Kalender

Täna on 16.05.2022
Muutuste juhtimise seminar Sündmus
Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung Sündmus
VV ja ELVL läbirääkimiste ruumi ja elamumajanduse töörühma koosolek Sündmus
Välissuhete teemade arutelu Sündmus
KOV IKT projektide tutvustamine Sündmus
KOVide sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüsi lõpparuanne Sündmus
ELVL juhatuse koosolek Sündmus
Keskkonnavaldkonna arengukava koostamise arutelu Sündmus
Kestlike süsinikuringete arutelu Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL volikogu koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL volikogu koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL volikogu koosolek (kalendrihoidja) Sündmus