Linnade ja Valdade Päevad 2007


Avamine
Kohalike omavalitsuste finantseerimine, eelarved, tulubaas
Haridus
Elukestev õpe
Kohalikud omavalitsused ja avalikud suhted
Soome kogemus
Omavalitsuslik regionaalhaldus–võimalus või paratamatus?
Linnapoliitika
Keskkond
Arengu kavandamine, planeeringud, seosed eelarvetega
Innovaatiline KOV
Sotsiaalhoolekanne. Tervis
Eesti Euroopas, kohalikud omavalitsused ja raha
Teed ja transport. Linnakujundus
Teadustööd ja uuendused
Ettevõtluse ja turismi arendamine


Avamine

14. veebruar
12:15–12:45
GRANDE 1 + 2

 

Vabariigi Presidendi hr Toomas Hendrik Ilvese tervitussõnavõtt
Regionaalministri hr Jaan Õunapuu tervitussõnavõtt
Tallinna linnapea hr Jüri Ratase tervitussõnavõtt


Üles

Kohalike omavalitsuste finantseerimine, eelarved, tulubaas

14. veebruar
15:00–18:00
GRANDE 1 + 2


15:00–15:20 Suundumustest kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu valdkonnas
Jaan Õunapuu, regionaalminister

15:20–15:40 Palgatöötaja brutotulu omavalitsusüksustes
Kaja Sõstra, Statistikaameti metoodika osakonna juhataja
Kristi Lehto, Statistikaameti analüüsi ja väljaannete talituse analüütik


15:40–16:10 Kohalike omavalitsuste tulubaas ja eelarved 2007. aastaks ning riigi eelarvestrateegia perioodiks
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna kohalike omavalitsuste talituse juhataja

16:10–17:40 Erakondade omavalitsuspoliitika suunad aastateks 2007–2011
Sissejuhatav taustafail
16:10–16:25 Eesti Keskerakond Eesti Keskerakonna omavalitsuspoliitika suunad 2007 – 2011
16:25–16:40 Eestimaa Rahvaliit Rahvaliidu omavalitsuspoliitika suunad 2007-2011
16:40–16:55 Eesti Reformierakond Eesti Reformierakonna omavalitsuspoliitika suunad 2007-2011
16:55–17:10 Erakond Eestimaa Rohelised
17:10–17:25 Isamaa ja Res Publica Liit IRL omavalitsuspoliitika suunad aastateks 2007-2011
17:25–17:40 Sotsiaaldemokraatlik Erakond Sotsiaaldemokraatliku Erakonna omavalitsuspoliitika suunad 2007-2011


17:40–18:00 Omavalitsusliitude taotlused 2008. aasta eelarveläbirääkimisteks
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

Üles

Haridus

14. veebruar
9:30–15:50
GRANDE 3


9:30–9:40 Sissejuhatus
Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

9:40–10:00 Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste tulemused 2007. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2007–2010" hariduse osas
Ille Allsaar, Eesti Linnade Liidu nõunik

10:00–10:40 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamine 2007–2013 hariduse valdkonnas
Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna juhataja

10:40–11:10 Kvaliteedi hindamise võimalused hariduses
Kadri Peterson, Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve osakonna juhataja

11:10–11:30 Abi- ja tugistruktuurid koolis
Martin Kaasik, Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees

11:30–12:00 Eesti kauneim kool 2006
Heili Eiche, Lohusuu Kooli projektijuht

12:00–14:30  Vaheaeg

14:30–15:00 Peamistest väljakutsetest üldhariduses järgmise viie aasta jooksul
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler

15:00–15:30 Haridus – piirkondliku arengu eeldus
Professor emeeritus Ülo Vooglaid, TÜ Õigusinstituut

15:30–15:50 Kool ja ettevõte – koostöö ja ühised huvid
Kaie Saar, AS Eesti Energia järelkasvu programmi juht

Üles

Elukestev õpe

14. veebruar
16:00–18:00
GRANDE 3


16:00–16:05  Sissejuhatus
Sirje Plaks, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras projektijuht


16:05–16:25 Elukestev õpe ja selle tähendus kaasajal. Miks peaksid tänapäeval kõik õppima?
Talvi Märja, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

16:25–16:45 Elukestva õppe programm 2007–2013
Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeerium

16:45–17:05 Täiskasvanud õppija nädal – 2005. aasta struktuurfondi projektide preemia hea ja hästi teostatud projekti eest. Õpilugude raamat
Sirje Plaks, Andras

17:05–17:20 Õppimispisikuga nakatumine - kas juhus?
Priit Kärsna, Vigala vallavanem

17:20–17:35 Mida ootavad inimesed kohalikult omavalitsuselt elukestva õppe raamistikus?
Urve Merendi, Aasta Õppija 2004

17:35–17:55  Loovuse ja pideva enesearendamise olulisus elukestvas õppes
Toomas Roolaid, MTÜ Gateway To Colours


Üles

Kohalikud omavalitsused ja avalikud suhted

14. veebruar
10:00–16:30
BOLERO 1Kohakuvand, eristumine; suhtlemine meediaga, praktilised nõuanded KOV-idele

10:00–10:30 Kuidas luua eristuv ja atraktiivne asukoht?
20.02.2007
Toomas Danneberg, turunduskonsultant, EBS turunduse lektor

10:30–11:10 Jõhvi kontserdimaja – kas regionaalarengu projekt?
20.02.2007
Piia Tamm, Jõhvi kontserdimaja direktor
Vallo Reimaa, Jõhvi Vallavolikogu esimees


11:10–11:30 Kuidas väike vald ja linn saavad suures meedias kõva häält teha?
20.02.2007
Rein Sikk, Eesti Päevalehe vanemtoimetaja

11:30–11:50 Kas juhid usaldavad oma PR-nõunikke?
20.02.2007
Kerttu Kongas, Rull & Rumm kommunikatsioonijuht


11:50–15:00  Vaheaeg


Omavalitsus infoühiskonnas ja infoühiskond omavalitsuses; veebilahendused KOV maine loomise toena

15:00–15:30 Riigikontrolli kontrolliaruanne "Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel"
27.02.2007
Marko Palo, Riigikontrolli audiitor

15:30–16:00 Kohalik omavalitsus ja infoühiskonna arendamine – valdkondlik arengukava koostamisel!
20.02.2007
Hannes Astok, E-riigi Akadeemia SA programmidirektor

16:00–16:30 Viljandi linna uue veebilehe saamislugu
20.02.2007
Eha Moosel, Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

Üles

Soome kogemus

14. veebruar
10:00–15:30
BOLERO 2
(järeltõlge)


10:00–12:00 Teenuste osutamise süsteemi uuendamine, omavalitsuste koostöö (PARAS projekt)
22.02.2007
Reijo Vuorento, Soome Siseministeerium


12:00–14:30 Vaheaeg

14:30–15:30 Omavalitsuste palgaläbirääkimised Soomes
21.02.2007
Jorma Palola,  Soome Omavalitsusliidu Tööturuamet


Üles

Omavalitsuslik regionaalhaldus–võimalus või paratamatus?

14. veebruar
16:15–18:00 
BOLERO 216:15–16:25 15 aastat omavalitsusliitu Ida-Virumaal
21.02.2007
Urve Erikson, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

16:25–16:35 Omavalitsused ja nende liidud aastal 2021
21.02.2007
Arvo Sarapuu, Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

16:35–16:45 Maakondlik omavalitsuste liit – kas teise tasandi omavalitsus?
21.02.2007
Vello Tiidermann, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori kt

16:45–17:05 Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse teesid regionaalse ja kohaliku halduse kohta
21.02.2007
Toomas Välimäe, Ph.D, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees


17:05–17:25  Omavalitsusliku regionaalhalduse õigusliku realiseerimise võimalustest
Professor Arno Almann, EBS


17:25–18:00  Arutelu ja kokkuvõtted

Üles

Linnapoliitika

14. veebruar
9:30–17:00
ANDANTE 1 + 29:30–10:00 Soome suurlinnapoliitika
21.02.2007
Professor  Heino Levald, OÜ Levacon juhataja

10:00–10:30 Linnade koostööprogramm URBACT
21.02.2007
Urmas Hallika, Tallinna Linnavalitsuse arendusdirektor


10:30–11:00  Kaksiklinnad – kas suurus loeb?
Erik Terk, Eesti Tuleviku- uuringute Instituudi direktor


11:00–11:30  Linnade roll ajaloos ja Eestis
Hardo Aasmäe, Eesti Entsüklopeediakirjastuse direktor


11:00–12:00  Diskussioon

12:00–14:30  Vaheaeg

Garri Raagmaa taustafail arutelu teiseks pooleks

14:30–15:00 Linnade rollist regionaalarengus
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroojuhataja kt

15:00–15:30 Tallinna linnaregioonide koostöö võimalused
Jüri Ratas, Tallinna linnapea

15:30–16:00 Tartu – linn kultuuride ristteel
Laine Jänes, Tartu linnapea

16:00–16:30 Valga ja Valka – koos tugevaks
Margus Lepik, Valga linnapea

16:30–17:00  Diskussioon

Üles

Keskkond

14. veebruar
9:30–17:45
DUETTO


Riigi maapoliitika ja selle mõju linnade ja valdade põhiülesannete täitmisele

9:30–9:50 Riigi maapoliitika ja tulevikusuundumused
Rein Randver, keskkonnaminister

9:50–10:05 Munitsipaalmaade ja jätkuvalt riigi omandis olevate maade vahekorrast ja sellest tulenevast
Margus Lepik, Valga linnapea, ELL juhatuse esimees

10:05–10:25 Tallinna rohealade teemaplaneering ja selle elluviimise eeldused
Tiina Tallinn, Tallinna linna maastikuarhitekt

10:25–10:40 Ülevaade haljastute hooldamise mahtudest linnade eelarvetes, sealhulgas KOV kulutuste mahtudest jätkuvalt riigi omandis olevate maade hooldamiseks. Eelarveläbirääkimistest riigiga
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna finantsteenistuse peaspetsialist, Läbirääkimiste delegatsiooni liige

Omavalitsuste jaoks vastuseta küsimused
Toomas Sepp, Tallinna Linnakantselei, linnasekretär

10:40–10:50 Omaniku kohustuste täitmisega seotud probleeme valdades
Aare Heinvee, Rapla vallavanem

10:50–11:00 Maavanema roll ja võimalused
Sulev Vare, Läänemaa maavanem

11:00–11:15  Kuidas edasi? – vaba mikrofon, arutelu ja ettepanekud

11:15–11:30  Kokkuvõte ja arengusuunad
Rein Randver, keskkonnaminister
Margus Lepik, ELL juhatuse esimees

Vaheaeg 11:30–14:30


Kuidas veenvalt turundada keskkonnahoidu?

14:30–15:00 Keskkonnasõbralik kohabränd kui konkurentsieelis
Oliver Loode, OÜ Consumetric

15:00–15:30 Ülevaade keskkonnaauhindadest Euroopas ja maailmas
Piret Kuldna, Säästva Eesti Instituut

15:30–16:00 ChangeLab abivahend projektide planeerimiseks
Heidi Hanson, REC Estonia

16:00–16:15 Autovaba nädal Tallinnas – teavitamine ja turundamine kui õnnestumise võtmetegurid
Tõnu Tuppitsa asemel Madis Kõrvits, Tallinna Keskkonnaamet

16:15–16:30 Supelrandade ja jahisadamate rahvusvahelise kvaliteedimärgi taotlemise tulud ja kulud
Juhan Anupõld, Sinilipu programmi koordinaator Eestis

16:30–16:45 Rohelisem elu – Põlvamaa ökofestival ja Põlvamaa brändi loomine
Urmas Klaas, Põlvamaa maavanem

16:45–17:15 Tallinna Rahvuspark – kas esimene linna rahvuspark Baltimaades, Kesk- ja Ida-Euroopas?
Rein Ratas, Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees

17:15–17:30 Vaba mikrofon

17:30–17:45 Järeldused ja lõppsõna
Aivar Nigol, Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja, Otepää Vallavolikogu esimees


*  *  *  *  *

HAAPSALU tutvustab ülemaailmset elukeskkonna auhinda The International Awards for Liveable Communities ja jagab auhinnaga seotud kogemusi
22.02.2007

Üles

Arengu kavandamine, planeeringud, seosed eelarvetega

14. veebruar
10:00–17:30
ALLEGRO


10:00–10:50 Riigieelarve strateegia koostamise ja riigieelarve planeerimise seosed kõigi tasandite arengukavadega tegelikkuses
Siim Sikkut, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna arengutalituse juhataja
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste talituse juhataja


10:50–11:20  Regionaalarengu strateegia (Regionaalarengu seadus) – eesmärgid ja võimalused regioonidele (maakondadele)

11:20–12:00 Kas planeerimine on kaotamas oma eesmärki?
23.02.2007
Kaur Lass, AS Entec arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhataja 


12:0014:30  Vaheaeg

14:30–15:00 Maakonna planeering ja arengukava – miks on praktikas vaja ja kuidas viia ellu?
21.02.2007
Kalle Küttis, Viljandimaa maavanem

15:00–15:55 Miks ja kuidas me kavandasime ja kehtestasime oma arengukava?
21.02.2007
Aivar Lankei, Kadrina vallavanem
Peep Aru, Viljandi linnapea


15:55–16:30 Arengu kavandamine kohaliku omavalitsuse üksuses: probleemid, nende põhjused ja ideed lahendusteks
23.02.2007
Rivo Noorkõiv,  Konsultatsiooni- ja Koolituskeskus juhatuse esimees, konsultant
Karin-Liis Haljaste, projektijuht
Veiko Sepp, analüütik


16:30–17:00 Intressimäärade kujunemine ning intressiriski maandamine
21.02.2007
Gunnar Mäemets, Hansapank Markets, Finantstoodete müügijuht

17:00–17:30 Teedevõrgu arengu kindlustamine läbi professionaalse hindamise
23.02.2007
Tiit Kaal, Teede Tehnokeskus AS

Üles

Innovaatiline KOV

Innovaatiline KOV (uued tehnoloogiad ja ikt lahendused)
15. veebruar
10:00–16:00
GRANDE 110:00–10:30 Innovatsioon omavalitsuste teenistuses – kas hirm kulude ees või avatud mõttelaad?
21.02.2007
Hannes Astok, E-riigi Akadeemia SA programmidirektor

10:30–11:00 Maapiirkondade internetiseerimine – programm KülaTee 3
21.02.2007
Margus Kreinin, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infrastruktuuri osakonna juhataja


11:00–11:30  WiMAX toob interneti metsanurka
Vahur Ots, Levira AS tootejuht

11:30–12:00  Veebikaart kohaliku omavalitsuse teenistuses 
Tanel Viin, Regio AS veebikaardi müügijuht


12:00–12:30 Soojuspumpade kasutamine ühiskondlike hoonete ja korterelamute kütteks
21.02.2007
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

12:30–13:00 Internetikõne või mitte internetikõne – selles on küsimus?
21.02.2007
Kalle Kõiv, AS Elion Ettevõtted personaalklientide teenistuse regionaalse müügigrupi juht


13:00–13:30  Vaheaeg

13:30–14:00 "Kodu korda" ehk investeeringud elektrivõrkudesse
21.02.2007
Kalle Kilk, AS Eesti Energia Põhivõrk OÜ võrguhalduse juht
Tarmo Mere, AS Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrguhalduse juht


14:00–14:30 Elektrooniline dokumendivahetus – võimalused väikestes omavalitsustes
Kädi Riismaa, Riigikantselei dokumendihalduse osakonna juhataja

14:30–15:00 GIS omavalitsuses
Ranel Suurna, AlphaGIS OÜ, GIS projektijuht

15:00–15:30 Amphora 2007 Professional – uued võimalused dokumendihalduses
Ingmar Pappel,  Interinx OÜ juhataja

15:30–16:00  MapInfo kaarditarkvara omavalitsustele 
Tanel Hurt, Regio AS baastarkvara müügijuht


Üles

Sotsiaalhoolekanne. Tervis

15. veebruar
10:00–15:15
GRANDE 210:00–10:20 Ülevaade eelarveläbirääkimistest
21.02.2007
Ülle Erman, Taebla vallavanem

10:20–11:00 2007 – võrdsete võimaluste aasta
21.02.2007
Peeter Laasik, Sotsiaalministeeriumi abiminister

11:00–11:40 Kavandatavad muudatused puuetega inimeste sotsiaaltoetuste süsteemis
21.02.2007
Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

11:40–12:20 Merimetsa Tugikeskuse tegemistest psüühikahäiretega inimeste toetamisel
22.02.2007
Saima Kalgan, Merimetsa Tugikeskuse tegevdirektor

12:20–13:00 Eesti lapse tervis XXI sajandi künnisel
21.02.2007
Kai Siinmaa, Ühiskondliku Leppe Sihtasutus


13:00–14:00  Vaheaeg

14:00–14:40 Laste- ja perepoliitika kontseptsioonist
21.02.2007
Paul-Erik Rummo, rahvastikuminister

14:40–15:00 Lapsesõbralik vald
22.02.2007
Tiiu Tulvik, Noarootsi valla haridusnõunik

15:00–15:15 Projekt "Tuleohutu kodu 2007"
21.02.2007
Alo Tammsalu, Päästeameti peadirektori asetäitja

Üles

Eesti Euroopas, kohalikud omavalitsused ja raha


15. veebruar
9:30–15:40 
GRANDE 3Eesti võimalused Euroopa Liidus

9:30–10:00 Eesti Alalise Esinduse roll Brüsselis
22.02.2007
Külliki Linnamägi, Eesti Alaline Esindus Euroopa Liidu juures, 2. sekretär

10:00–10:20 Eesti delegatsioon Euroopa Liidu Regioonide Komitees
22.02.2007
Teet Kallasvee, Regioonide Komitee asepresident

10:20–10:40 Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse väljakutsed ja võimalused
22.02.2007
Anne-Ly Reimaa, üleriigiliste omavalitsusliitude alaline esindaja Brüsselis

10:40–11:10 Pealinn kui omavalitsuste poliitika teostaja Euroopas
22.02.2007
Urmas Hallika, Tallinna Linnavalitsuse arendusdirektor

11:10–11:40 Eesti arengukoostöö ja kohalike omavalitsuste võimalused
22.02.2007
Marje Luup, Välisministeeriumi arengukoostöö büroo direktor


11:40–12:00  Koostöö Vahemeremaadega Anna Lindhi nimelise fondi baasil
Thomas Kämmerer, Anna Lindhi Fondi Eesti võrgustiku juht*
* järeltõlge inglise keelest


12:00–12:30 SIDA – koostöö generaator Eesti ja Rootsi vahel
Piret Hedin, SIDA koordinaator

12:30–13:30  Vaheaeg

Kohalike omavalitsuste võimalused rahastamisperioodil 2007– 2013


13:30–14:20 Kohalike omavalitsuste ja regioonide territoriaalne koostöö 2007–2013
22.02.2007
Krista Kampus, Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja

14:20–14:40 Ohud Euroopa Liidu abifondide kaasamisel kohalike omavalitsuste infrastruktuuri arendamiseks
22.02.2007
Marko Err, EL Konsult tegevpartner

14:40–15:00 Praktilist nõuandeid toetusraha taotlemisel
22.02.2007
Jüri Roos, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse juhataja

15:00–15:20 Parem elukeskkond euroraha abil - ideest teostuseni
22.02.2007
Lo Rihvk, BDA Estonia projektikonsultatsioonide üksuse juht

15:20–15:40 Šveitsi finantsmehhanism
Raul Altnurme, Europolis OÜ juhatuse liige

Üles

Teed ja transport. Linnakujundus

15. veebruar
9:30–15:30
BOLERO 1


9:30–10:00 Ühistranspordi tegevuskava elluviimine
19.02.2007
Peeter Tiks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist

10:00–10:30 Raudteeliikluse ohutusega seonduvad küsimused
20.02.2007
Jüri-Karl Seim, Raudteeinspektsiooni peadirektor

10:30–11:00 Saaremaa püsiühenduse loomise probleemid
20.02.2007
Urmas Konsap, Maanteeameti osakonna juhataja


11:00–12:00 Tartu maantee rekonstrueerimisest
Ilmar Link, TPJ AS


12:00–12:20 Laste mänguväljakute planeerimine ja rajamine
20.02.2007
Kadri Klaassen, Indamo OÜ


12:30–13:30  Vaheaeg

13:30–14:00 Pärnu elamumess 2009 – linnaarengu uued võimalused
Meelis Niin, MTÜ Eesti Elamumessid

14:00–14:20 Linnamööbel ja uued valgused
Roller Leiutised OÜ


14:20–14:40 Ohutu liikluskeskkonna arendamine
Dago Antov, PhD, inseneribüroo Stratum

14:40–15:00 Tallinna linna iluvalgustusest
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja

15:00–15:30 Teeregistrid
Jaan Ingermaa, Maanteeameti osakonna juhataja

Üles

Teadustööd ja uuendused

15. veebruar
10:00–16:00
ANDANTE 1 + 2


10:00–10:30 Kohaliku omavalitsuse alane teadus- ja arendustöö Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise erialal
Professor Sulev Mäeltsemees, TTÜ humanitaarteaduskonna dekaan

10:30–11:00 Mobiilpositsioneerimisel põhinevad andmebaasid omavalitsuste turismipotentsiaali hindamisel ja asustuse uurimisel
Professor Rein Ahas, TÜ geograafia instituut  
Margus Tiru, Positium OÜ


11:00–11:30 Kohaliku omavalitsuse ja maamajanduslike ettevõtete vahelised seosed
Rando Värnik, Ph.D, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

11:30–12:00 Kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid Eestis
Elvi Ulst, majandusdoktor, Tartu Ülikool

12:00–12:30 Valmistudes majanduskriisiks. Mida annab omavalitsustel üheskoos ja koos ettevõtjatega jätkusuutliku tööhõive ja palgatõusu tagamiseks ära teha?
Garri Raagmaa, Ph.D, Tartu Ülikool, Pärnu Kolled¸

12:30–13:00 Kohaliku omavalitsuse teooria ja praktika
Jaan Leetsar, majandusdoktor, EMÜ

14:00–14:30  Teoreetilised ja rakenduslikud uuendused Eesti kohaliku omavalitsuse alases uurimuslikus töös ja arendusliku tegevuse korralduses
Kurmet Müürsepp, ERKASe juhatuse liige, EMOLi esimees
professor Arno Almann, EBS


14:30–15:00 E-valitsemise ja digitaalse asjaajamise juurutamine omavalitsustes
Ingrid Pappel,  TTÜ doktorant, Amphora juurutaja

15:00–15:30 Mõningaid omavalitsusteooria ja munitsipaalõiguse täiustamise probleeme
Vallo Olle, Ph.D,  TÜ õigusteaduskond

15:30–16:00 Kohalikud omavalitsused – teadustööd ja uuendused
Uno Silberg, Ph.D, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

Üles

Ettevõtluse ja turismi arendamine

15. veebruar
9:30–13:30
DUETTO


9:30–10:00 Tallinna noorettevõtja–edukas esimesel katsel
Jaanus Mutli, Tallinna abilinnapea

10:00–10:30 Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon „Riik kui taburet – kolm jalga on miinimum"
Olavi Antons, EVEA arendusjuht

10:30–11:00 Metsamoori Perepark ja piirideta turism veerekese pääl
Irje Karjus, Metsamoori Perepark

11:00–11:30 Kaardid turismi edendamiseks
Erki Kokkota, AS Regio kartograafia müügijuht

11:30–12:00 Kuidas aidata ettevõtlust maal?
Tiit Niilo, Misso valla ettevõtja

12:00–12:30 Turism regionaalse arengu kiirendajana
Ants Leemets, SA Põhja-Eesti Turism

12:30–13:00 Maaelu Edendamise Sihtasutus – ettevõtja partner
Aivar Künnapää, MES nõukogu liige

13:00–13:30 Kohalik omavalitsus turismiatraktsiooni ja turismisihtkoha arendajana
Kristel Oitmaa, Continuum Group OÜ juhataja

Üles