Linnade ja Valdade Päevad 2006

Lingid ettekannete slaidikavadele

Video LVP debatist erakondade esindajatega 16.02.06 Tallinnas
Teema: Erakondade omavalitsuspoliitika suunad (2006–2013)

Teema: Erakondade omavalitsuspoliitika suunad (2006–2013)

Debatti juhtis Märt Treier, osalesid erakondade esindajatena – Vallo Reimaa (Isamaaliit), Toomas Varek (Keskerakond), Jaanus Männik (Rahvaliit), Tõnis Kõiv (Reformierakond), Aivar Õun (Res Publica), Jarno Laur (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Videost on kaks varianti:

1) Kvaliteetsem  (360 x 288 pikslit, faili suurus 141 MB)
    Pildikvaliteedi näidis (ca 1 min, ~ 1,3MB)

2) Viletsama kvaliteediga (180 x 144 pikslit, faili suurus 68,5 MB)
Pildikvaliteedi näidis  (ca 1 min, ~ 0,6MB)Plenaaristung
KOV finantseerimine, eelarved
Sotsiaalhoolekanne, tervishoid (16.02.06)
Keskkond (16.02.06)
Haridus (16.02.06)
Omavalitsuste liitumine (16.02.06)
Dokumendihaldus (16.02.06)
KOV koolitus (16.02.06)
Väliskoostöö ja rahastamine (16.02.06)
KOV ja Euroopa Liit (16.02.06)
IT-lahendused KOV teenistuses
Planeeringud (16.02.06)
Infrastruktuur (16.02.06)
Ühistransport (16.02.06)
Maakasutus, ruumiline planeerimine (17.02.06)
Kütus/energia (17.02.06)
Teede-tänavate korrashoid (17.02.06)
Ettevõtlus ja turism (17.02.06)
Finantsskeemid ehitamiseks (17.02.06)
Kriisireguleerimine/korrakaitse (17.02.06)


Plenaaristung

Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu loomise perspektiiv
Margus Lepik, Linnade Liidu juhatuse esimees

Regionaalminister Jaan Õunapuu kõne teemal kohalike omavalitsuste osa Eesti regionaalarengus

Vabariigi President valdade ja linnade päevade avamisel 16. veebruaril 2006 Viru hotellis

Üles

KOV finantseerimine, eelarved

Kohalike eelarvete tulubaas 2006. a ning perspektiivid 2007. aastaks
02.03.2006
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna kohalike omavalitsuste talituse juhataja

Omavalitsusliitude taotlused 2007. aasta eelarveläbirääkistel
02.03.2006
Tiit Kirss, Linnade Liidu büroo nõunik

Kohalike omavalitsuste finantseerimine omavalitsuse seisukohalt
01.03.2006
Angelika Kallakmaa, Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse peaspetsialist

Kohalikud omavalitsused ja sotsiaaldialoog
01.03.2006
Jüri Võigemast, Linnade Liidu tegevdirektor

Üles

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid (16.02.06)

Ülevaade eelarveläbirääkimistest sotsiaalhoolekande valdkonnas
01.03.2006
Ülle Erman, Taebla vallavanem

Sotsiaalhoolekande arengust Tallinnas
01.03.2006
Merike Martinson, Tallinna abilinnapea

Mida lapsed söövad
01.03.2006
Ando Meerbach, ANC Toitlustuskonsultatsioonid OÜ


Üles

Keskkond (16.02.06)

Ülevaade riigi keskkonnapoliitikast ja selle elluviimisest
27.02.2006
Villu Reiljan, keskkonnaminister

Kohalike omavalitsuste ja Vabariigi Valitsuse läbirääkimised
27.02.2006
Jaanus Tamkivi, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

Ökoloogilisest maksureformist teadlase vaatevinklist
27.02.2006
Raivo Vilu, TTÜ biotehnoloogia õppetooli juhataja, professor

Veemajanduse arendamine Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisel. Rapla ja Kehtna valla ühisprojekti õppetunnid
27.02.2006
Vahur Tarkmees, projektijuht

Korraldatud jäätmeveole ülemineku kogemusi Kuusalu vallast
03.04.2006
Priit Adler, Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist

Korraldatud jäätmeveole ülemineku kogemusi
27.02.2006
Jaan Lõõnik, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu direktor

Korraldatud jäätmeveole ülemineku kogemusi Tallinnas
27.02.2006
Tõnu Tuppits, Tallinna linnavalitsuse keskkonnaameti juhataja

Interaktiivne jäätmestatistika kaardirakendus
27.02.2006
Inge Nael, Statistikaameti geoinfosüsteemide talituse peaspetsialist

Interaktiivne jäätmestatistika kaardirakendus
27.02.2006
Inge Nael, Ivar Rannama, Kaia Oras - Statistikaamet

Paneeldiskussioon. Ökoloogiline maksureform
27.02.2006
Urmas Koidu, Lauri Lelumees - Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna kaudsete maksude talitus

Paneeldiskussioon. Ökoloogiline maksureform
27.02.2006

Olavi Tammemäe, Keskkonnaministeeriumi abiminister

Paneeldiskussioon. Õkoloogiline maksureform
27.02.2006
Jüri Võigemast, Linnade Liidu tegevdirektor

Paneeldiskussioon. Ökoloogiline maksureform
27.02.2006
Urve Erikson, IVOL tegevdirektor

Paneeldiskussioon. Ökoloogiline maksureform
27.02.2006
Aivar Nigol, Võru linnavalitsuse arendusosakond

Paneeldiskussioon. Ökoloogiline maksureform
Raivo Vilu, TTÜ professor


Üles

Haridus (16.02.06)

Ülevaade eelarveläbirääkimistest
01.03.2006
Ille Allsaar, Linnade Liidu nõunik

Väärtused ja eetilised valikud
01.03.2006
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, filosoofiadoktor 

Toidu väljastamisega kaasnevad probleemid ning lahendused koolides
01.03.2006
Aivo Oblikas, Bestmark Suurköökide AS

Üles

Omavalitsuste liitumine (16.02.06)


Soome omavalitsusliitude ühendamine ja kohaliku omavalitsuse reform
01.03.2006
Jussi-Pekka Alanen, jurist, Soome omavalitsusliidu endine tegevjuhataja

Omavalitsusüksuste liitumise protsess Eestis
01.03.2006
Igor Ligema, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja asetäitja

Suur-Türi valla ootused
01.03.2006
Toomas Marrandi, Türi vallavanem

Ühinenud Karksi valla kogemused
01.03.2006
Arvo Maling, Karksi vallavanem

Ühinenud Otepää valla kogemused
01.03.2006
Aivar Nigol, Otepää linna- ja vallajuht aastatel 1992-2005

Üles

Dokumendihaldus (16.02.06)

Avaliku sektori dokumendihalduse olevik ja tulevik
02.03.2006
Kädi Riismaa, Riigikantselei dokumendihalduse osakonna juhataja

Dokumendihalduse arendustegevus Tartu linnas
02.03.2006
Aune Visnapuu, Tartu Linnavalitsuse dokumendiregistri peaspetsialist

IBM GoPro dokumendihalduse lahendus omavalitsusasutustes
02.03.2006
Eveli Heldring, IBM teenuste projektijuht

Dokumendihaldus Tallinna Linnavalitsuses
02.03.2006
Anne-Mari Vunder, Tallinna Linnakantselei üldosakonna juhataja

Üles

KOV koolitus (16.02.06)

Tööjõu rent - uus ja paindlik võimalus personalihalduses
02.03.2006
Väino Tälli, Varamiespalvelu OÜ juhataja

KOV ametnike koolituses toimunud muudatused
02.03.2006
Kaspar Kaugija, Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse (ATAK) direktor

KOV ametnike 2006. aasta koolitusprioriteedid (ATAK)
02.03.2006
Lii Murdmets, Sisekaitseakadeemia ATAK kliendisuhete juht

Juhtide arendamine kohalikus omavalitsuses
02.03.2006
Tarmo Toiger, Inscape Baltic konsultant

Ühtsed alused personalitööks Tallinna linna ametiasutustes
02.03.2006
Marika Lepikult, Tallinna Linnakantselei personalidirektor

Üles

Väliskoostöö ja rahastamine (16.02.06)

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindus Brüsselis
02.03.2006
Anne-Ly Reimaa, Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu
02.03.2006
Toivo Riimaa, Linnade Liidu tegevdirektor

Helsinki-Tallinn Euregio kogemused INTERREG projektide rakendamisel
02.03.2006
Katri-Liis Lepik, MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio tegevjuht

INTERREG III rakenduslik kogemus ja 2007-2013 territoriaalse koostöö programmist
02.03.2006
Krista Kampus, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja asetäitja

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamine
02.03.2006
Katre-Eljas Taal, Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist

Üles

KOV ja Euroopa Liit (16.02.06)

Meie võimalused ja väljakutsed 2007-2013 programmeerimisperioodil
02.03.2006
Renaldo Mändmets, Rahandusministeeriumi asekantsler

EL abirahade võimalused ja ohud omavalitsuste projektides
02.03.2006
Aivar Roop, Hansapanga EL ja struktuurifondide valdkonna juht

Euroopa Sotsiaalfondi projekti rakendamise praktika
02.03.2006
Toomas Välimäe, Harjumaa Omavalitsuste Liidu büroo direktor

Europrojektide läbiviimise kogemus Tallinna ettevõtlusametis
02.03.2006
Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna arenguprojektide koordinaator

Üles

IT-lahendused KOV teenistuses

Interaktiivsed kaardirakendused
02.03.2006
Inge Nael, Statistikaameti geoinfosüsteemide talituse peaspetsialist
Ivar Rannama, Statistikaameti geoinfosüsteemide talituse vanemspetsialist


Elektroonilise dokumendihalduse võimalused ja näited
02.03.2006
Kaire Karp ja Ketlin Karp, Microlink Eesti AS

Kaart omavalitsuse veebilehel
02.03.2006
Tõnu Randaru, AS Regio geoinfo osakonna juhataja

KOV universaallahendus
02.03.2006
Villem Alango, AS Datel juhatuse liige

Üles

Planeeringud (16.02.06)

Ärge andke võimu ära
03.04.2006
Jüri Lass, Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja

Riigi eelarvestrateegia
02.03.2006
Ivar Sikk, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja

Strateegiliste arengukavade liigid
02.03.2006
Annika Hinno, Rahandusministeeriumi halduspoliitika osakonna riigistruktuuride talituse peaspetsialist

Strateegiadokument – Eesti regionaalarengu strateegia
02.03.2006
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

Miks on vajalik maakonna arengukava
02.03.2006
Siiri Ojamuru, Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

"Kasvukeskused" omavalitsuses – arengu eeldused, innovatsioonid ja strateegiline planeerimine
02.03.2006
Ülo Kannelmäe, õppejõud ja A&L Managment Eesti AS juhataja

Tööjõud – ammenduv ressurss
02.03.2006
Mihkel Servinski, Statistikaameti analüüsi ja väljaannete talituse peaanalüütik
Ülle Pettai, Statistikaameti sotsiaalstatistika osakonna juhtivstatistik


Üles

Infrastruktuur (16.02.06)

Elektrivõrgu areng ja investeeringud
06.03.2006
Mart Landsberg, OÜ Põhivõrk

Investeeringud Jaotusvõrgus
06.03.2006
Meelis Kaps, OÜ Jaotusvõrk arendus- ja võrgumüügiosakonna juhataja

Üles

Ühistranspordi korraldamine läbi ühistranspordikeskuse (16.02.06)

Harri Lepamets, Järvamaa Ühistranspordi Keskuse tegevdirektor

Ühistranspordi korraldamine, Järvamaa kogemus


Üles

Maakasutus, ruumiline planeerimine (17.02.06)

Tiheasustusalade aluskaardid ja nende loomine
06.03.2006
Avo Sulger, Eesti Kaardikeskus AS juhatuse liige

Liinikoridoride hooldamine ja maaküsimused
06.03.2006
Väino Milt, OÕ Põhivõrk elektriliinide käiduekspert

Võrkude omandamisest ja nendega seotud tarbijate ülevõtmisest
06.03.2006
Lembit Sünt, OÜ Jaotusvõrk arendus- ja võrgumüügiosakonna projektijuht

Planeerimisprotsess Soomes. Sipoo valla kogemus
06.03.2006
Pekka Normo, arhitekt

Üles

Kütus/energia (17.02.06)

Linnade ja valdade energeetika arengukavade koostamine
02.03.2006
Elmar Jõgisu, Enprima Estivo AS vanemkonsultant

Energiahindade areng tulevikus
02.03.2006
Märt Ots, Energiaturu Inspektsiooni peadirektor

Monopolist konkurentsini energiaturul - väljakutsed omavalitsustele
02.03.2006
Peeter-Jass Pikk, Eesti Energia AS Teeninduse hulgivaldkonna juht

Roheline energia kui tuleviku tööandja, turismimagnet ja hea maine
02.03.2006
Raimo Oinus, Eesti Energia AS Teeninduse Rohelise Energia projektijuht

EL hoonete energiatõhususe direktiivi mõju KOV-idele
02.03.2006
Monika Tomberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitustalituse juhataja

Energiaaudit praktikas ja saavutatud majanduslik efekt
02.03.2006
Jaan Tepp, Energiasäästubüroo OÜ juhatuse liige

Kaug- ja lokaalkütte perspektiivid
02.03.2006
Villu Vares, TÜ Mehaanikateaduskonna Soojustehnika Instituudi tööstusliku soojustehnika õppetooli dotsent, vanemteadur

Üles

Teede-tänavate korrashoid (17.02.06)

Nõuded teedele ja ehitistele, tööde kvaliteet ja kontroll
27.03.2006
Allar Kauge, AS Teede Tehnokeskus järelevalve osakonna juhataja

Teede ja tänavate korrashoid, liiklussõlmede planeerimine
06.03.2006
Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja
Peep Koppel, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja


Linnavalgustus ja illuminatsioon
06.03.2006
Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja

Põlva linna ja Põlva valla kergliikluse teemaplaneeringu koostamise kogemus
06.03.2006
Pille Metspalu, Hendrikson & Co üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja

Üles

Ettevõtlus ja turism (17.02.06)

Tööstuspargid kui uus võimalus
06.03.2006
Kairi Teniste, Tallinna Ettevõtlusameti juhataja

Eesti Energia panus maapiirkondades ettevõtluse arenduseks ja investorite kaasamiseks
06.03.2006
Rein Elevant, OÜ Jaotusvõrk Virumaa Jaotusvõrgu juhataja

Piirkonna tutvustamine kaardil
06.03.2006
Erki Kokkota, Regio AS kartograafia osakonna müügijuht

Eriaalaliitude ja omavalitsuste koostöövõimalused
06.03.2006
Jüri Riives, Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees

Üles

Finantsskeemid ehitamiseks (17.02.06)

Avaliku ja erasektori koostööprojektide finantseerimisest
06.03.2006
Sander Zibo, Sampo Panga avaliku sektori finantseerimise projektijuht

SA KIK kogemused euroabi rakendamisel
06.03.2006
Hannes Aarma, KIK-i Ühtekuuluvusfondi programmi koordinaator

Infrastruktuuri arendamise finantseerimine avaliku ja erasektori koostöös (ingl. k)
06.03.2006
Egil Rindorf, Nordea Panga ekspordi- ja projektifinantseerimise Taani üksuse juhataja

Üles

Kriisireguleerimine/korrakaitse (17.02.06)

Kohalik omavalitsus ja turvafirma – mitte ainult turvalisus
06.03.2006
Ahti Kuusk, Securitas Eesti AS Kuressaare esinduse juhataja

Kohalike omavalitsuste roll kriiside reguleerimisel
06.03.2006
Arvo Sirel, Harjumaa Päästeteenistuse kriisireguleerimise osakonna juhataja asetäitja

Kriis ja koostöö omavalitsustega kriisiolukorras
06.03.2006
Aare Eiche, Indrek Pappa, Kristjan Hamburg  – OÜ Jaotusvõrk


Üles

Regionaalne juhtimine/koostöö (17.02.06)

Linnade Liidu roll omavalitsussüsteemi arengus
06.03.2006
Jüri Võigemast, ELL-i tegevdirektor

Maakondlike omavalitsusliitude koostöö
06.03.2006
Jaan Lõõnik, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu direktor

Riigi ja omavalitsuste koosöö maakonna tasandil
06.03.2006
Üllar Vahtramäe, Järva maavanem

Üles