Linnade ja Valdade Päevad 2018

Lingid ettekannete slaidikavadele

14. Linnade ja Valdade Päevad toimusid 14.-15. märts 2018 Tallinnas, Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses.

Videomeenutused YouTube-s:

Avamine (14. märts)
Me loome uue sajandi omavalitsust, I osa, hommik
(14. märts)
Me loome uue sajandi omavalitsust, I osa, pärastlõuna (14. märts)
Me loome uue sajandi omavalitsust, II osa, hommik (15. märts)
Me loome uue sajandi omavalitsust, II osa, pärastlõuna (15. märts)

Riigihalduse minister Jaak Aabi esinemine (Kohaliku omavalitsuse uued võimalused) (14. märts)
Peaminister Jüri Ratase esinemise (Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse partnerlus – võti tulevikku) salvestus YouTube-s (14. märts)
(Autor: Märt Moll)


Aitäh kõigile osalejatele - ettekandjatele, moderaatoritele, kuulajatele ning infostendidega väljas olnud ettevõtjatele/asutustele osalemast 14. Linnade ja Valdade Päevadel!

Osalemise statistika (2018):
Kuulajaid:
1.päev - 591
2.päev - 508
Lektorid, moderaatorid - 162
Eksponendid - 110
Korraldajad - 29
Press - 5

Fotosid vaata:
https://www.flickr.com/photos/141049498@N07/albums


Kui soovite anda tagasisidet 14. Linnade ja Valdade Päevade kohta, siis saate seda teha anonüümselt siin:
https://goo.gl/forms/lJd8KYFxh8RMpVk13

Ettekanded, mille avalikustamiseks loa saame, ilmuvad siia (vasakpoolne menüü) hiljemalt 10. aprillil.

* Väljapanekutega või reklaamiga osalenud ettevõtted, asutused ja organisatsioonid:
ALPHAGIS OÜ
ANDMEVARA AS
ATEA AS
ATIX OÜ
Civitta Eesti AS
COOP PANK AS
Da Vinci Food OÜ
DERMOSHOP OÜ
Dipri OÜ
EFTA BUSINESS FORECAST OÜ
ENVOICE OÜ
FUJITSU ESTONIA AS
GEODATA  Arendus OÜ
HOIAME KOKKU GRUPP OÜ
INTERINX OÜ
Karamelle OÜ
Kirjastus SEJS
KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KODA
LIPUVABRIK OÜ
Maanteeamet
MEDITECH ESTONIA OÜ
MUSICCASE OÜ
MUUW ESTONIA OÜ
Pagar Võtaks OÜ
Politsei-ja Piirivalveamet
Santa Monica Networks AS
SIGNE SEEBID OÜ
Sotsiaalministeerium
STATISTIKAAMET
TALLINNA ARENGU- JA KOOLITUSKESKUS SA
TERVISE ABI OÜ
TERVISEDENDUSE KONSULTATSIOONID OÜ
TIPTIPTAP OÜ
TOMMI PLAY OÜ
VM Disain OÜ


Avamine
Me loome uue sajandi omavalitsust
Õigesti ja õiguspäraselt korraldatud omavalitsus
KOV IKT teemad
Koostöö sõprusomavalitsustega, EL programmid ja läänemerepoliitika
Maa- ja keskkonnaküsimused
Kultuur meis, meie kultuuris
Veemajandus, energiamajandus, energiatõhusus
Uued võimalused KOV arengukava koostamisel
Haridus
Sotsiaaltöö KOV-s
Uus riigihangete seadus
KOVde parimad praktikad sotsiaalse taristu rajamisel
Regionaalvaldkond täna ja homme

Avamine

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAALID GRANDE 1+2


10.00-10.40 AVAMINE

Eiki Nestor, Riigikogu esimees
Jaak Aab, riigihalduse minister
Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea

Üles
 

Me loome uue sajandi omavalitsust

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAALID GRANDE 1+2

11.10-17.40 ME LOOME UUE SAJANDI OMAVALITSUST, I osa
I osa (ennelõuna), kokkuvõte YouTube-s

Seminar jaguneb kahele päevale. Mida oleks vaja teada, partnerite vahel jagada, tundma ja lahendama õppida uues olukorras, kus 2018. aasta sügiseks peab valmima uus arengukava ja eelarvestrateegia. Linnad ja vallad, nüüd juba uued ja suured omavalitsused arutavad läbi, kavandavad ja koostavad pika perspektiiviga vaate. Kindlasti oleks sealjuures abiks asjatundlik kõrvalpilk, veel pikem või üldisem vaade võimalikele sõlm- ja valikupunktidele. Mõistagi sõltub kõik inimestest, kellega koos me seda tööd teeme. Õpime ka seda, kuidas inimesi hoida.

Kõnejuhid:
Lauri Luur, Tori vallavanem;
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem

11.10-11.20 Seminari avamine
Jüri Võigemast
Ott Kasuri

11.20-11.45 Kohaliku omavalitsuse uued võimalused
Jaak Aab, riigihalduse minister
Jaak Aabi esinemine YouTube-s

11.45-12.10 Mida võiksime õppida, et Saue vallale 2030 vaates hea arengukava luua
Andres Laisk, Saue vallavanem

12.10-12.35 Kohaliku omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia võtmeküsimused
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja - slaidikava
Randar Lohu, Viimsi valla rahandusameti juhataja

12.35-13.00 Haridusvaldkonna (võrgu) kavandamise perspektiivid ja väljakutsed uutes (suurtes) omavalitsustes
Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik-koolivõrgu juht

13.00-13.25 Riik ja kohalik omavalitsus sotsiaalhoolekande väljakutsetes – võimalused ja valikud
Kaia Iva, sotsiaalkaitseminister

13.25-14.00 Lõuna

I osa (pärastlõuna), kokkuvõte YouTube-s

Kõnejuhid: Jüri Võigemast; Ott Kasuri

14.00-14.25 Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl
Mart Murdvee, PE Konsult, psühholoog

14.25-14.50 Majandusväljavaated ja lähiaastate eelarvepoliitika
Sven Kirsipuu, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

14.50-15.15 Quo vadis – Eesti riik?
Angelika Kallakmaa, PhD, Tallinna linnapea büroo konsultant

15.15-15.40 Kohalike omavalitsuste tulubaasi detsentraliseerimine omavalitsuste autonoomia suurendamiseks
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik

15.40-16.10 Kohvipaus

16.10-16.35 Kohalike omavalitsuste üleminek tekkepõhisele eelarvestamisele, mida see annab ja kuidas selle puhul praktiliselt eelarvet koostada ja täitmist kajastada?
Ingrid Niid, KOV nõustaja tekkepõhisele eelarvele üleminekul - slaidikava
Kirsti Toodu, Pärnu linna finantsjuhtimisteenistuse eelarve peaspetsialist - slaidikava

16.35-17.00 Statistikaamet on loomas igale huvilisele omavalitusjuhile personaalset juhtimislauda
Mart Mägi, Statistikaameti peadirektor

17.00-17.30 Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse partnerlus – võti tulevikku
Jüri Ratas, peaminister
Esinemise salvestus YouTube-s

17.30-17.40 Seminari lõpetamine

Neljapäev, 15. märts 2018
SAALID GRANDE 1+2

10.00-15.00 ME LOOME UUE SAJANDI OMAVALITSUST, II osa

II osa (ennelõuna), kokkuvõte YouTube-s

Kõnejuhid:
Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees ja
Veikko Luhalaid, Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees

10.00-10.35 Arengud kohalike omavalitsuste rahastamises 2018-2022
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik - slaidikava
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

10.35-11.00 Sisekontroll ja siseaudit – milleks ja kuidas seda rakendada suures ja väikeses omavalitsuses
Airi Mikli, Riigikontrolöri nõunik - slaidikava
Liivia Kruusmägi, Viljandi linna sisekontrolör - slaidikava

11.00-11.25 Kuidas luua tingimusi uute töökohtade tekkimiseks
Janek Kadarik, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja

11.25-11.50 Panga roll ettevõtluse arendamisel
Hans Pajoma, Coop Panga juhatuse liige ja äripanganduse juht

11.50-12.15 Kuidas tulevikust õppida ja juhtida?
Kaidi Peets, superviisor, juhtide ja meeskondade  coach, ISCI

12.15-12.50 Lõuna

II osa (pärastlõuna), kokkuvõte YouTube-s

Kõnejuhid:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem ja
Mati Toomsalu, Viljandimaa omavalitsuste Liidu tegevdirektor

12.50-13.40 Võimuintelligentsus kui oluline juhtimiskompetents
Viktoria Saat, psühholoog, superviisor, juhtide ja meeskondade koolitaja ja coach

13.40-14.05 Analüüs Viimsi valla tulubaasi suurendamise võimalustest
Mailis Alt, Viimsi valla arendusjuht

14.05-14.30 Kuidas juhtida südikalt isiklikku elu ja inimesi?
Kaupo Saue, ISCI õppejõud, superviisor, juhtimis- ja meeskonnatöö coach ja koolitaja

14.30-14.55 Kohalike omavalitsuste põhihuvid ja eelarveläbirääkimiste võtmeküsimused aastateks 2019-2022
Jüri Võigemast

14.55-15.00 Seminari lõpetamine

Üles
 

Õigesti ja õiguspäraselt korraldatud omavalitsus

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL GRANDE 3

Kõnejuhid:
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär ja
Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

11.30-12.00 Moodne teabehaldus omavalitsustes
Viljar Peep, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

12.05-12.40 Pilootprojektis osalevate omavalitsuste kogemustest andmekaitsemääruse rakendamisel
Evelyn Tohvri, Tallinna Linnakantselei, linna õigusteenistuse nõuete osakonna analüütik - slaidikava
Lii Laanemets, Türi vallasekretär

12.40-13.10 Kohalikku omavalitsust puudutav õigusloome ja järelevalve
Urmas Reinsalu, justiitsminister

13.10-14.00 Lõuna

14.00-14.30 Valimised 2019 tulekul – omavalitsuste uus roll valimiste korraldajana ja juhised, et avalikku raha ei kasutataks poliitiliseks mainekujunduseks
Airi Mikli, Riigikontroll, Riigikontrolöri nõunik

14.30-15.00 Muutused teenistuslehtede pidamisel alates 1.aprillist 2018.a.
Kaidi Meristo, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik - slaidikava
Janika Terve, Riigi Tugiteenuste Keskuse personaliteenuste osakonna juhataja

15.00-15.15 Kohvipaus

15.15-15.50 KOV – tea, mida teed, ja tee seda hästi
Helen Kranich, Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik

15.50-16.25 Korduma kippuvaid küsimusi ja tähelepanekuid haldusreformi elluviimisel
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik

Üles
 

KOV IKT teemad

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL BOLERO 1

11.10-17.15 KOV IKT TEEMAD

Kõnejuht: Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskuse spetsialist

11.10-11.40 Viimase miili arengutest
Urve Palo, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

11.50-12.30 Suur muutus on tulekul ehk KOV IKT strateegiast ja koordineerimisest
Margus Lehesaar, Rahandusministeeriumi arendusosakonna nõunik - slaidikava
Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskuse spetsialist

12.30-13.10 Inimeste ootused KOV veebilehe teenustele
Kaupo Kase, Viljandi vallavolikogu esimees

13.10-13.30 Mittekoosseisuline eelarvestaja VEERA
Helika Parts, Eesti Finantsteenuste Agentuur, KOV finantsjuht
Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur, partner/finantssüsteemide ekspert

13.30-14.10 Lõuna

14.10-14.30 Tänapäevane KOV infohaldus ja Amphora
Ingmar Pappel, Interinx OÜ

14.30-15.10 Pilveserverite rakendamine KOV IKT taristu haldusmudelis. KOV IKT taristute korrastamise projektist
Andres Klemm, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT) - ettekanne
Nevel Paju, KOV IKT kompetentsikeskuse spetsialist

15.10-15.30 Aasta arvemenetluse ja e-arvete turu avamisest
Ivar Veskioja, Envoice OÜ

15.30-16.10 Kohalikud andmed, dokumendid ja infosüsteemid
Hannes Kiivet, Riigi Infosüsteemi Ameti andmehalduse osakonna juhataja

16.10-16.50 EL kodanike autentimine KOV infosüsteemides ja muud eID sündmused 2018
Margus Arm, Riigi Infosüsteemi Ameti elektroonilise identiteedi osakonna juhataja

16.50-17.15 Päeva kokkuvõte

Neljapäev, 15. märts 2018
SAAL BOLERO 1

10.00-15.00 KOV IKT TEEMAD

Kõnejuht: Liia Hänni, e-Riigi Akadeemia - slaidikava (e-Riigi Akadeemia tutvustus)

10.00-10.20 Küberturvalisuse seadus ning sellest tulenevad kohustused omavalitsusele
Martin Mõtus, Riigi Infosüsteemi Amet

10.20-10.40 Küberturvalisus - linnade ja valdade päeva eri
Martin Undusk, CERT-EE / Riigi Infosüsteemi Amet

10.40-11.00 Omavalituse juhtimine ja kodanike kaasamine targa omavalitsuse GIS-lahenduse abil
Aivo Vard, AlphaGIS OÜ

11.00-11.35 RPIS uuenes - mida annab omavalitsusele planeeringute menetluskeskkond
Tanel Särgava, AS Andmevara

11.35-12.15 KOVGIS EVALD 2018  - kolme erineva tooteperekonna sünergia omavalitsusele
Vello Solna, Geodata Arendus OÜ

12.15-12.45 Lõuna

12.45-13.05 Kohaliku omavalituse arvutitöökohtade ja serverite haldus. VOLIS – istungite infosüsteem ning rahvaküsitluste platvorm kohaliku omavalitsuse jaoks
Marko Männik; Tanel Särgava, AS Andmevara

13.05-13.25 Haldusreform on toimunud. Mis saab IT-st kohalikus omavalitsuses?
Margus Vaino, Santa Monica Networks AS tegevjuht

13.25-14.25 HITSA teenused koolidele
Evelin Kasenõmm; Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

14.25-15.00 Kokkuvõtted, arutelu

Üles
 

Koostöö sõprusomavalitsustega, EL programmid ja läänemerepoliitika

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL BOLERO 2


11.00-15.30

Kõnejuht: Toivo Riimaa, ELVL asedirektor

11.00-11.30 Eesti ja Soome kohalike omavalitsuste koostöö
Hannele Valkeeniemi, Soome suursaatkonna pressinõunik

11.30-11.50 Narva koostöö Venemaa linnadega
Tatjana Laanvee, Narva linnavalitsuse välissuhete nõunik

11.50-12.10 Tartu koostöö Soome linnadega
Sirje Bork, Tartu linnavalitsuse välissuhete juht

12.10-12.30 Pärnu koostöö Rootsi linnadega
Andrus Haugas, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja

12.30-13.00 Programm „Kodanike Euroopa"
Evelyn Valtin, programmi koordinaator

13.15-13.50 Lõuna

14.00-14.30 Euroopa Liidu Läänemere poliitika ja Läänemere strateegia foorum Tallinnas
Eva-Maria Liimets, Välisministeeriumi Euroopa osakonna nõunik

14.30-15.00 URBACT programmi võimalused kohalikele omavalitsustele
Kadri Leetmaa, EL URBACT programmi Eesti kontaktpunkti koordinaator

15.00-15.30 Kesk-Euroopa programmi võimalused kohalikele omavalitsustele
Johanna Joosep, EL Kesk-Euroopa programmi infojuht

Üles
 

Maa- ja keskkonnaküsimused

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL DUETTO


11.00-12.15

Kõnejuht: Züleyxa Izmailova, Tallinna abilinnapea

11.00-11.15 Kohalikud omavalitsused maaga või maata – selles on arengu põhiküsimus
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

11.15-11.30 Kohalikud omavalitsused EL-s õigusega ja EL-s olevas Eestis õiguseta valida parim ja kohalikele oludele sobivaim jäätmehooldemudel – selles on jäätmehoolde tulemuslikkuse ja ringmajandusele ülemineku põhiküsimus
Harri Moora, SEI-Tallinn programmijuht, vanemekspert

11.30-12.15 Paneeliarutelu taustaslaid

Osalevad:

Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Ado Lõhmus, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Andres Metsoja, Riigikogu keskkonnakomisjoni liige, Pärnu Linnavolikogu esimees

Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

Harri Moora, SEI-Tallinn programmijuht, vanemekspert

Dr. Carri Ginter, AB Sorainen partner, TÜ EL õiguse dotsent

Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja

Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja

Kristo Rossman, Paikre OÜ juhataja

Tarmo Tammiste, Narva linnapea

12.15-13.00 Lõuna

13.15-17.30 Keskkonna- ja ringmajanduse objektide külastus.

Buss väljub Viru hotelli peaukse eest kell 13:15

13.40-15.00 Ringkäik Iru jäätmepõletusjaamas. Juhendab ja küsimustele vastab
Dmitri Širokov, Enefit Green AS arvestus- ja režiimiinsener

15.15-16.40  Ringkäik Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses.
Juhendab ja küsimustele vastab Jana Mehine, TJT keskkonnaspetsialist

17.15 Saabumine Viru hotelli juurde

Üles
 

Kultuur meis, meie kultuuris

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL DUETTO


13.30-16.20

Kõnejuht: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite juht

13.30-13.35 Sissejuhatus

13.35-13.55 Keeleõppe võimalused ja keelemajad – kuhu ollakse teel
Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

13.55-14.15 Lõimumis- ja rändealane nõustamine – KOVdele pakutavad koolitused ning võimalik kaasamine
Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) vanemnõustaja

14.15-14.35 Pikaajaline õpilasvahetus – koolide kaasamine ja perede leidmine
Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht

14.35-14.55 Kohaliku omavalitsuse võimalused roma noorte haridustee toetamiseks
Mall Saul, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik

14.55-15.15 Treenerite toetus
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

15.15-15.35 Ujumise algõpetus ja regionaalsete tervisekeskuste programm
Tiina Möll, Kultuuriministeeriumi spordi osakonna nõunik

15.35-15.55 Kuidas turundada linna läbi kultuuriürituse
Helen Sildna, Tallinn Music Weeki peakorraldaja

15.55-16.15 Kultuuriprojektid ja loomemajandus
Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik

16.15-16.20 Kokkuvõte


Üles
 

Veemajandus, energiamajandus, energiatõhusus


Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL ALLEGRO


11.00-17.00

Kõnejuht: Aare Vabamägi, EMOL nõunik

11.00-11.05 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja sissejuhatus

Veemajandus

11.05-11.30 Toetus eraisikutele ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks liitumispunktist hooneni
Tiiu Noormaa, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, juhtivkoordinaator

11.30-11.45 "Jätkusuutlik vee-ettevõte" uuringu lühitutvustus
Indrek Tamberg, Keskkonnalahendused OÜ

11.45-12.00 Eesti Linnade Liidu seisukoht jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia tegevuskava põhimõttelistes küsimustes
Jüri Võigemast

Energiamajandus

12.00-12.20 Toetus soojusmajanduse projektidele, katlad ja torud
Jaanika Lilienberg, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projektikoordinaator

12.20-12.40 Toetus soojusmajanduse projektidele, kaugküttest lahti ühendamine, soojusmajanduse arengukavad ning biometaani kasutamisele ühistranspordis
Siim Umbleja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, juhtivkoordinaator

12.40-13.00 Toetus tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks
Eduard Sizov, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projektikoordinaator

13.00-13.40 Lõuna

Energiatõhusus

13.40-14.00 Sissejuhatus
Aare Vabamägi, energiaaudiitor

14.00-14.30 Energiasäästmislahendused - strateegiline lähenemine läbi praktilise kogemuse
Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp OÜ

14.30-15.00 Energiatõhusust ETA tähenduses ja selle saavutamist tehniliste vahenditega
Teet Tark, HEVAC OÜ juhataja

15.00-15.30 Lasteaedade energiatõhususe tõstmise projektide elluviimine
Krisli Kõrgesaar, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projektikoordinaator

15.30-16.00 Hooldekodude toetusmeede
Natalja Tšikova, Rahandusministeeriumi välisvahendite rakendamise osakond, nõunik

16.00-16.30 Mõeldes Hooldekodude ja Lasteaedade hankele - lähenemine, kuidas hankida tulemust, mitte rauda ja betooni
Aivar Uutar, AU Energiateenus OÜ juhataja

16.30-17.00 Hooneautomaatika abil suured investeeringud tehnosüsteemidesse energiatõhususe ja kasutaja heaks tööle
Raul Daniel, AS Tallinna Sadam, peaautomaatik

Üles
 

Uued võimalused KOV arengukava koostamisel

Kolmapäev, 14. märts 2018
SAAL ANDANTE


13.00-14.30

Suurandmete kasutamine võimaldab Statistikaametil mitmekesistada tooteportfelli ja pakkuda olulise administratiivse kuluta täiesti uut statistikat. Näiteks kasutades elektriandmeid on võimalik KOV tasandil jälgida rahvastiku paiknemise dünaamikat (öö- ja päevarahvastik) ning tuvastada tühje eluruume. Ettevalmistused registripõhiseks rahva ja eluruumide loenduseks on aidanud parandada registrite andmekvaliteeti KOV tasandil nii elanike, elamufondi kui ka töökohtade asukoha kohta.

13.00-13.45 Uued andmeallikad ja nende võimalused KOV tasandil statistikat pakkuda

13.00-13.05 Avasõnad
Mihkel Servinski, Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakond, peaanalüütik

13.05-13.15 Suurandmed ja Statistikaameti võimekus neid kasutada
Toomas Kirt, Statistikaameti andmetöötluse arendusosakond, arenduste ekspert

13.15-13.25 Mida näitab elektritarbimise statistika?
Helerin Äär, Statistikaameti statistika levi osakond, geoinfo spetsialist

13.25-13.40 Registripõhisest eluruumide statistikast
Vassili Levenko, Statistikaameti sotsiaal­statistika ja analüüsi osakond, vanemanalüütik

13.45-14.30 Registriandmete kasutamine KOV arengu planeerimisel

13.45-13.55 Kus paikneb rahvastik päeval?
Ülle Valgma, Statistikaameti statistika levi osakond, geoinfo juhtivspetsialist

13.55-14.10 Töötamise koha ja ameti andmete kogumine eesmärk töötamise registrisse
Veiko Berendsen, Statistikaameti andme­töötluse arendus­osakond, juhtivmetoodik

14.10-14.20 Parim asukoht päevakeskusele. Lüganuse valla näide
Ülle Valgma, Statistikaameti statistika levi osakond, geoinfo juhtivspetsialist

14.20-14.30 Kokkuvõte
Mihkel Servinski

Üles
 

Haridus


Neljapäev, 15. märts 2018
SAAL GRANDE 3


10:00-15:00

Muutusteks valmis?!

Kõnejuht:       
Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.40 Õpikäsitus ja kooliuuendus: mis, miks ja kellele?
Mati Heidmets, Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor

10.40-11.10 Hariduskorralduse kujundamine peale haldusreformi
Piret Sapp, Haridus-ja Teadusministeeriumi nõunik

11.10-11.40 Õpetaja töö- ja palgakorraldusest praktiku pilguga, koolijuhi kogemus
Margus Veri, Pärnu Ülejõe Põhikooli direktor
Valeri  Gramakovski, Kärdla Põhikooli direktor

11.40-12.00 Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse hetkeseisust: ülevaade omavalitsuste kavadest  riigipoolse toe kasutamisel
Kaire Soomets, Eesti Noorsootöö Keskuse KOV koostöögruppide toetamise ja loovuse arendamise üksuse juht

12.00-12.20 Mänguväljakute turvaalused
Andrus Palm, Atix OÜ

12.20-12.50 LÕUNA

12.50-13.10 HEV õpilaste õppekorraldus Haapsalu Linna Algkooli näitel
Malle Õiglas, Haapsalu Algkooli direktor

13.10-13.40 Kuidas aitab last, haridusasutust, lapsevanemat ja kohalikku omavalitsust kooliväline nõustamismeeskond?
Urve Sellenberg, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juhataja

13.40-14.25 Väljakutsed hariduspoliitika kujundajatele
Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

14.25-14.55 Sotsiaalkindlustusameti (SKA) rollist tugiteenuste osutamisel
Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusameti  arendus- ja ennetustalitluse puuetega laste tugiteenuste juht

14.55-15.00 Kokkuvõte

Üles

 

Sotsiaaltöö KOV-s


Neljapäev, 15. märts 2018
SAAL BOLERO 2


10:00-15:00

Omavalitsus kui soovide kaev

Kõnejuht: Eike Käsi, Keila linna abilinnapea

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.35 Riigi ja kohalike omavalitsuste roll kaasaegse hoolekande süsteemi kujundamisel
Häli Tarum, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja

10.35-11.00 Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenused: määruste murekohad
Kärt Muller, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja

11.00-11.20 Sotsiaalkindlustusameti uued ülesanded, kohaliku omavalitsuse järelevalve
Katre Koit, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna juht

11.20-11.50 Asendushoolduse uus nägu
Nadežda Leosk, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse asendushoolduse valdkonna juht
Helen Jõks, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik

11.50-12.20 Nägemus asendushooldusest
Sirli Peterson, SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja          

12.20-13.00 Lõuna

Omavalitsus aitab ja toetab

Kõnejuht: Tiia Spitsõn, Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

13.00-13.05 Sissejuhatus

13.05-13.25 Hoolekandest linnade ja valdade päeval 2018
Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna sotsiaalala asekantsler

13.25-13.50 Riskikodude abistamisest kohaliku omavalitsuse ja Päästeameti koostöös
Priit Laos, Päästeameti nõunik
Anni Alev, Päästeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist

13.50-14.20 Eaka pereliikme ülalpidamiskohustuse analüüs ja juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele
Katrin Orav, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

14.25-14.55 Puuetega laste teenused ja rahade kasutamine
Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht

Üles
 

Uus riigihangete seadus

Neljapäev, 15. märts 2018
SAAL ANDANTE


10:00-11:30

Kristina Laarmaa, nõunik, vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)

Töötoas antakse ülevaade 1.09.2017 jõustunud riigihangete seaduse olulisematest muudatustest rõhuga rakenduspraktikas tekkinud probleemidel ja uuemal vaidlustuspraktikal. Muuhulgas leiavad käsitlemist järgmised teemad:

-Kõrvaldamise alused ja heastamine

- Kvalifitseerimine ja hankepass

- Pakkumuse konfidentsiaalsus ja ärisaladus

- Hindamiskriteeriumid

- Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

- Vaidlustusmenetlus

Üles
 

KOVde parimad praktikad sotsiaalse taristu rajamisel

Neljapäev, 15. märts 2018
SAAL DUETTO


10:00-14:45

Kõnejuhid:
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem ja
Ott Kasuri, Harku vallavolikogu liige

10.00-10.20 Avaliku ruumi kujundamine virtuaalreaalsuse abil
Erki Pähklamägi, Tiptiptap OÜ, maastikuarhitekt

10.20-10.40 Tervisekeskuste kaasajastamine, I vooru kokkuvõte
Liis Sildnik, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond, esmatasandi tervishoiu peaspetsialist
Agris Koppel, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja

10.40-11.00 Üldhariduskoolide digitaristu programmist, I vooru kokkuvõte
Jüri Saar, Hariduse Infotehnoloogia SA, Koolide digitaristu kaasajastamise programmijuht

11.00-11.20 Üldhariduspõhikoolide renoveerimise meede, I vooru kokkuvõte
Kalle Küttis , Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik-koolivõrgu juht

11.20-11.40 Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes
Alvar Nõuakas, Riigikontrolli auditiosakonna audiitor

11.40-12.00 Toetused KIK keskkonnaprogrammist
Ulvi Tuisk, Keskkonnainvesteeringute Keskus, projektikoordinaator

12.00-12.20 Munitsipaalvara võõrandamisest kohtutäituri vahendusel www.oksjonikeskus.ee keskkonnas 
Jaan Lõõnik, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, nõunik

12.20-12.40 Külavanema statuudi juhendmaterjal, koostöömudel  ja selle rakendamine omavalitsustes
Krista Habakukk, Eesti Külaliikumine Kodukant

12.40-13.15 Lõuna

13.15-13.45 KOV elamufondi arendamise programmist
Urve Palo, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

13.45-14.05 Elanikkonnakaitse kontseptsioonist ja vastutusjaotusest
Margus Vetsa, MTÜ Päästeliit

14.05-14.25 KIK toetused jäätmemajandusele struktuurivahenditest
Merje Rahn, Keskkonnainvesteeringute Keskus, projektikoordinaator

14.25-14.45 Jäätmeveost vabastamise temaatika Harku valla näitel
Tõnu Tuppits, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus, juhataja

Üles
 

Regionaalvaldkond täna ja homme


Neljapäev, 15. märts 2018
SAAL ALLEGRO


10:00-15:00

Kõnejuht: Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

10.00-10.20 Ühinenud omavalituse ilu, võlu ja valu Pärnu linna näitel
Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

10.20-10.40 Omavalituse ühinemise katse ilu, võlu ja valu Rakke-Koeru näitel
Alo Aasma, endine Järva maavanem

10.40-10.55 Harjumaa Omavalitsuste Liit ning regionaaltasand täna ja homme
Joel Jesse, Harjuma Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

10.55-11.10 Regionaalne tasand täna ja homme Valgamaa Omavalitsuste Liidu näitel
Rein Org, Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht

11.10-11.30 Ühistranspordikeskused - ühinemise kogemused ja kuidas nad näevad keskust tulevikus Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse (endine Harju ÜTK) näitel
Vello Jõgisoo, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor

11.30-11.50 Uus regionaalhalduse osakond ja maakondlikud talitused – täna ja 2 aasta pärast
Väino Tõemets, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja

11.50-12.10 Regionaalsus tulevikus? Valitsemistasandite sisemine koostöö ja omavaheline partnerlus pärast maavalitsusi
Kersten Kattai, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.10-12.40 Lõuna

12.40-13.00 Maakonna arengustrateegiate koostamine muutnud olukorras ja mis on nende tähendus, Regionaalarengu programmid maavalitsuste reformi järgselt ja nende tulevik
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

13.00-13.15 Regionaalse ettevõtluse arendamine ja MAK-ide roll
Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja

13.15-13.30 Maaelu poliitika ja Leader tulevikust 2020+
Marko Gorban,  Maaeluministeeriumi asekantsler

13.30-13.45 Riigi ja KOVi planeeringute suhe tulevikus
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja

13.45-14.30 Kuidas planeerida ja arendada Eestit ja selle regioone pärast maavalitsuste lõppu?
Pille Metspalu, Hendrikson & Ko üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, Eesti planeerijate ühingu juhatuse liige
Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent

14.30-15.00 Paneeliarutelu teemadel Regionaalsed omavalitsuste liidud vs Regionaalametid ning nende ülesanded, regionaalne jaotus, liitudele avalik-õiguslik staatus

Paneelis osalevad:

Jaak Aab, riigihalduse minister

Aivar Kokk, Riigikogu Liige

Arto Aas, Riigikogu liige

Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent

Veikko Luhalaid, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees

Tiit Toots, SA Võrumaa Arenduskeskuse juht

Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Üles