Teostamisel olevad projektid

- Viimsi geoinfosüsteem

- VOLISe uuendamine

- anna-teada.ee ja vastava äpi (iOS, Android) uuendamine

- KOV infosüsteemide (VOLIS, KOV TP) Riigipilve viimine

- KOVTP uuendamine

Viimsi geoinfosüsteem

Projekti sisuks on kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel
Vaata rohkem:
https://www.viimsivald.ee/teenused/kommunaalmajandus/geoinfosusteemi-pohise-registri-arendus

Üles

VOLISe uuendamine

Plaanis on teha alljärgnevad uuendused:
- uus kasutajate ja gruppide haldus
- uued hääletuste läbiviimise võimalused
- uuendatud sekretäri-/juhatajavaate disain
- SmartID sisselogimine / EL kodaniku sisselogimine
- Videoserveri uuendamine

Üles

anna-teada.ee ja vastava äpi (iOS, Android) uuendamine
Vajalike uuenduste nimekiri

Uuendamise rahastusotsus on tehtud ja avaldus esitatud (okt. 2020) ja see on ka heaks kiidetud (nov. 2020) ning toimub hanke ettevalmistus. Uuendustega kaasatakse teavitustesse ka VTA ning PPA. Hange kuulutatakse välja 2021 a alguses.

Üles

KOV infosüsteemide (VOLIS, KOV TP) Riigipilve viimine

Koostöö Riigipilvega ning selleks, et saavutada süsteemide töö stabiilsus ja vältida ülekoormusest tulenevaid tõrkeid, analüüsime võimalust viia süsteemid Riigipilve.

Üles

KOVTP uuendamine

2020 a lõpus alustati Riigikantseleiga läbirääkimisi valmistamaks ette Valitsusportaali KOV-dele kohandatud lahenduse kasutusele võtmist täna kasutuses oleva KOVTP asemel.

Üles