Kalender

Täna on 13.04.2021
EL kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia Eesti seisukohad ja arutelu Sündmus
Tulevikukooli infotund TLÜ Sündmus
Ringmajanduse KUIDAS? sessioon 5 Sündmus
Koolivõrgu teemalise veebiseminari (22.04) eelkohtumine Sündmus
KOV haridusjuhtide arenguprogrammi II lennu lõpetamine Sündmus
Turvalise ruumiloome veebikonverents Sündmus
INFOPÄEV „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus“ Sündmus
VESINIKUVEBINAR: Hydrogen is here to boom Sündmus
Eesti VI Omavalitsuspäeva korraldamist augustikuus Tartus Sündmus
Sister Cities International: Kuidas linnad reageerivad kliimamuutusele? Sündmus
KOV haridusjuhtide arenguprogrammi II lennu lõpetamine Sündmus
KOV IKT kompetentsikeskuse koosolek Sündmus
Ligipääsetavuse direktiivi teemaline kohtumine Sündmus
CPMR Saarte komisjon Sündmus
CEMR kliima ja energia ekspertkomisjon Sündmus
KOV rahanduse töörühm Sündmus
Pikaajalise hoolduse tulevik - juhtkomisjoni koosolek Sündmus
KIK ja ELVL - regulaarne infovahetus Sündmus