Linnade ja Valdade Päevad 2010

Lingid ettekannete slaidikavadele

Linnade-Valdade Päevadel 16.-17.veebruaril 2010 a. oli registreeritud osalejaid, kaasa arvatud lektorid, moderaatorid, eksponendid ning korraldajad, alljärgnevalt:

Kahel päeval osalejad:

1) 16. veebruar kokku: 610,  sealhulgas
  osavõtjaid 476
  eksponente 43
  lektoreid-moderaatoreid 72
  korraldajad 19

2) 17. veebruar kokku: 580,  sealhulgas
  osavõtjaid 446
  eksponente 43
  lektoreid-moderaatoreid 71
  korraldajad 20

Osalesid:

1)    valla ja linnavalitsused ja volikogud;

2)    maakondlikud omavalitsusliidud /7/:
- Harjumaa Omavalitsuste Liit
- Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
- Järvamaa Omavalitsuste Liit
- Läänemaa Omavalitsuste Liit
- Raplamaa Omavalitsuste Liit
- Viljandimaa Omavalitsuste Liit
- Võrumaa Omavalitsuste Liit


3)    ministeeriumid /2/:
- Siseministeerium
- Sotsiaalministeerium


4)    maavalitsused /1/:
- Võru Maavalitsus

5)    muud riigiasutused /2/:
- Maa-amet
- Riigikogu

6)    muud asutused, institutsioonid ja äriühingud /17/:
- Abja Elamu OÜ
- AS Revekor
- Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit
- Eesti Noorsootöö Keskus
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
- Gravitas Consult OÜ
- Jäätmemaaklerid OÜ
- Miracon Grupp OÜ
- MTÜ Võrtsjärve Ühendus
- OÜ Raadi Arendus
- Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
- Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate AÜ Liit (ROTAL)
- SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
- SA Valgamaa Arenguagentuur
- Tallinna Tehnikaülikool
- Tallinna Transpordiamet
- Tartu Ülikooli majandusteaduskond


Kokku osales väljapanekutega või reklaamiga ettevõtteid ja organisatsioone 28, sealhulgas

* Advisio OÜ
* AlphaGIS OÜ
* BDA Consulting OÜ
* Casada Trade OÜ
* Columbus IT Partner Eesti
* Davenpost OÜ/ k-Catering
* Dermoshop OÜ
* Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
* FCG Finnish Consulting Group
* Frog Industrial Design OÜ
* Interinx OÜ
* Kohv on kunst OÜ
* Lemminkäinen Eesti AS
* MicroLink Eesti AS
* Movek Grupp OÜ
* Projektiekspert OÜ
* Põhja Regionaalne Maanteeamet
* Regio AS
* Rekal Eesti AS
* Sisekaitseakadeemia ATAK
* Statistikaamet
* Tartu Ülikool
* Tartu Ülikooli Narva Kolled¸
* Teede Tehnokeskus AS
* Tiptiptap OÜ


Organisatsiooni käitumine
Töö- ja teenistussuhted kohalikus omavalitsuses
Ühiste avalike teenuste pakkumine omavalitsuste koostöös
LEADER programm
Kohaliku omavalitsuse eelarve, maksud, majandus
Kommunaalmajandus
Haridus, kultuur
Kuidas tagada inimeste sotsiaalne toimetulek?
IKT arendused ja praktika kohalikus omavalitsuses
Keskkond
Kohaliku omavalitsuse juhtimine
Eesti võimalused Euroopa Liidu poliitika kujundamisel


Organisatsiooni käitumine

TEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal ALLEGRO


10:00-12:45

Moderaator:
Prof. Mare Teichmann, PhD, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituut

10:00-10:45 Positiivsete suhete loomine ja juhtimine organisatsioonis
Prof. Mare Teichmann, TTÜ Sotsiaalteaduskonna Tööstuspsühholoogia
instituudi direktor

10:45-11:30 Rahulolu saavutamise teed inimene - organisatsioon suhetes
Tiiu Kamdron, PhD, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituut

11:30-12:15 Tööhõivevõime - kaasaegse töötaja paratamatus
Velli Parts, MSc, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituut

12:15-12:35 Mida omavalitsuse ametnik kardab ja kuidas sellega toime tulla
Elmo Puidet, BDA Consulting OÜ partner/konsultant/juhatuse liige

12:35-12:45 Kokkuvõtted

12:45-13:20 Lõuna

Üles

Töö- ja teenistussuhted kohalikus omavalitsuses

TEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal ALLEGRO


13:20-15:45

Moderaator:
Karin Tenisson, Saku vallasekretär

13:20-13:35 Rahandusministeeriumi roll avaliku teenistuse arendamises ning asutuste nõustamisel alates 01.01.2010. 2010.a. tegevused ja KOV-ide kaasamine
Tiina Tamm, Rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna juhataja

13:35-14:00 Ülevaade avaliku teenistuse seaduse eelnõust
Signe Reinsalu, Monika Tõniste, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunikud

14:00-14.25 Uue TLS olulisimad muudatused võrreldes varasemaga
Seili Suder, Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna peaspetsialist

14:25-14:50 Avaliku teenistuja puhkus, palk, distsiplinaarvastutus ning tööaeg uues TLS-is ja kohtupraktikas
Tiia Kruusmaa, Advokaadibüroo Jaak Oja advokaat

14:50-15:00 Vaheaeg

15:00-15:25 Töötervishoid ja -ohutus kohalikus omavalitsuses
Herko Sunts, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

15.25-15.45 Sooline võrdõiguslikkus ja avalik teenistus
Margit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Üles

Ühiste avalike teenuste pakkumine omavalitsuste koostöös

TEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal
DUETTO

13:00-15:45

Käsitletavaid projekte toetab Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaalarengu toetusprogramm

Moderaator:
Tarmo Leppoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige

13:00-13:20 Ühiste avalike teenuste arendamine omavalitsuste koostöös
Monica Hankov, EAS Ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor

13:20-13:45 Ühisametnike rakendamine projekti „Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ühisametnike projekt" näitel
Leo Aadel, Haljala vallavanem

13:45-14:10 Ühise mudeli välja töötamine Setomaa neljale vallale avalike teenuste optimaalseks planeerimiseks, haldamiseks ja toimimiseks eakate avahoolduse ja huvitegevuse, noorsootöö ja kohaliku kultuurielu valdkondades
Peeter Sibul, Meremäe vallavanem

14:10-14:35 Pealinnaregiooni omavalitsuste ühiste teenuste osutamise väljatöötamine projekti „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine" näitel
Kaupo Rätsep, Harku vallavanem

14:35-14:50 Vaheaeg

14:50-15:15 Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühiste avalike teenuste pakkumise ettevalmistamine projekti „Põltsamaa linna ning ümbritsevate valdade baasil koostööpiirkonna loomine täiendavate ühiste avalike teenuste pakkumiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks" näitel
Jaan Aiaots, Põltsamaa linnapea

15:15-15:40 Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste arengukontseptsiooni väljatöötamine
Arne Tilk, Põlva vallavanem

15:40-15:45 Kokkuvõte
Tarmo Leppoja, EAS juhatuse liige

Üles

LEADER programm

TEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal ANDANTE

13:00-15:40

Moderaator:
Moderaatori sissejuhatus
Helmut Hallemaa, Loodus ja Meie OÜ arenduskonsultant, Viljandi Linnavalitsuse liige

13:00-13:20 LEADER programmi elluviimise kogemus Raplamaal
Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht

13:20-13:40 Järva Arengu Partnerid LEADER programmis
Malle Rooba, MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse esimees

13:40-14:00 Piirkonna aktiivsuse erinevused Peipsi-Alutaguse Koostöökoja näitel
Indrek Kullam, Avinurme vallavanem, MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja juhatuse esimees

14:00-14:20 LEADER Läänemaal
Ene Sarapuu, MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht

14:20-14:40 Kirderanniku koostöökogu tegemistest LEADER programmi toel
Ülle Marits, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu tegevjuht

14:40-15:00 LEADERi head praktikad Vigala vallas
Priit Kärsna, Vigala vallavanem

15:00-15:20 Viljandimaa areng läbi LEADER tegevusgruppide tegevuse ning LEADER programmi käivitumisest omavalitsusjuhi pilgu läbi
Ene Saar, Paistu vallavanem, Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimees

15:20-15:40 Arutelu ja kokkuvõte seminarist

Üles

Kohaliku omavalitsuse eelarve, maksud, majandus

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal GRANDE 1+2

10:00-16:30

Moderaatorid:
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees
Urmas Kruuse, Tartu linnapea

10:00-10:35 Kohaliku omavalitsuse eelarvete seosed riigi majanduse ja makromajandusliku prognoosiga, prognoos 2010. aastaks
Andrus Säälik, Rahandusministeeriumi Makromajanduspoliitika osakonnajuhataja

10:35-11:15 Kohalike omavalitsuste võimalus mõjutada riigi fiskaalpoliitikat, riigieelarve strateegiat ja riigieelarvet
Taavi Rõivas, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees

11:15-11:45 Kuidas tegelikult toimuvad riigi ja omavalitsusliitude vahelised läbirääkimised
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

11:45-12.30 Riik ja kohalik omavalitsus
Ivar Sikk, Rahandusministeerium

12:30-13:15 Kohalike teede teehoiu rahastamine, kohalike omavalitsuste ja maakonna ühistranspordi toetused
Juhan Parts, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, minister

13.15-14.00 Lõuna

Moderaatorid:
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

14:00-14:30 Eelarvete tasandamise ja toetuste süsteemid. Meie eelarvete tasandamise ja toetamise süsteemi vead ja muutmise vajadus. Eelarvedefitsiidi meetme rakendamise võimalustest. Riigieelarve eraldised 2010 aastal
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

14:30-14:55 Kohalikus eelarves tulude planeerimine. Riiklikud ja kohalikud maksud
Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik

14:55-15:20 Eesti eurole ülemineku eeldatavast ajakavast, tulubaas
Ingvar Bärenklau, Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna koosseisuväline projektijuht

15:20-15:30 Vaheaeg

15:30-15:55 KOV arengukava ja eelarve, eelarve koostamise protsess
Tähve Milt, Viimsi Vallavalitsuse liige

15:55-16:20 Kohaliku omavalitsuse vaidlused kohaliku eelarve tulude üle riigiga kohtus
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

16:20-16:30 Kokkuvõte

Üles

Kommunaalmajandus

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal GRANDE 3

10:00-14:20

Moderaator:
Ain Valdmann, PhD, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10:00-10:20 Ole pildil – erinevad lahendused kaardimaailmast
Merle Annov, Regio AS tootmisjuht

10:20-10:40 Kohalike omavalitsusjuhtide koolitusvõimalustest Haapsalu Kolled¸i ohutu liikluskeskkonna planeerimise õppekava raames
Heli Ainjärv, Haapsalu kolled¸i liiklusohutuse õppekava juht

10:40-11:00 Soojuse hinna kujundamine
Märt Ots, Konkurentsiameti peadirektor

11:00-11:20 Elamute ja ühiskondlike hoonete küttesüsteemide täiendamine soojuspumpadega
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

11:20-11:40 Ventilatsioon ja müüdid
Ants Viilup, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli lektor

11:40-11:50 Vaheaeg

11:50-12:10 Kommunaalteenuste osutamine säästueelarve tingimustes
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

12:10-12:25 Kõrghaljastuse hooldus
Ulve Pärn, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing

12:25-12:45 Vandalism välisvalgustuses ja kahjustuste vähendamise võimalused
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

12:45-13:20 Lõuna

13:20-13:40 Õigusaktid teedeehituses
Peeter Vahter, Teede Tehnokeskus AS sertifitseerimise osakonna juhataja

13:40-14:00 Järelevalve korraldamise võimalused KOV-s
Jüri Pihl, Tallinna abilinnapea

14:00-14:20 Meedia võlu ja valu
Henrik Normann, Tallinna Munitsipaalpolitsei peaspetsialist

Üles

Haridus, kultuur

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal BOLERO

10:00-13:10

Moderaator:
Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

10:00-10:05 Sissejuhatus

10:05-10:25 Üldhariduse rahastamismudel 2010
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist

10:25-10:55 Kooliuuendus
Tõnis Lukas, Haridus- ja teadusministeerium, minister

10:55-11:15 Kõrgkoolide ja omavalitsuste koostöö - maailma praktika ja meie
Aet Kiisla, TÜ Narva kolled¸i ühiskonnateaduste lektoraadi juhataja

11:15-11:35 Koolipsühholoogi vajalikkus koolis
Kadri Järv-Mändoja, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine

11:35-11:45 Vaheaeg

11:45-12:05 Tunnustussüsteemi väljatöötamine ESF programmi „ÕKVA" raames
Liisa Mäemets, programmi juht

12:05-12:25 Liitmuuseumi kava - miks ja kuidas?
Anton Pärn, Kultuuriministeeriumi asekantsler

12:25-12:45 Õpilasteta kool
Mihkel Servinski, Statistikaameti statistika levi osakonna peaanalüütik

12:45-13:05 Laste- ja noortesõbralikke linnade liikumisest, hea kogemuse tutvustamine
Urmo Reitav, UNICEF Eesti programmijuht, ettekanne;
Ain Suurkaev, Rakvere abilinnapea, ettekanne

13.05-13:10 Kokkuvõte

13:10-13:40 Lõuna

Üles

Kuidas tagada inimeste sotsiaalne toimetulek?

2010 – vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta Euroopas

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal BOLERO


13:40-16:45

Moderaatorid:
Terje Lillo, Eesti Linnade Liidu asedirektor
Ülle Erman, Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees, Taebla vallavanem

13:40-14:10 Väljakutsed ja tegevused tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas aastal 2010
Hanno Pevkur, Sotsiaalministeerium, minister

14:10-14:40 Tööturumeetmete tutvustus
Helmi Tampere, Sotsiaalministeeriumi Tööturuosakonna peaspetsialist

14:40-15:00 Tallinna meetmed hättasattunud inimeste abistamisel
Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsus, abilinnapea

15:00-15:10 Vaheaeg

15:10-15:40 Kas vanasõna „Iga vald peab oma sandid toitma!" on aktuaalne ka tänapäeva Eestis?
Külli Roht, Eesti Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15:40-16:10 Kas jätkub raha, et tagada inimeste turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel?
Hannes Danilov, Eesti Haigekassa juhatuse esimees

16.10-16.45 Eestkoste korraldamisest olukorras, kus eestkostjaks sobiva isiku leidmine on keerukas
Aase Sammelselg, endine Harju Maakohtu kohtunik

Üles

IKT arendused ja praktika kohalikus omavalitsuses

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal ALLEGRO

10:00-12:40

Moderaator:
Kaimo Käärmann-Liive, Eesti Linnade Liidu konsultant

10:00-10:20 X-GIS tarkvara kasutamine omavalitsuses Kuressaare näitel
Veiko Viil, Kuressaare linnageodeet

10:20-10:40 Registrite pidamine GIS-põhiselt
Ranel Suurna, AlphaGIS OÜ GIS-projektijuht

AlphaGIS OÜ on 2004.a asutatud GIS- tehnoloogia ettevõte ning kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis pakub GIS-tehnoloogial ja vastavatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid Islandil, Eestis, Lätis ja Leedus. AlphaGIS OÜ on maailma juhtivaima GIS- ja kaarditarkvara tootja ESRI Inc.

(Environmental Systems Research Institute) toodete ja lahenduste ametlik edasimüüja, koolitaja ja tehnilise toe pakkuja Eestis.

Täpsem informatsioon: http://www.alphagis.ee/

10:40-11:00 Kaardilahendused internetis
Kalev Koppel, Regio AS valdkonna juht

11:00-11:20 IKT arendused KOV-dele riigi poolt ning nende käivitamine 2010 aastal
Margus Kreinin, Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonnajuhataja asetäitja

11:20-11:40 Amphora Professsional 2010 - dokumendihalduse uued võimalused
Ingmar Pappel, Interinx OÜ juhataja

11:40-12:00 Oleme klientidele lähemal - Postipoisi kliendiportaalist
Hiie Viigipuu, AS MicroLink Eesti, Postipoisi tootejuht

AS MicroLink Eesti on suurim IT-teenuseid pakkuv ettevõte Eestis, kus töötab 200 töötajast koosnev ekspertide meeskond. MicroLink asutati 1991. aastal, seega on meil pikaajalised kogemused IT teenuste osutamisel. MicroLinki eesmärk on olla infohalduse valdkonna ekspert turul. Sellest tulenevalt pakume erinevate infohalduslahenduste juurutamist ja arendamist, infohaldusalaseid konsultatsioone, koolitusi ning kaardistame asutuse infohalduse vajadused.

Täpsem informatsioon: http://www.microlink.ee/Infohaldus

12:00-12:20 Munitsipaalharidusasutuste infotehnoloogia 21. sajandi infrastruktuuri programm
Väino Olev, Tallinna linna infotehnoloogia direktor

12:20-12:40 Digiarhiiv omavalitsuses Amphora Professional 2010 abil
Ingmar Pappel, Interinx OÜ juhataja

Üles

Keskkond

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal DUETTO

10:00-12:30

Moderaator:
Allar Aron, Kunda linnapea

KOV poolne paneel:
Arvo Käärd, Tallinna Linnavalitsus;
Riho Sillar, Narva Linnavalitsus;
Ülle Mauer, Tartu Linnavalitsus;
Salle Ritso, Elva Linnavalitsus

10:00-10:25 Ülevaade 2010. aastaks kavandatavatest muudatustest keskkonnaõigusaktides ning ÜRO kliimaläbirääkimiste konverentsi COP 15 tulemuste tähendusest Eestile
Jaanus Tamkivi, Keskkonnaministeerium, minister

10:25-12:00
* Mida on teadmiseks võtta Riigikohtu lahenditest kohalike omavalitsuste jäätmekäitluse korralduse küsimustes?
* Mida on teadmiseks võtta Euroopa Kohtu lahenditest kohalike omavalitsuste jäätmekäitluse korralduse küsimustes?
* Eesti keskkonnaseadustiku üld- ja eriosa eelnõude ettevalmistamisest ning jäätmekäitluse regulatsioonidest nendes

Korraldatud jäätmehooldus ning sellega seonduv kohtupraktika, Margus Kõiva ettekanne
Keskkonnaseadustik, Martin Triipan'i ettekanne

Martin Triipan ja Margus Kõiva, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous

12:00-12:30 Arutelu, küsimused, vastused

Üles

Kohaliku omavalitsuse juhtimine

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal DUETTO


13.00-16.50

Moderaator:
Toomas Välimäe, PhD

13:00-14:00 Ettearvatavad tulemused ettearvamatus maailmas. Efektiivne enesejuhtimine
Silvia Laius, Erlend Sild, FranklinCovey konsultandid

14:00-14:20 Finantsjuhtimine - KOV halvemad ajad ja paremad ajad
Tähve Milt, Viimsi Vallavalitsuse liige

14:20-15:00 Kohalike omavalitsuste tegevusruum ja ühistegevus
Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor, ettekanne
Toomas Välimäe, PhD, ettekanne

15:00-15:10 Vaheaeg

15:10-15:30 Õigusaktid kohalike omavalitsuste töös
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

15:30-15:50 Tegelik praktika kohalikus omavalitsuses
Raivo Uukkivi, Rae vallavolikogu liige

15:50-16:10 Hästi korrastatud infohaldus – kasudest ja riskide juhtimisest
Raigo Raid, AS MicroLink Eesti, juhatuse liige

AS MicroLink Eesti on suurim IT-teenuseid pakkuv ettevõte Eestis, kus töötab 200 töötajast koosnev ekspertide meeskond. MicroLink asutati 1991. aastal, seega on meil pikaajalised kogemused IT teenuste osutamisel. MicroLinki eesmärk on olla infohalduse valdkonna ekspert turul. Sellest tulenevalt pakume erinevate infohalduslahenduste juurutamist ja arendamist, infohaldusalaseid konsultatsioone, koolitusi ning kaardistame asutuse infohalduse vajadused.

Täpsem informatsioon: http://www.microlink.ee/Infohaldus

16:10-16:30 Mida omavalitsusjuht peab teadma siseauditist
Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja

16:30-16:50 ATAK kohalike omavalitsuste täienduskoolitajana
Tanel Oppi, SKA Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse direktor

Üles

Eesti võimalused Euroopa Liidu poliitika kujundamisel

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal ANDANTE

10:00-12:30

Moderaator:
Toivo Riimaa, ELL asedirektor

10:00-10:30 Viis aastat Euroopa Liidu liikmelisust
Toivo Klaar, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

10:30-11:00 Eesti Alalise Esinduse roll Brüsselis
Kaja Tael, Välisministeerium, Euroopa Liidu küsimuste asekantsler

11:00-11:30 Eesti omavalitsuste võimalused Euroopa Liidu poliitika mõjutamisel
Väino Hallikmägi, Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige

11:30-12:00 Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse roll
Ille Allsaar, Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

12:00-12:30 Pealinn kui omavalitsuste poliitika teostaja Euroopas
Allan Alaküla, Tallinna Esindus Euroopa Liidus, esinduse juht

Üles