute keskus, välissuhete valdkonnajuht

13.35-14.00 Lõuna

Paremate avalike teenustega Eesti
14.00-15.00

Avalikud teenused - kontseptsiooni tutvustamine
Vabaühendused, omavalitsused, riigiasutused -roll teenuste arendamisel, - hankimisel,
- osutamisel, - kestvusel
Merlin Sepp, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Evelin Sepp, Teenuste Koda, tegevdirektor
Katri-Liis Reimann, PhD, Tallinna Ülikool, avaliku juhtimise dotsent

Lapsed, noored, eakad – elu ja tervis
15.00-16.00

Perearstikeskused, perearsti teenuse kättesaadavus maapiirkondades
Pille Saar, Terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna juhataja

Kas perearsti teenus on patsientidele kättesaadav maapiirkondades    
Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liidu juhataja

16.00-16.30 Kas sunniraha on õiglane lahendus KOV jaoks?
Marko Rüü, Päästeameti tuleohutuse osakonna juhataja

16.30-17.00 Mida KOV võidab soolisest võrdõiguslikkusest kohalikus omavalitsuses
Liisa Pakosta, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

17.00-17.20 Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) karjäärinõustamine - kellele? Milleks?
Vahur Kask, Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond, karjäärinõustaja
Piret Luik, Töötukassa Läänemaa osakond, karjäärinõustaja

Üles

Debatt - haldusreform

Kolmapäev, 16. märts
SAALID GRANDE 1+2


17.30-19.00

XII Linnade ja Valdade Päevad – debatt
Haldusreform, kevades 2016

Osalevad: Riigikogus esindatud erakonnad
Moderaator: Märt Treier

Urve Tiidus, Eesti Reformierakond
Jüri Ratas, Eesti Keskerakond
Neeme Suur, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Siim Kiisler, Isamaa ja Res Publica Liit
Artur Talvik, Eesti Vabaerakond
Martin Helme, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Taustaks:
Kaart ülevaatega ühinemisplaanidest (seisuga 18.03.2016)
(allikas: http://haldusreform.fin.ee/)

Kaart

Üles

Haridus muutuvas maailmas

Neljapäev, 17.03.2016
Saal GRANDE 1+2  


10.00 -15.00

Kool huvitab – kõiki, alati

Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja                     
          
10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.35 Haridusseaduse eelnõu tutvustamine
Sille Uusna, Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusseadustiku juht    

10.35-11.00 PGS muutuste tuules – ikka paremaks!
Pille Liblik, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja  

11.00-11.40 Fiskaalne detsentraliseerimine ja haridus
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna nõunik

11.40-12.00 Vastutus ja võimalus
Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees                      

12.00-12.20 Kool Ida-Virumaal - väljakutsed ja võimalikud lahendused Mäetaguse
Põhikooli ja Jõhvi Riigigümnaasiumi näitel

Tarmo Valgepea, Jõhvi Riigigümnaasiumi direktor 

12.20-12.40 Vabadus liikuda ja treenida: kolm sammu tänavaspordini
Natalie Einasto, Fixman  Eesti OÜ müügidirektor         
                                
12.40 -13.15 LÕUNA       
                                                                                                   
Lapsed ja noored - eluõied

13.15- 13.45
Laste alushariduse ja hoiu arendus – peamised väljakutsed kontseptsiooni
rakendamisel

Tiina Peterson, Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert 

13.45 -14.15 "Lapse osalemine pereelus" MTÜ Lastekaitse Liidu arvamusküsitluse põhjal
Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president        

14.15 -14.35 LGBT noored koolis – takistused ja võimalused
Helen Talalaev, Eesti LGBT Ühingu president

14.35- 14.55 Koolivõrgu korrastamisest
Jürgen Ligi, haridus- ja teadusminister                            

14.55–15.00 Kokkuvõte

Üles

Haldusreform

Neljapäev, 17. märts 2016
SAAL GRANDE 3


10.00-15.00

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavanem

10.00-10.10 Sissejuhatus

10.10-10.30 Haldusreformi arutelude sõlmpunktid kevadel 2016
Ave Viks, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik

10.30-10.50 2016-2017 aasta haldusreformi mõte ja eesmärgid
Georg Sootla, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, avaliku
poliitika professor

10.50-11.20 Omavalitsuste ülesannete ja tulubaasi hindamise tulemused
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste
finantsjuhtimise osakonna juhataja

11.20-11.40 Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised (Saue linn, Saue vald, Kernu
vald, Nissi vald)

Andres Laisk, Saue vallavanem

11.40-12.00 Maakondliku omavalitsusliidu roll haldusreformis
Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

12.00-12.20 Haldusreformi arutelud Ida-Virumaal
Veikko Luhalaid, Vaivara vallavanem, Ida-Virumaa  Omavalitsuste Liidu esimees

12.20-12.30 Arutelu

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.20 Finantsplaneerimisest kohalike omavalitsuste ühinemisel
Kaidar Raudmets, Danske Bank, Regionaalse äripanganduse osakonna juhataja

13.20-14.00 Diskussioon - Ühinenud omavalitsuste finantssuutlikkus ja kogemused
finantssuutlikkuse tugevdamiseks
Diskussiooni juhib Kaidar Raudmets

14.00-14.20 Haldusreformi väljakutsed ja sihid Saaremaal
Madis Kallas, Kuressaare linnapea, Saaremaa Omavalitsuste Liidu esimees

14.20-14.40 Viljandi maakonna lahendused haldusreformis
Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Viljandi Vallavalitsuse liige

14.40-15.00 Konsultandi pilk kohalike omavalitsuste ühinemise korraldamise
võtmeküsimustes

Kersten Kattai, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, avaliku halduse lektor

Üles

Linna/valla majandus

Neljapäev, 17. märts
BOLERO 1

10.00-14.15

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik   

10.00-10.10 Avamine

10.10-10.35 Uued välisrahastusega teeprojektid
Ain Valdmann, Phd, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10.35-11.00 Ehitusseadustikust ning teehoidu reguleerivatest õigusaktidest
Lauri Künnapuu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse ekspert 

11.00-11.25 Konsultant – abikäsi tee omanikule
Erko Puusaag, AS Teede Tehnokeskuse arenduse ja uuringute osakonna projektijuht

11.25-11.50 Ajaloolised alleed  - kogemused praktikast
Kersti Lootus, Lootusprojekt OÜ juhatuse liige

11.50-12.15 Targad tänavavalgustuslahendused
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

12.15-13.00 Lõuna

13.00- 13.25 Liiklusohutusprogrammi 2016-2025 väljatöötamisest
Alo Kirsimäe, Maanteeameti  liiklusohutuse strateegialoome juht 

13.25-13.50 Liikuvuskorraldus – linnaplaneerimise tulipunkt
Heikki Kalle, Hendrikson & Ko planeerimisekspert

13.50-14.15 Energiasäästlik mõtteviis hoonetes
Ragnar Kuusk, Esakoda MTÜ  tegevjuht  
Kalle Virkus, TREA ekspert
Marko Moring, Danfoss Eesti müügijuht

Üles

Ettevõtluse võimalikkus maal

Neljapäev, 17. märts
BOLERO 2


10.00-13.30

Moderaator: Reljo Saarepera, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA juhataja

10.00-10.10 Sissejuhatus

10.10-11.00 Eksport paneb ka maaelu õitsema
Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja

11.00-11.20 EASi meetmed, tegevus ja praktika
Anu Puusaag, EAS valdkonnajuht

11.20-11.50 Ettevõtjate kaasamisest riiklikul tasandil
Kersti Kracht, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) president

11.50-12.30 Väikeettevõtja mured ja võimalikud lahendused
Maire Forsel, Leisi Lapikoda juhataja

12.30-13.00 Nutikas jääb maal ellu
Eva Leemet, Loov Eesti tegevjuht

13.00-13.30 Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevused on abiks maaettevõtluse arengule
Andres Vinni, MESi juhatuse liige

Üles

Riigiabi eesmärgid ja mõjud vee-ettevõtluse jätkusuutlikuks arendamiseks

Neljapäev 17. märts
SAAL DUETTO


10.00-13.00    

Moderaator: Vahur Tarkmees, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor

10.00-10.15 Veeteenuse ja veemajanduse korraldamine säästva arengu eesmärkide
vaatevinklist globaalsel ja piirkondlikul tasandil

Kaja Peterson, SEI-Tallinn (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus), programmijuht

10.15-11.05 Toetused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse (ÜVVK) arendamiseks
Peep Siim, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo nõunik

11.05-11.35 Finantsmajanduslikud tingimused toetuse saamiseks (MFA)
Maarika Kõrm, Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantsüksuse juht

11.35-11.50 Arutelu

11.50-12.05 Kohvipaus

12.05-12.50 Toetus kui riigiabi ja selle mõju ÜVVK teenuse arendamisele
Kaido Floren, Keskkonnainvesteeringute Keskuse jurist

12.50-13.00  Kokkuvõte

Üles

Teadusest teatraalsuseni – milliseid rolle mängivad kogukonnad?

Neljapäev, 17. märts 2016
SAAL ANDANTE


10.00-15.00

Jutujuht: Anneli Kana, liikumine Kodukant juhatuse liige

10.00-10.45

Liikumise Kodukant tegevused ja eesmärgid 2016
Krista Habakukk, liikumine Kodukant juhatuse esimees

Külavanemad ja külaseltsid Eesti kaardil, võrdlus 2004, 2012, 2016
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomeedia konsultant

10.45-13.00

Muutuste immuunsus – seisev vesi kardab sulpsatust
Voldemar Kolga, psühholoog

Konnatiigist koguKONNAni
Kristiina Kübarsepp, Eestimaa Looduse Fond, „Konnad teel(t)" projekti koordinaator

13.00-13.45 Lõuna

13.45-14.45 Rollidest ja teatraalsusest kohalikul võimulaval
Jaan Urvet, teatrimees ja Ruhnu vallavanem

14.45-15.00 Kokkuvõtted

Üles

e-KOV

Neljapäev, 17. märts 2016 a.
ALLEGRO

10.00-14.25

Moderaator: Väino Olev, Tallinna IT direktor

10.00-10.20 KOVGIS EVALD 2016 – arengud ja uued arendused
Vello Solna, Geodata Arendus OÜ

10.20-10.40 Esri omavalitsuslitsentsi uued võimalused GIS-tehnoloogia rakendamiseks
KOV-is

Ettekandest kohapeal salvestatud videoklipp on järelvaadatav/kuulatav https://goo.gl/zQH5B4
Andreas Porman, AlphaGIS OÜ, geoinformaatik

10.40-11.00 Infohaldus Amphora abil. Uus hinnakiri ja uued arengusuunad
Ingmar Pappel, InterinxOÜ

11.00-11.20 Registrid ja tegeliku elukoha andmed
Diana Beltadze, Statistikaameti juhtivspetsialist
Vaata ka:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuvQ8YOPmhujbKMb1p3uGRNweyf_-FBIr

11.20-11.55 Autentimine ja digiallkirjad – eIDAS määruse ülevõtmine
Laura Kask, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide
osakond

11.55-12.35 Määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" ja AÜA kehtetuks
tunnistamine
Janek Rozov ja Liivi Karpištšenko, Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi
infoühiskonna teenuste arendamise osakond
Janek Rozov'i slaidikava
Liivi Karpištšenko slaidikava

12.35-13.00 KOV-ide avalike teenuste rahastamise võimalustest EL struktuurifondide
vahenditest

Maili Mahlapuu, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi infosüsteemide osakond

13.00-13.30 Lõuna

13.30-13.45 KOV ITK uuringust
(KOV IT juhtimise ja e-teenuste analüüs ja arendusettepanekud)
Margus Lehesaar, Rahandusministeeriumi arendusosakonna nõunik

13.45-14.05 Omavalitsuse valmidus turvalisteks IT lahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks
Jaan Oruaas, Anija volikogu aseesimees ja FocusIT konsultant

14.05-14.25 Küberturvalisuse väljakutsed omavalitsustes
Thea Sogenbits, Tallinna Polütehnikumi IT ja Telekommunikatsiooni erialaosakonna
juhataja

Üles