Linnade ja Valdade Päevad 2008

Lingid ettekannete slaidikavadele

Linnade-Valdade Päevadel 27.-28.veebruaril oli registreeritud osalejaid, kaasa arvatud lektorid, moderaatorid, eksponendid ning korraldajad, alljärgnevalt:

Kokku registreeritud osalisi:  1349,  sealhulgas:

1) 27.veebruar kokku: 748,  sealhulgas
  osavõtjaid 563
  eksponente 75
  lektoreid-moderaatoreid 91
  korraldajad 19

2) 28.veebruar kokku: 601,  sealhulgas
  osavõtjaid 444
  eksponente 75
  lektoreid-moderaatoreid 61
  korraldajad 21

Registreerijad olid:

1)    valla ja linnavalitsused ja volikogud;

2)    maakondlikud omavalitsusliidud /9/:
- Harjumaa Omavalitsuste Liit
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
- Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
- Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
- Pärnumaa Omavalituste Liit
- Raplamaa Omavalitsuste Liit
- Valgamaa Omavalitsuste Liit
- Viljandimaa Omavalitsuste Liit
- Võrumaa Omavalitsuste Liit

3)    maavalitsused /8/:
- Ida-Viru Maavalitsus
- Lääne Maavalitsus
- Pärnu Maavalitsus
- Rapla Maavalitsus
- Tartu Maavalitsus
- Valga Maavalitsus
- Viljandi Maavalitsus
- Võru Maavalitsus

4)    ministeeriumid /2/:
- Rahandusministeerium
- Siseministeerium

5)    muud riigiasutused /4/:
- Maa-amet
- Maanteeamet
- Riigikontroll
- Tervisekaitseinspektsioon

6)    muud asutused, institutsioonid ja äriühingud /15/:
- AUDENTES Ülikool
- Eesti Maaülikool
- Eesti Töötukassa
- EAS
- Kehtna Elamu OÜ
- Kristiine Sotsiaalkeskus
- Lääne-Viru Arenduskeskus
- Mainori Kõrgkool
- Põltsamaa Sport SA
- Põltsamaa Varahalduse OÜ
- Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA
- OÜ Raadi Arendus
- Räpina Haigla AS
- SIDA, Baltic Sea Unit
- Tartu Ülikool

Kokku osales firmasid 27, sealhulgas

* AHA Keskus OÜ   www.ahakeskus.ee
* Alphagis OÜ   www.alphagis.ee
* BDA Consulting OÜ   www.bda.ee
* Caffe Melton OÜ   www.caffemelton.ee  
* Carlsman OÜ   www.amphora.ee
* Casada Trade OÜ   http://casada.ee
* Continuum Group OÜ   www.continuum.ee
* Eesti Energia AS   www.energia.ee
* Eesti Lasteadnike Liit   www.zone.ee/elal/
* Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus   www.erkas.ee
* Elion Ettevõtted AS   www.elion.ee
* FK Teenused OÜ   www.fkt.ee
* Funding OÜ   www.funding.ee
* Globex OÜ   www.globex.fi
* IF Eesti Kindlustus   www.if.ee
* Maanteeamet   www.mnt.ee
* MP-Reklaamtrükk   www.mpreklaam.ee
* Projektiekspert OÜ   www.projektid.ee
* Regio AS   www.regio.ee
* Roadservice Grupp OÜ   www.roadservice.ee
* Roller Leiutised OÜ   www.byroller.com
* SEB Eesti Ühispank   www.seb.ee
* Statistikaamet   www.stat.ee 
* Tartu Ülikooli Narva Kolled¸   http://narva.ut.ee/
* Teede Tehnokeskus AS   www.teed.ee
* TipTipTap OÜ   www.tiptiptap.ee
* TTÜ Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut   www.ttu.ee/hum


Avamine
KOV finantseerimine ja eurorahade kasutamine
Haridus
Maa, keskkond, keskonnatehnoloogiad
Kinnisvara arendus ja KOV
Sise- ja väliskontroll ning järelvalve KOV-s
Infotehnoloogia arendused
Edumeelne omavalitsus
Linnamajandus
Ettevõtlus
Sotsiaalhoolekanne
Eesti KOV areng EL-s peale 2013 aastat
Regionaalhaldus - "Kas Eesti riik on valmis?"
Teadustööd ja uuendused


Avamine

27. veebruar
10.00 - 10.45
GRANDE 1 + 2


Vabariigi Presidendi hr Toomas Hendrik Ilvese tervitus

Regionaalministri hr Siim-Valmar Kiisleri tervitus

Tallinna linnapea hr Edgar Savisaare tervitus

Eesti Vabariik 90 - juubeliaasta (Hardo Aasmäe, Eesti Entsüklopeediakirjastus, peatoimetaja )


Üles

KOV finantseerimine ja eurorahade kasutamine

27. veebruar
11.00 - 17.45
GRANDE 1 + 2

Moderaator: Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees


11.00-11.30 Kohalike omavalitsuste tulubaas 2008 ja eraldised riigieelarvest
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna kohalike omavalitsuste talituse juhataja

11.30-12.00 Tallinn - suur linn ja finantsid
Katrin Kendra, Tallinna linn, finantsdirektor

12.00-12.20 Euroraha kasutamise eeldused ja mõju kohalikele omavalitsustele – kas omavalitsused on saamatud?
Ragne Kasesalu, Funding OÜ konsultant
Ander Ojandu, Funding OÜ juhatuse liige


12.20-12.50 Kohalike omavalitsuste tulubaas ja kohalik areng
Kurmet Müürsepp, EMOL esimees

12.50-13.40 Lõuna

13.40-14.00 Kasutamata võimalused omavalitsuste projektide rahastamisel
Andra Altoa, SEB Eesti Ühispank, jaepanganduse divisjoni müügijuht

14.00-14.30 Euroopa Liidu struktuurifondide vahendid 2007 – 2013
Kalle Killar, Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja

14.30-15.00 Riigi eelarvestrateegia ja kohalikud omavalitsused
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

15.00-15.30 Keskkonnahoidlikud riigihanked - kas liiga kallid?
Aare Kasemets, Keskkonnahoidlike riigihangete korralduse töörühma koordinaator 2006-2008

15.30-15.50 Vaheaeg

Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor


15.50-16.10 Regioonidevaheline koostööprogramm INTERREG IV C
Riina Nurmsaar, Siseministeerium, Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik

16.10-16.30 Läänemere piirkonna programm
Kadri Jushkin, Siseministeerium, Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik

16.30-16.50 Kesk-Läänemere INTERREG IV A programm
Liina Kirsipuu, Siseministeerium, Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik

16.50-17.10 Norra-Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi regionaalarengu toetusskeem
Madis Kaldmäe, Siseministeerium, Regionaalpoliitika büroo nõunik


17.10-17.30 Euroopa linnavõrgustiku arengu koostööprogramm URBACT II
Eedi Sepp, Siseministeerium, Regionaalpoliitika büroo nõunik

17.30-17.45 Kokkuvõte

Üles

Haridus

27. veebruar
11.00 - 17.40
GRANDE 3

Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja


11.00-11.30 EL tõukefondide võimalikud haridustoetused aastateks 2008- 2013
Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna juhataja

11.30-12.00 Kool - kas ainult teadmiste omandamiseks või elus hästi toimetuleva inimese kasvatamiseks?
Mehis Pärn, EAS, ettevõtlusteadlikkuse koordinaator;
Heidi Uustalu, Kiviõli I KK direktor


12.00-12.20 Jalgratturi koolitus kooli õppekava läbiva teema osana
Urve Sellenberg, Maanteeameti liiklusohutuse peaspetsialist


12.20-13.00 Koolivõrk ja demograafiline situatsioon, KOV-de koostöö koolivõrgu planeerimisel, rahastamismudel
Priit Laanoja, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik;
Riho Raave, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik


13.00-13.20 Kohalike omavalitsustevaheline arvlemine
Peeter Kreitzberg, Riigikogu liige, kultuurikomisjoni esimees


13.20-13.40 Üldhariduse rahastamisest
Jaak Aab, Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni aseesimees

13.40-14.40 Lõuna

Moderaator: Hille Ilves, Eesti Linnade Liidu nõunik

14.40-15.00 Riik nagu klass
Aet Kiisla, TÜ Narva Kolled¸i avaliku halduse assistent, kohaliku omavalitsuse korralduse õppekava programmijuht

15.00-15.30 Kool kui sotsiaalasutus
Merike Mändla, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

15.30-16.00 Lasteaiakohtade programm
Urve Palo, Rahvastikuminister;
Liina Pärtel, Rahvastikuministri büroo nõunik


16.00-16.30 Lapsehoiu infosüsteemi tutvustamine
Igor Ligema, Siseministeerium, kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja asetäitja;
Urmas Ojamäe, AS Andmevara projektijuht


16.30-16.50 Vaheaeg

16.50-17.10 Riigipoolne toetus huviringide rahastamisele
Georg Aher, MTÜ HARED juhatuse liige

17.10-17.30 Ringide rahastamisest Kose vallas
Erge Loorits, Kose vald, haridus- ja kultuurinõunik

Kokkuvõte


Üles

Maa, keskkond, keskonnatehnoloogiad

27. veebruar
11.00 - 18.00
BOLERO 1

Moderaatorid: Marko Pomerants, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees; Aivar Nigol, Otepää Vallavolikogu; Jaan Kivisilla, Eesti Geoloogiakeskuse teadusdirektor


11.00-11.30 Riigi maareservi moodustamise põhimõtted
Jaanus Tamkivi, Keskkonnaminister

11.30-12.00 Eesti keskkonnaseadustiku loomine - kontseptsioon ja ülevaade olemasoleva olukorra õigusteaduslikust analüüsist
Hannes Veinla, Dr. iur, Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimise ekspertrühma juht

12.00-12.50 Paneeli- ja saaliarutelu: Kohaliku omavalitsuse tulemusliku tegutsemise eeldused - vajadusi arvestav seadusandlus, maa, vahendid
Keskkonnaminister, teadlased, KOV juhid

12.50-13.40 Lõuna


13.40-14.00 Kasutu jäätmemäe muutmine suusa-, moto- ja seikluskeskuseks
Slaidikava
Video (242 MB)

Janek Maar, SA Kiviõli Seiklusturismi Keskuse juhatuse liige
Tiit Kuusmik, Riigikogu liige Vanapaberist muru tootmine hüdrokülvimeetodil


14.00-14.20 Eero Kaljuste, Kalsep OÜ juhataja
Erkki Mikenberg, Põhja Regionaalse Maanteeameti direktori asetäitja


14.20-14.40 Jäiga geovõrgu kasutamisega säästab aega ja maavara – võidab tellija
Timo Vares, Roadservice OÜ juhatuse liige
Erkki Mikenberg, Põhja Regionaalse Maanteeameti direktori asetäitja


14.40-15.00 Kasutatud tarbevee soojusvaheti rakendamine – energiasääst kuni 60%
Kalle Riepulk, Roheline Mõte OÜ, juhataja

15.00-15.20 Keskkonnamüra häirivuse leevendamine – kohustusi ja võimalusi
Priit Adler, MTÜ Ökokratt juhatuse esimees
Raivo Uukkivi, Rae vallavanem


15.20-15.40 Vaba mikrofon

15.40-16.00 Vaheaeg

16.00-16.10 Kliimamuutused – kas ebamäärane oht või reaalsus, millega tuleb arvestama hakata maakasutuse planeerimisel ja tehnilise infrastruktuuri objektide ehitamisel?
Valter Petersell, Eesti Geoloogiakeskuse geofüüsika, mere ja keskkonnageoloogia osakonna juhtivgeoloog

16.10-17.40 An Inconvenient Truth (Ebamugav tõde) - film, mis avab kliimamuutuste põhjusi, tausta ja võimalikke tagajärgi, peaosas Al Gore, Nobeli rahupreemia 2008 saaja koos Rahvusvahelise kliimamuutuste paneeliga (IPCC) 

17.40-18.00 Vaba mikrofon

Üles

Kinnisvara arendus ja KOV

27. veebruar
11.00 - 17.40
BOLERO 2

Moderaator: Aare Ets, Kiili Varahalduse SA juhataja


11.00-11.30 Elukeskkonna kujundamine üldplaneeringu kaudu Saku valla näitel
Kalle Pungas, Saku abivallavanem

11.30-12.00 Detailplaneering ja arendaja kohaliku omavalitsuse tasandil
Raimo Klesment, ERKAS, maastikuarhitekt-planeerija


12.00-12.20 Vaheaeg

12.20-12.40 Teed ja tänavad – kohaliku omavalitsuse murelapsed
Jüri Kivi, AS Teede Tehnokeskus, järelevalve osakonna juhataja

12.40-13.00 Turvalisus on meie kõigi mure
Andres Sooniste, If Eesti Kindlustus

13.00-13.30 Kasutusest väljajäänud tootmisaladest kvaliteetse elukeskkonnani
Ain Kendra, Ramboll Eesti AS planeeringute osakonna teede ja liikluse konsultant


13.30-14.40 Lõuna

14.40-15.10 Elamumesside korraldamise põhimõtted
Jüri Raag, Eesti Elamumessid MTÜ nõukogu liige
Pärnu linna kogemused elamumessi ettevalmistamisel
Peeter Saunpere, Pärnu abilinnapea


15.10-15.30 Uute elamupiirkondade arendamine Paikuse vallas
Kuno Erkmann, Paikuse vallavanem

15.30-15.50 Vaheaeg

15.50-16.30 Kohaliku omavalitsuse kinnisvara arendamise finantseerimise ja haldamise mudelitest
Vambo Kaal, Kiili vallavanem

16.30-16.50 Koolikinnisvara arendus RKAS kogemuse läbi
Elari Udam, Riigi Kinnisvara AS juhatuse liige-arendusdirektor

16.50-17.20 Kuidas valida usaldusväärset erapartnerit 30-ks aastaks? Kogemus Tallinna koolide näitel
Kaia Jäppinen, Tallinna abilinnapea

17.20-17.40 Jääkreostus ja kinnisvaraarendus
Jüri Hion, Ragn- Sells AS teenusejuht

17.40-18.00 Arutelu ja kokkuvõte

Üles

Sise- ja väliskontroll ning järelvalve KOV-s

27. veebruar
11.00 - 18.00
DUETTO

Moderaatorid: Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär;
Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik


11.00-11.30 Sisekontrolli organisatsioon kohalikus omavalitsuses, tegevused ja abi omavalitsuse juhtimiseks
Urmas Kruuse, Tartu linnapea

11.30-12.00 Opositsioon omavalitsuse kontrollisüsteemi osana ja abi omavalitsuse juhtimise korraldamisel
Tarmo Loodus, Viljandi Linnavolikogu esimees

12.00-12.20 Vaheaeg

12.20-12.35 Maavanem kontrolliorganina kohaliku omavalitsuse üle
Ülo Tulik, Võru maavanem 

12.40-13.00 Kohalik omavalitsus regionaalministri haldusalas, järelevalve, võimalused ja vajadused omavalitsussüsteemi arendamisel ja toetamisel
Igor Ligema, Siseministeerium, kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik

13.00-13.30 Siseauditi funktsioon Tallinna linnas ja abi linna juhtimisel
Krista Vainola, Tallinna linna sisekontrolör

13.30-14.40 Lõuna

14.40-15.00 Sisekontroll ja omavalitsuse juhtimine Rakvere linna kogemuse põhjal
Andres Jaadla, Rakvere linnapea

15.00-15.30 Rahandusministeeriumi kontroll KOV finantstegevuse monitoorimisel ja aruandluse baasil tehtavad analüüsid
Sulev Liivik, Rahandusministeerium, kohaliku omavalitsuse talituse juhataja

15.30-16.00 Kokkuvõte Õiguskantsleri kontrolltegevusest kohalikes omavalitsustes 2005 – 2007 aastal, tüüpilisemad vead ja nende põhjused
Nele Parrest, õiguskantsleri nõunik, III osakonna juhataja

16.00-16.20 Vaheaeg

16.20-16.50 Riigikontrolör omavalitsuste audiitorina ja nõuandjana
Mihkel Oviir, Riigikontrolör


16.50-17.20 Kokkuvõte kontrolltegevusest 2006 – 2007, tüüpilisemad vead ja nende põhjused
Airi Mikli, Riigikontroll, 5. auditiosakonna peakontrolör

Moderaatorite kokkuvõtted
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär;
Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik


Üles

Infotehnoloogia arendused

27. veebruar
11.00 - 13.40
ANDANTE 1+ 2

Moderaator: Väino Olev, Tallinna Linnakantselei IT direktor11.00-11.20 E-tegevusregister – abiks arengukava tegevuskava elluviimisel
Andrus Albi, FK teenused OÜ juhatuse liige


11.20-11.40 GIS – ametniku igapäevane töövahend
07.03.2008
Ranel Suurna, AlphaGIS OÜ GIS-projektijuht


11.40-12.00 MapInfo Professional - hea kaarditarkvara omavalitsustele
Merje Lesta, Regio AS12.20-12.40 Vaheaeg

12.40-13.00 E-omavalitsuse juhi töölaud – digitaalne suunamine, delegeerimine ja monitoorimine kui kodanike ja ettevõtjate efektiivse teenindamise eeldus
07.03.2008
Ingmar Pappel, Amphora arendaja, TTÜ doktorant


13.00-13.20 Omavalitsuspiirkonna esitlemine veebikaardil
Tanel Viin, Regio AS13.20-13.40 Mida silmas pidada sülearvutite turvalisuse ning halduse juures. Kuidas mõjutavad need faktorid IT juhi ning kasutaja igapäevast tööd
Allan Pedaja, Lenovo tootejuht


13.40-14.00 Bentley Geospatial - Infrastruktuuri GIS uuel platvormil
10.03.2008
Urmas Jüriorg, CAD-süsteemide OÜ juhataja

Üles

Edumeelne omavalitsus

27. veebruar
11.00 - 17.45
ALLEGRO


Moderaator: Ingrid Tilts, Kuressaare Linnavalitsuse nõunik


11.00-11.45 Omavalitsuse roll vastutustundliku ettevõtluse edendamisel kohalikul tasandil- miks ja kuidas?
07.03.2008
Elina Rääsk, Vastustundliku Ettevõtluse Foorum, juhatuse liige
Triin Noorkõiv, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, fassilitaator ja konsultant


11.45-12.20 Kohalike omavalitsuste võimalused rahvastiku tervise arengukava rakendamiseks
07.03.2008
Ivi Normet, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

12.20-12.50 Aruka kogukonna kujundamine
07.03.2008
Mikk Lõhmus, TTÜ Regionaalpoliitika õppetooli lektor, haldusjuhtimise doktorant, Saue abivallavanem


12.50-13.40 Lõuna

Moderaator: Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja


13.40-14.15 Sotsiaalne kapital, vallarahva tervis ja elukvaliteet
10.03.2008
Dr. Anu Kasmel

14.15-15.00 Tervise arendamine kohalikul tasandil kogukonda kaasates ja omavalitsuste koostöös
07.03.2008
Ingrid Tilts, Kuressaare Linnavalitsuse nõunik

15.00-15.30 Tallinna rahvastiku tervise arengukava ja selle rakendamine
07.03.2008
Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja


15.30-15.50 Vaheaeg

Moderaator: Ille Allsaar, Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis15.50-16.45 Euroopalikud väärtused kohaliku tasandi otsustesse
07.03.2008
Riina Kütt, Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ, juhtiv konsultant


16.45-17.10 Kohalik omavalitsus ja innovatsioon
Merle Krigul, Helsinki-Tallinn Euregio MTÜ tegevjuht


17.10-17.30 E-kaasamine avalike teenuste osutamisel
07.03.2008
Väino Olev, Tallinna Linnakantselei IT direktor


17.30-17.45 Kokkuvõte


Üles

Linnamajandus

28. veebruar
10.00 - 15.00
GRANDE 1


Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liit, nõunik10.00-10.30 Kodanikualgatus "Teeme Ära 2008"
Rainer Nõlvak, korraldustoimkonna liige, ELF nõukogu esimees
Toomas Trapido, Riigikogu liige


10.30-11.00 Jäätmehoolduse probleemid kohalikul tasandil
10.03.2008
Tõnu Tuppits, Tallinna Keskkonnaameti juhataja

11.00-11.20 Mängu- ja spordiväljakud, vaba aja veetmise kohad noorukitele ja pensioniealistele. Tootmine, paigaldus ja hooldus.
10.03.2008
Rasmus Varunov, Tiptiptap OÜ


11.20-11.40 Projekt "Elektrivõrk korda"
Margus Uudam, OÜ Jaotusvõrk juhataja, Eesti Energia


11.40-12.10 Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatarbest
10.03.2008
Aare Vabamägi, SA Regionaalsed Energiakeskused juhatuse liige, Haljala Vallavolikogu liige


12.10-12.30 Eesti erinevate regioonide liiklusohutuslik võrdlus ning võimalikud liiklusohutuslikud eesmärgid LO kavades
Dago Antov, Ph.D, inseneribüroo Stratum


12.30-13.00 Tartu linna transpordi arengukava 2007-2013
10.03.2008
Margus Hanson, Tartu abilinnapea


13.00-13.40 Lõuna

13.40-14.00 Pargikunsti arengutest ajaloolise Kadrioru pargi ja Harju tn haljasala näidetel
10.03.2008
Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja
Ain Järve, Kadrioru Park juhataja


14.00-14.20 Avaliku ruumi kujundamine: linnamööbel ja LED-valguslahendused
Margus Triibmann, Roller Leiutised OÜ arendusjuht
Ivar Vinkmann, Roller Leiutised OÜ müügijuht


14.20-14.40 Linnatänavate eluea pikendamine Tensari geovõrkudega
Timo Vares, Roadservice OÜ juhataja


14.40-15.00 Kaunistusvalgustus
Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja


Üles

Ettevõtlus

28. veebruar
10.00 - 16.00
GRANDE 2

Moderaator: Kaupo Reede, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja


10.00-10.10 Sissejuhatus

10.10-10.40 Naiste ja väike- ning keskmise ettevõtluse toel püsib riik

Kersti Kracht, Naisettevõtjate Liit, juhatuse liige, EVEA volikogu liige

10.40-11.10 Ettevõtluse kiire areng - hea või halb? KOV-i võimalused arengu reguleerimisel
Raivo Uukivi, Rae vallavanem

11.10-11.30 Turismitoodete arendamise kümme käsku
Kristel Oitmaa,  Continuum Group OÜ tegevjuht
Ülle Puustusmaa, Continuum Group OÜ ekspert


11.30-11.50 Piirkondlik koostöö kui ettevõtluskeskkonna arengumootor
Tarmo Pikner, MSc, BDA Consulting OÜ


11.50-12.20 Kutseharidust on ettevõtlusele vaja nagu õhku
Tanel Linnus, Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor

12.20-13.20 Lõuna

13.20-13.40 Õige kaart toob turistid kohale
Erki Kokkota, Regio AS


13.40-14.10 Ettevõtlus + KOV + MTÜ = armastus ettevõtluse arendamise vastu
Ivika Nõgel, Kagu-Eesti Partnerluse Programm, programmi juht

14.10-14.20   Vaheaeg

14.20-14.50 KOV ja EAS ettevõtluse toetajatena
Tarmo Leppoja, EAS, regionaalarengu divisjoni direktor


14.50-15.00 Ettevõtluse demograafia Eesti piirkondades
Svetlana ¦utova, Statistikaamet, Ettevõtlusstatistika osakond, Statistilise profiili talituse juhataja

15.00-15.10 Majutusettevõtted - kus ja kellele?
Helga Laurmaa, Statistikaamet, ettevõtlusstatistika osakond, teenindusstatistika talituse juhtivstatistik

15.10-15.40   Avaliku sektori projektid ettevõtluse edendamiseks
Silja Sorgus, Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus, ettevõtluskonsultant


15.40-16.00 Arutelu ja kokkuvõte

Üles

Sotsiaalhoolekanne

28. veebruar
10.00 - 14.40
GRANDE 3


Moderaator: Ott Kasuri, Harku vallavolikogu liige


10.00-10.25 Laste ja vanemate suhete regulatsioon uues perekonnaseaduses
Andra Olm, Justiitsministeerium, nõunik

10.25-10.50 Sotsiaalteenuste andmeregister (STAR)
Meelis Zujev, Sotsiaalministeerium, IT arendusjuht


10.50-11.15 Rehabilitatsiooniteenus alaealistele õigusrikkujatele
Evi Vilgats, Kristiine sotsiaalkeskuse juhataja asetäitja
Koidu Saame


11.15-11.40 Hetkeolukorra kirjeldamine lapsendamisest eestis
Sigrid Petoffer, MTÜ Oma Pere juhatuse liige

11.40-12.05 Õendusabi ja hooldusabi seostatud osutamine eakatele
Sirlis Sõmer-Kull, Sotsiaalministeerium, osakonna juhataja

12.05-12.30 Tööhõiveprogrammidest (EL poolt rahastatav tööhõiveprogramm 2008-2009)
Tiina Ormisson, Tööturuameti peadirektori kt.

12.30-13.20 Lõuna

13.20-13.50 Laste ja perede tugisüsteemid ja tugiisikud
Tiia Lister, MTÜ ELLU juhatuse esimees

13.50-14.20 Ohvriabiteenused
Ene Päll, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiosakonna juhataja

14.20-14.40 Arutelu ja kokkuvõte
Moderaatori märkusi / kokkuvõtteid

Üles

Eesti KOV areng EL-s peale 2013 aastat

28. veebruar
10.30 - 12.00
BOLERO 1


10.30-11.00 Ülevaade finantsperspektiivi aruteludest perioodiks 2013+
Katri Seier, Rahandusministeeriumi välis-finantseerimise osakonna nõunik

11.00-11.30 CAP reformi põhiküsimused, Eesti maaelu areng täna ja tulevikus
Marko Gorban, Põllumajandusministeeriumi Maaelu arengu osakonna asetäitja asendaja

11.30-12.00 Lissaboni protsess, väljakutsed KOV-le täna ja tulevikus
Väino Hallikmägi, EL Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni liige

Üles

Regionaalhaldus - "Kas Eesti riik on valmis?"

28. veebruar
10.30 - 15.30
BOLERO 2

Moderaator Rivo Noorkõiv, Geomeedia juhatuse esimees


10.30- 10.35 Sissejuhatus

10.25-11.00 Mida ootavad omavalitsused kavandatavast regionaaltasandi halduskorralduse korrastamisest?
Urmas Arumäe, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

11.10-11.25 KOV Võimalused kaasa rääkida riigi halduspoliitika kujundamisel
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees


11.30-11-45 Tõmbekeskused Eestis ja nende roll riigi arengus.
Kaia Jäppinen, Tallinna abilinnapea


11.45-12.10 Vaheaeg

12.10-12.40 Kas e-omavalitsus on võimalik?
Hannes Astok, Riigikogu liige

12.40-13.40 Lõuna

13.40-14.40 Regionaalhalduse funktsioonide korrastamisest
Vallo Reimaa, endine regionaalminister

14.50-15.20 Avaliku teenistuse reformi kontseptsioon
Urmas Volens, Justiitsministeeriumi asekantsler


15.30-15.45 Kokkuvõtte

Üles

Teadustööd ja uuendused

28. veebruar
10.00 - 16.00
DUETTO

Moderaator: Uno Silberg, PhD, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi dotsent 


10.00-10.25 Regionaalne innovatsioonisüsteem – mis ja milleks?
Garri Raagmaa, PhD, TÜ Pärnu kolled¸i direktor

10.25-10.50 Valglinnastumine - kohaliku omavalitsuse rõõmud ja mured
Kaarel-Mati Halla, PhD, Tallinna Linnakantselei arendusdirektor

10.50-11.15 E-omavalitsus – mõiste, definitsioon ja tähendus; kohaliku sektori võimalused ja ohud teenusekeskse infoühiskonna arendamisel
Ingmar Pappel, Amphora arendaja, TTÜ doktorant

11.15-11.40 Isiku tulumaksul baseeruv omavalitsuste rahastamismudel: võimalused ja piirid
Olev Raju, Tartu Linnavolikogu esimees, TÜ majandusteaduskonna professor

11.40-12.05 Omavalitsuste koostöö läbi omavalitsusjuhtide silmade. Pealinna regiooni piiritlemine
Raivo Uukkivi, Rae vallavanem

12.05-12.30 Turismi geograafilised muutused Eestis pärast pronksiööd
Mari-Liis Lamp, Positium LBS projektijuht

12.30-13.20 Lõuna

13.20-13.40 Maa- ja linnaomavalitsuste arengumustrid aastatel 2002-2007: indikaatorid ja analüüsimudel kohaliku sotsiaalarengu seireks
Arno Lõo, MA (sotsioloogia), analüütik

13.40-14.00 Kohaliku omavalitsuse tegevuse mõjudest isikute põhiõigustele ja -vabadustele
Vallo Olle, PhD, Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna dotsent

14.00-14.20 Vaheaeg

14.20-14.40 Regionaalse ja lokaalse arengu kontsentratsioon Eestis
Matti Raudjärv, PhD, TÜ Pärnu kolled¸i ettevõtlusosakonna dotsent

14.40-15.00 Kohaliku omavalitsuse funktsioonide muutumine seoses ühiskonna arenguga
Elvi Ulst, majandusdoktor

15.00-15.30 Kohaliku omavalitsuse iseseisvusest ja selle rahastamisest
Sander Põllumäe, TTÜ doktorant, Sisekaitseakadeemia õigusainete õppetooli juhataja

15.30-16.00 Kohalikud omavalitsused valitsusliidu programmides aastateks 2005-2007 ja 2007-2011
Uno Silberg, PhD, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi dotsent

Üles