Kalender

Täna on 18.01.2021
RES lõimumise töörühma koosolek Sündmus
Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung Sündmus
Noorsootöötaja kutsekomisjoni koosolek Sündmus
Pilootprojekti meeskonna kohtumine Sündmus
Tervisedendajate ekspertrühma koosolek Sündmus
Rahandusministeeriumi seminar Sündmus
KOV haridusjuhtide arenguprogramm, V moodul Sündmus
Kaasava hariduse projekti hindamine Sündmus
KOV teenustasemete hindamise nõukoda Sündmus
"Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring“ tutvustus Sündmus
RES läbirääkimiste töökorra arutelu rahandusministeeriumiga Sündmus
Töötuba kohalikele omavalitsustele andmehaldusest Sündmus
KOV haridusjuhtide arenguprogramm, V moodul Sündmus
Ligipääsetavuse rakkerühma 5. kohtumine Sündmus
Detailplaneeringute sisuanalüüsi aruande tutvustus Sündmus