Linnade ja Valdade Päevad 2017

Lingid ettekannete slaidikavadele

XIII Linnade ja Valdade Päevad toimusid 15.-16. märts 2017 Tallinnas, Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses.

Osalemise statistika
Kuulajaid:
1.päev - 706
2.päev - 629
Lektorid, moderaatorid - 178
Eksponendid - 116
Korraldajad - 20
Press - 5

Mõned fotod Linnade ja Valdade Päevade avamisest ning avapäeva seminaridest.
https://flic.kr/s/aHskUz7c8j (fotograaf: Peeter Hütt)
https://flic.kr/s/aHskSuUVpF (fotograaf: Mari-Liis Ludvig)

Aitäh kõigile osalejatele - ettekandjatele, moderaatoritele, kuulajatele ning infostendidega väljas olnud ettevõtjatele/asutustele osalemast 13. Linnade ja Valdade Päevadel!

Kui soovite anda tagasisidet 13. Linnade ja Valdade Päevade kohta, siis saate seda teha anonüümselt siin:
https://goo.gl/9UhQuR


Jätkuvalt saab tagasisidet anda ka spetsiaalselt KOV IKT probleemide kohta (IKT töötoas seda küsiti):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7nXltaS6d6do-aq8-tGfzreYnNQ-GUwbOgcI4xFd13aZ9cA/viewform

Ettekanded, mille avalikustamiseks loa saame, ilmuvad siia (vasakpoolne menüü) hiljemalt 10. aprillil.

---
Linnade ja Valdade Päevade avamist saab jälgida 15. märtsil ajavahemikus 10:00-11:00 internetist lingil volis.ee

10.00-11.00 AVAMINE
Kersti Kaljulaid, Vabariigi President
Kirsti Narinen, Soome Suursaadik
Mihhail Korb, riigihalduse minister
Taavi Aas, Tallinna abilinnapea, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

Moderaatorid:
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees;
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

---
Kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus – Linnade ja Valdade Päevad  on toimunud juba kaksteist korda.

Kahel päeval toimuv mess-konverents on selle ajaga omandanud olulise koha omavalitsuste kõigi tavapäraste tegemiste kõrval.

Algatatud traditsiooni jätkab sel aastal juba 13. üritus.

Kõige uuema info leiab:
http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/

Otselink registreerimisele:
http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/registreerimine-2/

Mess-konverentsi  raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi  ja mitmeid diskussioone erinevatel teemadel, milles huvilistel on suurepärane võimalus osaleda ja kaasa mõelda. Viimastele aastatel on üritusel osalenud ka Eesti Vabariigi  president ja paljud ministeeriumide, riigiametite esindajad.

Kontaktmessil kohtuvad ettevõtjad kohalike  omavalitsuste juhtide, omavalitsusspetsialistide, riigiasutuste ning teiste avaliku sektori ametnike ja poliitikutega.
Messil on  sellel sihtrühmal suurepärane võimalus tutvuda toodete ja teenustega,  kaardistada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, saada infot perspektiivsetest suundadest ja võimalustest.

PEATEEMAD
• Haldusreform  ja KOV finantseerimine
• KOV areng ja planeerimine
• Linna/valla majandus (teed, prügimajandus,  transpordikorraldus, liiklusohutus, teenuste sisseostu võimalused)
• Energiamajandus KOV-idele
• Keskkond
• E-teenused KOV-is ja IKT lahendused
• Sotsiaalkaitse, eestkoste, sotsiaalteenused ja -toetused
• Kultuur ja sport
• Haridus-Laste ja noorte kultuuriaasta
• Siseturvalisus, järelevalveinstitutsioonid (õiguskantsler, kohus, riigikontroll)
• Noored ja kohalik omavalitsus
• Varia  (elanikkonna kaitse, päästeliit jt vabaühendused)

Avamine
Piirideta sotsiaaltöö kohalikus omavalitsuses
Haridus
Muudatused halduses ja kohalike omavalitsuste rahastamises
Keskkonnnafoorum
Energiamajandus ja tõhusad hooned KOV-is
Seaduslikkuse tagamine - ühine ülesanne (järelevalve ja kontroll)
KOV vastupanuvõime ja elanikkonna kaitse korraldamine
Kohalike omavalitsuste IKT taristu
Riigikogus esindatud erakondade debatt teemal „Eesti on nii tugev kui tugevad on meie (reformijärgsed) omavalitsused"
KOV kui teenuste korraldaja, eestkostja ja alaealiste mõjutaja
Kultuur
Haldusreform ja uued mustrid
Omavalitsuste sõprus- ja arengukoostöö
Riigihangete töötuba
Euroopa linnapoliitika
Linnad, vallad ja liikuvus
Kohaturundus
Külavanemad - kellele neid tegelikult vaja on?
KOV infosüsteemid ja e-teenused

Avamine
Kolmapäev, 15. märts 2017
SAALID GRANDE 1+2+3


10.00-11.00

Kersti Kaljulaid, Vabariigi President
Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi tervitus Linnade ja Valdade Päevade avamisel 15. märtsil 2017 a.

Kirsti Narinen, Soome Suursaadik
Haldusreform mõjutab ka sõprussidemeid

Mihhail Korb, riigihalduse minister
Riigihalduse ministri tervitus

Taavi Aas, Tallinna abilinnapea, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees
Tervituskõne

Moderaatorid:
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

Üles

Piirideta sotsiaaltöö kohalikus omavalitsuses
Kolmapäev 15. märts 2017 a.
Saal GRANDE 1


11.20-17.00

Kõnejuht: Eike Käsi, Keila abilinnapea

11.20-11.25 Sissejuhatus

11.25-11.45 Avakõne
Kaia Iva, sotsiaalkaitseminister

11.45-12.15 MARAC (Multi Agency Risk Assessment Conference)
Kadri Ann Salla, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Triin Raudsepp, Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi üksuse projektijuht

12.15-12.45 Eluruumide kohandamine
Mare Naaber, Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse juhataja - slaidikava
Tiia Taevere, Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna peaspetsialist - slaidikava

12.45-13.15 Ülevaade Tallinna uuest rahvatervise arengukavast
Merike Martinson, Tallinna abilinnapea

13.15-13.45 Lõuna

Kõnejuht: Sirje Kree, Tartu linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

13.45-13.50 Sissejuhatus

13.50-14.00 Raamatu „Teekond erilise lapse kõrval" tutvustus
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-kõrval.pdf-WEB.pdf
Anneli Habicht, raamatu kaasautor, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

14.00-14.35 Sotsiaaltransport
Kristiina Tuisk, Sotsiaalministeeriumi Hoolekande osakonna nõunik - slaidikava
Ketri Kupper, Sotsiaalministeeriumi Hoolekande osakonna peaspetsialist

14.35-15.05 Sotsiaaltöötajate supervisioon
Tiina Merkuljeva, MTÜ International Supervision and Coaching Institute (ISCI) juht ja
KOV sotsiaaltöötajate supervisiooni koordinaator

15.05-15.20 Kohvipaus

15.20-17.00 Kohalik omavalitsus ja sotsiaalteenused

15.20-15.55 Kohaliku omavalituse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel
Kristi Ploom, Õiguskantsleri kantselei Sotsiaalsete õiguste osakond,
õiguskantsleri nõunik

16.00-16.30 Inimese ja tema lähedaste panus sotsiaalteenuse eest tasumisel:
ülalpidamiskohustuse võlud ja valud

Angelika Sarapuu, Õiguskantsleri kantselei Sotsiaalsete õiguste osakond,
õiguskantsleri vanemnõunik

16.30-17.00 Arutelu

Üles

Haridus
OSKUSTE AASTA

Kolmapäev 15. märts 2017 a.
Saal GRANDE 2


11.20 - 17.10

Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

Koos tegemine

11.20-11.25 Sissejuhatus

11.25-12.00 KOVide suuremast rollist hariduspoliitika kujundamisel                 
Mailis Reps, haridus-ja teadusminister   

12.00-12.40 Kohaliku omavalitsuse ja riigi koostööst Viljandi riigigümnaasiumi näitel
Ando Kiviberg, Viljandi linnapea                              
Ülle Luisk, Viljandi Gümnaasiumi direktor

12.40-13.00 Koolijuhi kompetentsimudeli rakendamise võimalused
Marju Aolaid, SA Innove õpetaja ja koolijuhi  täiendusõppekeskuse juhataja

13.00 -13.30 LÕUNA

Ise olemine
13.30-14.00 Avalike teenuste arendamine omavalitsuste koostöös noorsootöö näitel. Noorte huvitegevuse toetuse kontseptsiooni rakendamine
Edgar Schlümmer, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor
 
14.00-14.30 Oskuste arendamine formaalse ja mitteformaalse hariduse koostöös. Tartu linna kogemused
Piret Talur, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja
/ettekanne jäi ära ettekandja haigestumie tõttu/ 

14.30-15.00 Laste ja noorte roll kohalikus omavalitsuses
Dalia Doman, MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu liige, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 8. kl õpilane
Linda Tälli, MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu liige, Tallinna Prantsuse Lütseumi 8.a klassi õpilane

15.00-15.10 KOHVIPAUS

Oskuste rakendamine

15.10-15.40 Kaasav haridus – kas kõigile sobiv?
Anne Kleinberg, Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliiniku juhataja

15.40-16.10 Tugivõrgustik ja - teenused Keila linna näitel
Riina Sippol, Keila Sotsiaalkeskuse juhataja ja
Kaja Peetris, Keila Kooli õppealajuhataja

16.10-16.30 On aeg otsustada hariva mängumaa kasuks!
Natalie Einasto, Fixman Eesti OÜ, LAPPSET spordi- ja mänguväljakute ametlik esindaja ja paigaldaja Eestis

16.30-17.00 Pilootprojektist „Liikuma kutsuv kool – laste ja noorte liikumisprogrammi arendamine"  ja kuhu edasi
Merike Kull, TÜ Liikumislabori juhataja, tervisekasvatuse lektor, PhD

17.00-17.10 Kokkuvõte

Üles

 

Muudatused halduses ja kohalike omavalitsuste rahastamises
Kolmapäev 15. märts 2017 a.
SAAL GRANDE 3

Fotod töötoast: https://flic.kr/s/aHskXjvKSJ (autor Märt Moll)

11.20-17.10

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik

11.20 KAS HALDUS VÕI HALDUSTERRITORIAALNE REFORM

11.20-11.30 Töötoa avamine

11.30-11.50 Haldusreformi sõlmpunktid kevadel 2017
Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler

11.50-12.10 Teenuste uuenduslikum ja säästlikum korraldamine hõreasustusega
piirkondades

Veiko Sepp, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE,           
analüütik

12.10-12.30 Haldusreform maavanema vaates
Margus Lepik, Valga maavanem

12.30-12.50 "Ei paremat pole kuskil maal"
Madis Kallas, Kuressaare linnapea, Saaremaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 
esimees

12.50-13.10 Vaivara ja Narva–Jõesuu haldusreformi keerises
Veikko Luhalaid, Vaivara vallavanem, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 
esimees

13.10-13.30 Ruumikava - ruumilise arengu tööriist
Elo Kiivet, arhitekt ja linnaplaneerija, MTÜ Linnalabor

13.30-14.00 Lõuna

14.00 MUUDATUSED KOHALIKE OMAVALITSUSTE RAHASTAMISES

14.00-14.20 Majandusväljavaated ja lähiaastate eelarvepoliitika
Sven Kirsipuu, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

14.20-14.40 Riigi maksupoliitika areng (sh kohalikud maksud)
Dmitri Jegorov, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

14.40-15.00 Fiskaalpoliitikast
Angelika Kallakmaa-Kapsta, PhD, Tallinna abilinnapea Taavi Aasa büroo  
konsultant

15.00-15.20 Maksumaksjad maksupoliitikast. Kohalike omavalitsuste võimalused tulu teenida
Lasse Lehis, Maksumaksjate Liidu juhatuse liige, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent

15.20-15.40 Kohvipaus

15.40-16.00 Kohalike omavalitsuste rahastamisest kriitiliselt
Airi Mikli, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör

16.00-16.30 Kohalike omavalitsuste rahastamise muudatused ja haldusreformiga seotud
fiskaalpoliitilised otsused

Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna juhataja
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna nõunik

16.30-16.50 Kuidas nutika finantsplaneerimisega maksumaksja raha kokku hoida?
Kaidar Raudmets, Danske Banki regionaalse äripanganduse osakonna juhataja

16.50-17.10 Ettevõtlus, tööhõive ja KOV tulud, 19. sajandist 21-sse
Mart Repnau, Repnau Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige

Üles

Keskkonnnafoorum

MAASTIK KUI VÄÄRTUS, PARGID JA ROHEALAD KUI TERVISLIKU ELUKESKKONNA ALUSSTRUKTUUR, MILLE HOIDMIST JA ARENDAMIST TULEB OSATA TARGALT PLANEERIDA

Kolmapäev 15. märts 2017 a.
SAAL BOLERO 1

11.20-17.10

I OSA Soome 100, Soome kogemusi
11.20-13.20
Ettekanded on inglise keeles.

Moderaatorid:
Urve Sinijärv, PhD, Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist
Rainer Vakra, kommunikatsiooni ja meedia magister, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

11.20-11.30 Landscape as a common good
Marko Pomerants, Minister of Environment, Republic of Estonia

11.30-11.55 European Landscape Convention: tools for landscape management in Finland
Tapio Heikkilä, Doctor of Arts 2007, MSc 1985, life sciences, environmental sciences, Senior environmental adviser, Ministry of the Environment, Finland

11.55-12.20 The Green Year Concept
Seppo Närhi, General Secretary, The Finnish Association of Landscape Industries

12.20-13.10 National Urban Parks (NUP) as Tool for Promoting Sustainable Urban Planning - Concept and Network
Jukka-Pekka Flander, MSc, ecology, Senior environmental adviser, Ministry of the Environment, Finland
 
13.10-13.20 Mis jäi kõlama Soome kogemusi kuulates?
Minister Marko Pomerants: Ega me ometi pole siin Eestis kõige sellega, millest äsja kuulsime lootusetult hiljaks jäänud?

II OSA: Eesti uuringuid ja rakendusi
14.15-17.15
Ettekanded on eesti keeles

Moderaator:
Kaja Peterson, PhD, Riigikantselei juures toimiva Säästva arengu komisjoni esimees

14.15-15.00 Linna haljastu arengukava vajalikkus ja koostamise põhimõtted Tallinna näitel
Kristiina Kupper, tehnikateaduste magister, Tallinna maastikuarhitekt

15.00-15.30 Narva kogemusi ja kavatsusi linna säästvaks arenguks. Narva Joaoru puhkeala – meeldiva puhkemaastiku loomine otse Narva südames koos mitmekesise
infrastruktuuriga

Ivan Sergejev, Narva peaarhitekt, M.Arch, vol. arhitekt 7

15.30-15.55 Ülikool, mis oskab ka tegudes olla roheline
Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli rohelise ülikooli projektijuht

15.55-16.20 Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart kui oluline samm  linna roheliseks pealinnaks saamiseks valmistumisel
Elena Sapp, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja

16.20-16.40 Turismisihtkoha teenuste disainimine aiandushuvilistele külastajatele
Ene Reedi, Teenuste disain ja juhtimine MBA, SA Lõuna-Eesti Turism juhataja

16.40-17.00 Eesti liitumine Euroopa maastikukonventsiooniga – ülevaade tehtust ja järgmised sammud
Urve Sinijärv, PhD, Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist

17.00-17.10 Keskkonnaministeeriumi maastike veebilehe tutvustamine
http://www.envir.ee/et/euroopa-maastikukonventsioon
Urve Sinijärv

17.10-17.15 Lõppsõnad
Kaja Peterson

Üles

Energiamajandus ja tõhusad hooned KOV-is

Kolmapäev, 15. märts 2017
SAAL BOLERO 2


11.20-17.00

Kõnejuht: Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik

11.30-11.50 Soojusmajanduse arengukavade meetmest
Siim Umbleja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtivkoordinaator

11.50-12.20 Kavadest lähtuvad investeeringud asenduslahendusteks
Siim Umbleja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, juhtivkoordinaator

12.20-12.40 Kavadest lähtuvad investeeringud katlamajade ja soojusvõrkude uuendamiseks
Jaanika Lilienberg, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator

12.40-13.00 Tänavavalgustuse uuendamise meetmest
Eduard Sizov, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator

13.00-13.30 Lasteaedadele CO2 kvoodi müügist kavandatud toetuse meetmest
Aivi Allikmets, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator

13.30-14.15 Lõuna

14.15-15.00 Mida silmas pidada kütte, õhuvahetuse ja jahutuse kavandamisel
Teet Tark, Hevac OÜ juhataja

15.00-15.30 Mida silmas pidada valgustuse projekteerimisel Lasteaias ja Hooldekodus
Tiiu Tamm, Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liige, dipl. insener

15.30-16.00 Päikeseelektrijaam Lasteaias ja Hooldekodus
Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, juhataja

16.00-16.30 Tehnosüsteemide koostöö, internetipõhine energiakulude ja kliimaparameetrite jälgimine
Criss Uudam, AU Energiateenuse OÜ

16.30-17.00 Kuidas energia säästmisele läheneda strateegiliselt?
Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp OÜ juhatuse liige

Üles

Seaduslikkuse tagamine - ühine ülesanne (järelevalve ja kontroll)

Kolmapäev 15. märts 2017 a.
Saal DUETTO

     
11.20-16.30

Kõnejuhid Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär ja Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

11.20 -11.30 Sissejuhatus

11.30-12.00 Kohalik omavalitsus põhiseaduslikkuse järelevalves
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees

12.05-12.40 Kohalikud omavalitsused ja riik – rivaalid või partnerid
Lavly Perling, Riigi peaprokurör

12.40-13.15 Tark omavalitsus õpib teiste vigadest!
Airi Mikli, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör

13.15-13.45 LÕUNA           

13.50-14.25 Mida peab KOV teadma andmekaitse reformist
Viljar Peep, Andmekaitse Inspektsiooni  peadirektor
                 
14.25-15.00 Andmekaitse nõuete täitmisest kohalikes omavalitsustes
Elve Adamson, Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor

15.00- 15.15 KOHVIPAUS

15.15-15.50 Korruptsioon kui julgeolekuoht
Eerik Heldna,  Kaitsepolitseiamet peadirektori asetäitja 
 
15.50 - 16.25 Omavalitsuse autonoomiat austav õiguskantsleri järelevalve
Helen Kranich, Õiguskantsleri vanemnõunik

Üles

KOV vastupanuvõime ja elanikkonna kaitse korraldamine

Kolmapäev 15. märts 2017 a.
SAAL ANDANTE

11.20-17.00

Kõnejuht: Maido Nõlvak, Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja

11.20-11.30 Sissejuhatus
Andres Anvelt, siseminister

11.30-12.05 Ohud ümbritsevas keskkonnas KOV vastupanuvõime vaates
Hannes Kont, Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler

12.05-12.50 Kuidas jääda ellu elutähtsa teenuse katkestusel?
Galina Danilišina, Siseministeeriumi elutähtsa teenuse nõunik

12.50-13.40 Lõuna

13.40-14.25 KOV kui tugisammas ja eestvedaja kriisireguleerimisel
Jaanis Otsla, Siseministeeriumi osakonnajuhataja asetäitja kriisireguleerimise alal

14.25-15.10 Kuidas valmistada elanikkonda kriisideks elanikkonnakaitse vaates?
Margo Klaos, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht 

15.10-15.25 Kohvipaus

15.25 KOHALIKUD OMAVALITSUSED ja VABAÜHENDUSED ELANIKKONNA KAITSEL

Kõnejuht: Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees, Antsla Vallavolikogu esimees

15.25-15.55 KOV KRIISIKAVA tegevused Harku valla näitel
Erik Sandla, Harku abivallavanem
Taniel Vain, Harku vallavalitsuse Planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja

15.55-16.20 Koostöö KOViga ja eeldused selle paremaks korraldamiseks
Priit Laos, Päästeameti Põhja päästekeskuse juht

16.20-16.45 Päästeliit, üks võimalus kuidas tagada abi kättesaadavus maapiirkondades
Margus Vetsa ja Peeter Mahon, Päästeliit

16.45-17.00 Mida on KOV-il võita kaitse alasest koostööst Eesti NATO Ühinguga ja
teiste vabaühendustega?
Krista Mulenok, Eesti NATO ühingu juhatuse liige

Üles

Kohalike omavalitsuste IKT taristu

Kolmapäev, 15. märts 2017
SAAL ALLEGRO

11.00-17.00

Kõnejuht: Väino Olev, Tallinna linnakantselei infotehnoloogia direktor

11.00-11.20 Sissejuhatus, kokkuvõte KOV IKT taristute olukorrast läbiviidud
andmekorje alusel

Nevel Paju, Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskus

11.20-12.00 ASO tegevus vallaasutuste liitmisel optikavõrku
Tarmo Hanga, Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonna juhataja

12.00-13.00 KOV IKT taristute ehitamine omavalitsuste liitumisel
Nevel Paju, Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskus

Linnad ja vallad ühinevad – kuidas ühendada IT taristud? Mis võimalusi annab IT taristu
haldamise teenuse sisseostmine?

Marko Metsoja, Atea AS-i Chief Technology Officer (CTO)

13.00-13.30 Lõuna

13.30-14.10 Erinevad internetiühenduse tüübid ning nende plussid ja miinused
Imre Kuus, MTÜ Valguskaabel

14.10-14.50 Kõigile arusaadav ISKE omavalitsuses
Ilmar Toom ja Kuldar Võsar, Riigi Infosüsteemi Amet

14.50-15.30 X-tee 6 ja DHX tulek omavalitsusse
Heiko Vainsalu, Riigi Infosüsteemi Amet - slaidikava
Hannes Kiivet, Riigi Infosüsteemi Amet - slaidikava

15.30-16.10 Wifi teenusena - Smart City lahendused ja edukad näited välisriikidest
Toomas Kadarpik, 3KGroup OÜ juhatuse liige

16.10-17.00 Kokkuvõttev arutelu. Tekkinud üldised IKT küsimused.

Üles

Riigikogus esindatud erakondade debatt teemal „Eesti on nii tugev kui tugevad on meie (reformijärgsed) omavalitsused"

Debatil osalesid:

Kalle Laanet, Eesti Reformierakond
Kersti Sarapuu, Eesti Keskerakond
Ivari Padar, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Siim Kiisler, Isamaa ja Res Publica Liit
Külliki Kübarsepp, Eesti Vabaerakond
Henn Põlluaas, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Üles

KOV kui teenuste korraldaja, eestkostja ja alaealiste mõjutaja

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL GRANDE 1

10.00-13.30

Kõnejuht: Anni Alev, Roosna-Alliku abivallavanem

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.35 Asendushooldus lähitulevikus
Liisa-Lotta Raag, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik

10.35-11.05 Perelepitus
Aila Rajasalu, Eesti Lepitajate Ühing, perelepitaja

11.05-11.35 Kohalikud omavalitsused ja nende eestkostel olevate laste elatisraha
Tambet Drell, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakond, auditijuht

11.35-12.10 Lastekaitseseadus
Eve Liblik, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse juht

12.10-12.30 Kas me jaksame kõiki hinnata ja aidata?
Tiina Kangro, Riigikogu liige

12.30-13.30 Alaealiste komisjonide kaotamise ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse
kehtetuks tunnistamise mõju kohalikule omavalitsusele

Kaire Tamm, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik
Elise Nikonov, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist
Kadri Ann Salla, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik

Üles

Kultuur

Laste ja noorte kultuuriaasta „Mina ka!"

Neljapäev 16. märts 2017 a.
Saal GRANDE 2


10.00-13.00

Kõnejuht: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite juht  

Ettekannete vahele näitab KUM laste- ja noorteaasta videoklippe pikkusega kuni 3 min

Ise olemine

10.00-10.05
Kõnejuhi avasõnad

10.05-10.30 Laste ja noorte kultuuriaasta, Laste Vabariik

Teema-aasta logoanimatsioon: https://www.youtube.com/watch?v=2Xe6K5KCMa4 (esitluse 10. slaid)
Laste Vabariigi videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=np3T0wHOjIo (esitluse 15. slaid)
Marju Kask, projektijuht

10.30-10.55 Kultuuripärandi arendamine
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

Koos tegemine

10.55-11.20 Kohaliku omavalitsuse roll lastele ujumisoskuse andmisel alates 2018. aastast
Helen Link, Eesti Ujumisliit, Õpime ujuma projektijuht  

11.20-11.45 Kohaliku omavalitsuse kultuuri rahastamise analüüs
Aivi Lintnermann, Rahvakultuuri Keskuse direktor

11.45-12.05 Kohalike omavalitsuste ja riigi koostööst lõimumispoliitika elluviimisel
Anne- Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi Kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik

12.05-12.30 Kohalike kunstigaleriide rollist Eesti kunstielus
Maria-Kristiina Soomre, Kultuuriministeeriumi Kunstide osakonna kunstinõunik

12.30-12.55 Eesti Vabariigi 100. sünnipäev igasse külla!
Margus Kasterpalu, EV100 juhtrühma liige ja suursündmuste juht

12.55-13.00 Kokkuvõte

12.00-14.00 LÕUNA

Üles

Haldusreform ja uued mustrid

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL GRANDE 3


10.00-15.00

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Andres Kaarmann, Saue abilinnapea

10.00-10.10 Seminari avamine

10.10-10.30 Haldusreform piirkondliku komisjoni vaates
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

10.30-10.50 Haldusreform Valgamaal, unikaalsel kontaktpinnal sünnivad väärt ideed
Kalev Härk, Valga linnapea

10.50-11.10 Viljandi vald tahab kiirelt liikuda ja areneda
Hellar Mutle, Viljandi vallavolikogu esimees

11.10-11.30 Kohvipaus

11.30-11.50 Põlva vald – jõude ühendades muudame kodukandi konkurentsivõime
tugevamaks

Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

11.50-12.10 Mõtteid linnade ja valdade üleriigilise koostöö korraldusest
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

12.10-12.30 Kui ühisest tegevusest sünnib ühistegevus ja koos töötamisest koostöö
Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht, ühinemisläbirääkimiste
koordinaator Raplamaal

12.30-13.10 Lõuna

13.10-15.00 Paneeliarutelu: Kuidas edasi?
Panelistid:
Mikk Lõhmus, Dr, Lääne-Nigula vallavanem, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse
õppejõud, haldusreformi eksperdikomisjoni liige
Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi avaliku halduse lektor
Georg Sootla, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi avaliku poliitika professor
Rivo Noorkõiv, Geomedia OÜ juhatuse esimees

13.10 Paneeli avamine, I osa:
Suure hajutatud valla haridus- ja sotsiaalhoolekande korralduse sõlmküsimused. Mikk
Lõhmus


Suure hajutatud territooriumiga omavalitsuse juhtimismudeli disain: probleemid ja
vastuolud
. Kersten Kattai, Georg Sootla, Ave Viks

Kogukondade huvide esindamine suures omavalitsuses: lahendades esindatuse ja
strateegilisuse vastuolud
. Georg Sootla, Kersten Kattai

Kohalike omavalitsuste regionaalne koostöö – kuidas edasi? Rivo Noorkõiv

13.50-15.00    Paneeliarutelu jätkub, II osa: Jätkame keeruliste küsimustega!

Üles

Omavalitsuste sõprus- ja arengukoostöö

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL BOLERO 2

10.00-13.00
Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

10.00-10.10 Avamine

10.10-10.30 Tartu koostöö sõprus- ja partnerlinnadega
Sirje Bork, Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakond, välissuhete juht

10.30-10.50 Pühast Maast itaalia veinideni - Haapsalu sõpruslinnad
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

10.50-11.10 Narva suhted Venemaa omavalitsustega
Anne Veevo, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Projektide
teenistuse juhataja

11.10-11.30 Liitumise mõju valla sõprus- ja partnerlussuhetele
Üllar Vahtramäe, Türi Vallavalitsuse arendusjuht

11.30-11.50 "Kodanike Euroopa" rahvusvahelise koostöö toetusprogrammi võimalused
Evelyn Valtin, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, programmi koordinaator

11.50-12.20 Eesti arengukoostööst ja humanitaarabist
Reigo Ginter, Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo lauaülem

12.20-12.40 Tallinna arengukoostööprojektid Ugandas
Kalle Sepp, Tallinna Arengu- ja koolituskeskuse juhatuse liige

12.40-13.00 Sambia ja Eesti koostöö rohujuure tasandil
Tiit Kuusemaa, EELK Puhja koguduse õpetaja, Sambia Sõbrad juhatuse liige

Üles

Riigihangete töötuba

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL DUETTO

10.00-11.30    RIIGIHANKED

Kuidas riigihankes eraldada terad sõkaldest?
Kuidas on riigihankes võimalik valida pädev ja usaldusväärne partner jäädes hankemenetluse suhteliselt jäikadesse piiridesse? Milline on praegune praktika ja milliseid muudatusi on oodata põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse kahtluse korral? Kuidas rakendada muid hindamiskriteeriume peale madalaima hinna, kuidas on hankijal võimalik mõjutada alltöövõtjate kasutamist ja kolmandate isikute näitajatele tuginemist kvalifitseerimistingimuste täitmiseks?
Kristina Laarmaa, vandeadvokaat advokaadibüroost Varul

Üles

Euroopa linnapoliitika

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL DUETTO


12.30-15.00

Milline saab olema keskuslinnade tulevik kasvavate rändevoogudega Eestis  ja Euroopas? ESPONi ja URBACTi erisessioon

Moderaator: Garri Raagmaa, TÜ geograafia osakond, regionaalplaneerimise dotsent, PhD

12.30-13.00 I Probleemipüstitus: keskuslinnade tulevik suurvallas ja omaette
Ärme unusta keskuslinnu!!!
Anti Allas, Võru linnapea

Kuressaare ja Saaremaa
Jaanis Prii, Kuressaare linnavolikogu ja revisjonikomisjoni liige

13.15-14.00 II Uued rändeprotsessid ja muutuv asustussüsteem: kuidas neid strateegilise üldplaneerimisega

„Uued" rändeprotsessid
Leen Rahnu, TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur, PhD

Üldplaneering – roll, tähtajad ja ettevalmistus
Pille Metspalu, Hendrikson & Ko üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, Eesti planeerijate ühingu juhatuse liige, MSc

14.15-15.00 III Analüüs ja meetmed Euroopast: ESPON ja URBACT

URBACT programmi esindus ja infopunkt Eestis alates 1. märts 2017
Kadri Leetmaa, TÜ geograafia osakonna teadur (Skype), PhD ja Garri Raagmaa, TÜ geograafia osakond.

Eedi Sepp, Rahandusministeeriumi Regionaalarengu osakonna nõunik, MSc

Kokkuvõte ja muud mõtted
Garri Raagmaa, TÜ geograafia osakond, regionaalplaneerimise dotsent, PhD

Üles

Linnad, vallad ja liikuvus

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL
ANDANTE

10.00-10.40

10.00-10.15 Liikuvusuuringud ja kavad - sisend eri tasandi planeeringutele
Marek Rannala, liikuvusekspert

10.15-10.30 Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse kava koostamine
Mari Jüssi, Maanteeamet / Tallinna transpordiamet, Tallinna liikuvuskava juhtekspert

10.30-10.40 Arutelu

Üles

Kohaturundus

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL ANDANTE

10.45-12.25

Kõnejuht: Reljo Saarepera, ERKAS juhatuse liige

10.45-11.05 Ajapaik – ühisloomeline kohaajalugu piltides
Vahur Puik, Ajapaik.ee

11.05-11.25 Meie sümbolid ja lipud muutuvas ajas
Karina Tõeleid, Lipuvabrik OÜ tegevjuht

11.25-11.45 Kas juhtida või lasta juhtuda?
Katri-Liis Reimann, TLÜ dotsent

11.45-12.05 Uue kohanarratiivi loomine
Thea Sogenbits, EBS-i teadur

12.05-12.25 Kodaniku ja ametniku infoportaal kohalikule kogukonnale
Merili Laanepere, Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialist

Üles

Külavanemad - kellele neid tegelikult vaja on?

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL
ANDANTE


12.45-15.00

Kõnejuht: Krista Habakukk, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige

Arutelu toimub läbi teemapaneelide

- Külavanem, kes ta on?
- Kuidas ja miks luua toimivaid koostöömudeleid omavalitsustes koostööks
külavanematega, mis roll on külavanema statuudil.
- Kuidas külaliikumine toetab maapiirkondades kohalikku initsiatiivi. KÜLATEE 2016

Lisaks jagame kohapeal kahe külavanema kogemuslugu koostööst omavalitusega

Osalejad: 
Ivi Proos, sotsioloog, Kodukandi nõukoja ekspert
Krista Habakukk, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige
Merle Mägi
Ester Tammis
Merle Jantson

Üles

KOV infosüsteemid ja e-teenused

Neljapäev, 16. märts 2017
SAAL ALLEGRO

10.00-14.30

Kõnejuht: Margus Püüa, E-riigi Akadeemia vanemekspert

10.00-10.40 KOVTP/KOVMEN põhised e-vormid ning areng universaalseks teenuste väravaks
Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskus

10.40-11.00 Amphora uued võimalused
Ingmar Pappel, Interinx OÜ juhataja

11.00-11.20 Faktipõhised juhtimisotsused KOVGIS EVALD -i uute arenduste pinnalt
Vello Solna, Geodata Arendus OÜ, juhatuse esimees

11.20-11.40 Targa omavalitsuse terviklik GIS-platvorm
Ranel Suurna, Alphagis OÜ osakonnajuhataja

11.40-12.00 Muudame ametnike töö eelarve planeerimisel inimlikumaks ja mugavamaks!
Helika Parts ja Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ

12.00-12.30 Lõuna

12.30-13.10 Registrite põhine rahvaloendus, REGREL, Statistikaamet,
paneeldiskussioon „Õiged andmed saavad alguse KOV-idest"
Esinejad + küsimus - slaidikava
Ettekanne - slaidikava
Enel Pungas, Siseministeerium, Rahvastiku toimingute osakonna juhataja
Mall Kivisalu, Maa-ameti aadressandmete osakonna juhataja
Kaja Sõstra, Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakond
Diana Beltadze, Statistikaameti üldosakonna juhtivspetsialist, REGREL projektijuht

13.10-13.30 E-arvest paberivaba raamatupidamiseni
Monika Toomemäe, Envoice OÜ ärijuht

13.30-13.50 Amphora on soodsaim e-arve operaator
Ingmar Pappel, Interinx OÜ juhataja

13.50-14.10 Ülevaade omavalitsuste poolt kasutatavatest infosüsteemidest KOV IKT
andmete korje andmete alusel

Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskus

14.10-14.30 Kokkuvõttev arutelu ja teistest saalidest laekunud KOV e-teenustega seotud
probleemid

Üles